Lerende beweging pleegzorg: update leernetwerken en activiteiten

Lerende beweging pleegzorg: update leernetwerken en activiteiten

26 juli 2023 om 08:30 door Tijs 0 reacties

lerende beweging header (1200 × 480 px).png

De lerende beweging pleegzorg is een verzameling van initiatieven die leren en ontwikkelen in de pleegzorg mogelijk maken en ondersteunen. In de lerende beweging brengen we, samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland, pleegouders, ouders, pleegjongeren, pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers, gedragswetenschappers, onderzoekers en andere betrokkenen bij elkaar. Samen ontwikkelen we nieuwe kennis en tools op basis van vragen uit de praktijk. In vier leernetwerken leren we samen over het voorkomen van breakdown, netwerkpleegzorg, de ontwikkeling van pleegouders en gedeeld opvoederschap. Lees verder voor een update over de activiteiten van de vier leernetwerken!

1. Leernetwerk breakdown

Het leernetwerk breakdown werkt aan twee thema’s: puberteit en informele netwerken. 

Puberteit 
Het thema puberteit focust op de ‘scharnierleeftijd' rond negen jaar. Rond deze leeftijd verandert het denken van het kind: het ontwikkelen van je identiteit en zelfbeeld zijn onderwerpen die dan spelen. Deze leeftijd is vooral belangrijk voor pleegkinderen die vaak een kwetsbare achtergrond en geschiedenis hebben. Het leernetwerk heeft kennis verzameld bij een speltherapeut die kinderen van deze leeftijd begeleidt. 
 
Informele netwerken
Er zijn verschillende materialen voor pleegouders en professionals die een informeel netwerk van pleegouders willen starten en begeleiden. Bijvoorbeeld de gespreksspellen en draaiboeken voor thema-avonden die de NVP gemaakt heeft. Het leernetwerk gaat het 'Hoeboek voor initiatiefnemers' over het starten van netwerken aanvullen met de kennis die er is in het leernetwerk.

2. Leernetwerk netwerkpleegzorg

Het leernetwerk netwerkpleegzorg focust op de screening van netwerkpleegouders, met specifieke aandacht voor de veiligheid van het kind. Wat zijn vaardigheden die netwerkpleegouders nodig hebben om pleegkinderen een veilige omgeving te bieden? Het leernetwerk onderzoekt wat werkt om professionals te helpen bij de screening. Volgens de deelnemers is de eerste stap om een veilig klimaat te creëren tussen een professional en de netwerkpleegouder(s) voordat je met de screening begint. Netwerkpleegouders kunnen bang zijn dat het kind in een ander pleeggezin wordt geplaatst terwijl ze al langere tijd voor het kind zorgen. Laat daarom als professional zien dat je wil samenwerken en leg uit hoe de screening eruitziet. Daarbij moet je ook oog hebben voor de situatie van de netwerkpleegouder(s).

3. Leernetwerk gedeeld opvoederschap

Vorig jaar besprak het leernetwerk wat belangrijk is bij het begeleiden van ouders. Vier lessen kwamen steeds terug:

  • Zorg voor tijdige en duidelijke informatie voor ouders bij een uithuisplaatsing
  • Geef erkenning en ruimte aan het verdriet en rouw van ouders
  • Investeer in de gelijkwaardige relatie en samenwerking tussen ouders en pleegouders
  • Focus op wat ouders wél kunnen doen in de opvoeding van hun kinderen

Het leernetwerk wisselt ideeën uit over wat nodig is voor gedeeld opvoederschap: hoe kun je pleegouders meenemen in de verwachtingen en ontwikkelingen rondom het samen met ouders opvoeden van een pleegkind? Er is aandacht voor wat beginnende pleegouders nodig hebben, maar ook wat meer ervaren pleegouders nodig hebben. Het leernetwerk gaat ook aan de slag met de rol en informatiebehoefte van jeugdbeschermers rondom gedeeld opvoederschap.

4. Leernetwerk kennis en ontwikkeling van pleegouders

Dit jaar startte een nieuw leernetwerk waarin ervaringen en tips gedeeld worden om kennis en ontwikkeling van pleegouders te verbeteren. Het leernetwerk kijkt hoe de voorbereiding, begeleiding en training van pleegouders bij verschillende pleegzorgorganisaties nu is georganiseerd en hoe dit kan verbeteren. 

Toekomstscenario pleegzorg

De lerende beweging gaat samen met pleegzorgorganisaties de toekomst van pleegzorg verkennen. Daarbij is er aandacht voor ontwikkelingen binnen de pleegzorg, jeugdzorg en in de maatschappij: denk aan personeelstekorten en vergrijzing. Verschillende scenarioschetsen laten zien wat nodig is om pleegzorg in de toekomst goed te organiseren. Maar ook wat nodig is om kinderen die tijdelijk of niet volledig thuis kunnen wonen een fijne plek in een pleeggezin of andere gezinsvorm te bieden; nu en over vijf of tien jaar. Na de zomer gaat de lerende beweging hiermee verder. 

Samen met jongeren

De lerende beweging ontwikkelt ook producten voor en met jongeren die ervaring hebben met pleegzorg. Bijvoorbeeld een podcast- of videoserie over pleegzorg waarin onderwerpen zoals cultuur en zelfstandigheid aan bod komen. Pleegjongeren delen hun ervaringen en geven tips aan andere jongeren. De lerende beweging organiseert ook bijeenkomsten over praten met pleegpubers. In deze (spiegel)bijeenkomsten horen pleegouders van pleegjongeren welke ondersteuning jongeren in de puberteit nodig hebben. En andersom horen jongeren van pleegouders waarom het voor hen soms lastig kan zijn om pleegjongeren te begrijpen. Tot slot wordt met jongeren besproken hoe ingewikkelde informatie en jargon simpeler en begrijpelijker gemaakt kan worden. 

Doe en denk mee in de leernetwerken!

Wil je meedenken of meedoen aan een van de leernetwerken of -activiteiten? Meld je dan aan! De bijeenkomsten van de leernetwerken zijn voornamelijk online en duren ongeveer anderhalf uur per keer. Een leernetwerk komt zes of zeven keer per jaar samen. Interesse? Meld je aan via pleegzorg@nji.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte 

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen en resultaten van de lerende beweging? Meld je aan via de link hieronder om op de hoogte te blijven van nieuws en activiteiten.

Blijf op de hoogte

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten