Training medezeggenschap voor pleegouderraden biedt inzichten en eye-openers

Training medezeggenschap voor pleegouderraden biedt inzichten en eye-openers

22 januari 2024 om 11:30 door Tijs 0 reacties

header zwolle.png

Deze maand organiseerden we samen met LOPOR drie trainingen voor pleegouderraden. In de training, die werd gegeven door Tiske Boonstra en Klazien Teeuwissen van LOC Waardevolle zorg, leerden leden van pleegouderraden alles over medezeggenschap in de pleegouderraad. Benieuwd hoe het was en met welke inzichten de deelnemers naar huis gingen? Lees verder voor een verslag van de training in Zwolle!

Ruimte binnen kaders

De training begon met een introductie in de WMCZ 2018, de wet waarin medezeggenschap geregeld is. Daarbij gingen we in op de letter én de geest van de wet: de wet geeft kaders, maar er is ruimte om als pleegouderraad zelf te bepalen met welke aandachtspunten je aan de slag gaat. Die ruimte kun je gebruiken! Ook kwamen de fundamenten van medezeggenschap ter sprake: medezeggenschap is onafhankelijk, structureel, gemeenschappelijk en formeel geregeld. Daarna kwamen adviesrecht en instemmingsrecht aan bod. Want wat houden deze rechten in en wat valt er wel en niet onder? 

Zwolle - visueel verslag deel 1

Illustratie: @drawjorart

Het begint met visie

Een belangrijke tip in de training was om als pleegouderraad stil te staan bij de visie op medezeggenschap. Vanuit die visie kun je bepalen waarop je wilt focussen om écht van meerwaarde te zijn voor pleeggezinnen in de organisatie. Het zorgt er ook voor dat je matcht als pleegouderraad en pleegzorgorganisatie: als de organisatie weet waar jullie op focussen en wat belangrijk is, helpt dat om verwachtingen te managen en vertrouwen te creëren. Zo kun je goed samenwerken en dat is uiteindelijk de meerwaarde van medezeggenschap.

Zwolle 1

Kijk naar breder perspectief

Na de theorie over wetten en regels keken we naar de praktijk van de pleegouderraad: hoe werkt het proces van advies en instemming? Daarbij volg je vijf stappen: informeren, beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming en evaluatie. Aan de hand van twee casussen bespraken we deze stappen. In de gesprekken bleek dat het soms lastig is om je niet te richten op individuele casussen. Het is niet de taak van de pleegouderraad om hiervoor op te komen en over te adviseren. Als het lukt om overstijgend te kijken naar het bredere perspectief, hebben alle pleeggezinnen in de organisatie er iets aan en is de impact van de pleegouderraad groter!

Zwolle - visueel verslag deel 2

Illustratie: @drawjorart

Meedoen aan de training?

Na de eerste training in Zwolle organiseerden we de training ook in Amsterdam. Ook gaven we de training online voor pleegouders die er niet live bij konden zijn. Wil je de training ook volgen met jouw pleegouderraad? Neem dan contact op met Jorien via jkruijswijkjansen@denvp.nl.

Training por in Amsterdam

Versterken medezeggenschap

Wil je meer weten over medezeggenschap via de pleegouderraad? Bekijk het kennisdossier op pleegzorg.nl voor alle informatie over medezeggenschap. In het hoeboek voor pleegouderraden lees je hoe je als lid van de pleegouderraad aan de slag kunt gaan met medezeggenschap. Heb je een vraag over dit onderwerp of kunnen we ergens bij helpen? Stuur dan een mailtje naar Jorien via het mailadres hierboven!

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten