Bijeenkomst leernetwerken pleegzorg: samen leren en ontwikkelen

Bijeenkomst leernetwerken pleegzorg: samen leren en ontwikkelen

29 november 2022 om 15:30 door Tijs 0 reacties

lerende beweging header (1200 × 480 px).png

Op 10 november kwamen de deelnemers van drie leernetwerken pleegzorg bij elkaar in Utrecht. Tijdens die bijeenkomst maakten pleegouders, pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers, onderzoekers en andere deelnemers kennis met elkaar, deelden ze ervaringen en zochten ze naar verbindingen tussen de netwerken. 

De netwerken zijn onderdeel van de lerende beweging pleegzorg: verschillende initiatieven die leren en ontwikkelen in de pleegzorg mogelijk maken en ondersteunen. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland en met pleegouders, ouders, pleegjongeren, pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers, gedragswetenschappers, managers, beleidsmedewerkers en onderzoekers onderzoeken we hoe verandering en vernieuwing op specifieke thema's mogelijk gemaakt kan worden. Pleegzorg is constant in ontwikkeling en om goede pleegzorg te kunnen blijven bieden, is het nodig om te blijven leren en ontwikkelen.

De drie leernetwerken die in Utrecht bij elkaar kwamen, houden zich bezig met de thema’s breakdown, netwerkpleegzorg en gedeeld opvoederschap. In de bijeenkomst bespraken de deelnemers de ontwikkelingen binnen elk netwerk:

Leernetwerk breakdown

Het leernetwerk breakdown werkt aan het verminderen en voorkomen van ongeplande en ongewenste overplaatsingen. De focus in het netwerk ligt op het vergroten van de informele steun tussen pleegouders: hoe vergroot je hun netwerk en wat werkt bij het organiseren van ontmoetingen? Ook zoomt het netwerk in op de puberteit in relatie tot breakdowns.Leernetwerk netwerkpleegzorg

In dit leernetwerk gaat het over de screening van netwerkpleeggezinnen met betrekking tot veiligheid. Hoe kijken pleegouders naar dit thema en hoe zorg je er als pleeggezin voor dat het kind zich veilig voelt? Het netwerk kijkt ook naar de relationele verhoudingen binnen netwerkpleegzorg. Ze willen pleegouders daar meer informatie over geven, bijvoorbeeld in filmpjes, een reflectietool of een spel.

Leernetwerk gedeeld opvoederschap

Het leernetwerk gedeeld opvoederschap is begonnen met de onderwerpen informatie voor ouders en ouderbegeleiding. Ze gaan nu ook aan de slag met de vraag wat pleegouders nodig hebben om bij gedeeld opvoederschap samen te werken met ouders en welke rol de pleegzorgorganisatie hierbij heeft. 

processed_510b817d_3215_4e3f_89a6_050f58a3fe7a_ptdpixty

Nieuw leernetwerk: kennis en ontwikkeling voor pleegouders

Wat moeten pleegouders weten en kunnen? Hoe krijgen zij toegang tot informatie en trainingen? En hoe kunnen pleegzorgorganisaties dat samen ontwikkelen? Met deze en andere vragen gaat begin 2023 een nieuw leernetwerk aan de slag. Daaraan kunnen pleegouders, pleegzorgbegeleiders, gedragsdeskundigen, beleidsmedewerkers, programmamanagers en onderzoekers deelnemen! 

Doe en denk mee in de leernetwerken!

Wil je in het nieuwe leernetwerk of in een van de andere leernetwerken meedoen? Meld je dan aan! De bijeenkomsten van de leernetwerken zijn voornamelijk online en duren ongeveer anderhalf uur per keer. Een leernetwerk komt zes of zeven keer per jaar samen. Interesse? Meld je aan via pleegzorg@nji.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte 

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen en resultaten van de lerende beweging? Meld je aan via de link hieronder om op de hoogte te blijven van nieuws en activiteiten.

Blijf op de hoogte

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten