Brief aan Tweede Kamer: geef pleegkinderen voorrang bij verdeling jeugdhulp

Brief aan Tweede Kamer: geef pleegkinderen voorrang bij verdeling jeugdhulp

17 november 2022 om 09:00 door Peter 0 reacties

tweede kamer header (1200 × 480 px).png

Volgende week vergadert de Tweede Kamer in het begrotingsdebat Jeugd op 21 november en het debat over Jeugdbescherming op 24 november over onderwerpen die belangrijk zijn voor pleeggezinnen. In een brief aan de woordvoerders Jeugd van alle partijen roepen we hen op om aandacht te besteden aan drie belangrijke onderwerpen: de voorrangsregeling bij de verdeling van jeugdhulp waar alle pleegkinderen voor in aanmerking moeten komen, een extra verhoging van de pleegvergoeding en de tarieven van gemeenten voor pleegzorg.

In de brief geven we een kort beeld van de stand van de pleegzorg. Met de Week van de Pleegzorg net achter de rug was er veel aandacht voor pleegzorg. In de media was veel aandacht voor het tekort aan pleeggezinnen, een zorgelijke ontwikkeling. Nog zorgelijker is dat het aandeel pleegzorg op het totaal van jeugdhulp met verblijf terugloopt. Dat sluit niet aan bij het uitgangspunt om kinderen 'zo thuis mogelijk' op te vangen. 

Verder roepen we de Kamerleden op om aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:

  • Als er een voorrangsregeling komt bij de verdeling van jeugdhulp, dan zou die moeten gelden voor alle kinderen die uit huis geplaatst zijn, niet alleen voor kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel. Dus ook voor die kinderen die in het vrijwillige kader in pleeggezinnen wonen. Minister Weerwind van Rechtsbescherming en staatssecretaris Van Ooijen stelden onlangs voor om kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel voorrang te geven bij de verdeling van jeugdhulp.
  • In de indexatie van de pleegzorgvergoedingen per 1 januari 2023 moet rekening worden gehouden met de kostenstijgingen in de tweede helft van 2022. Dat is door de huidige manier van indexeren niet het geval. Daarnaast zou de Regeling Jeugdwet zo moeten worden aangepast dat de indexatie twee keer per jaar plaatsvindt, net zoals dat bij de kinderbijslag gebeurt.
  • In gesprekken tussen de verschillende partijen over de betaalbaarheid van de jeugdzorg en over reële tariefvorming moet pleegzorg expliciet aandacht krijgen. Voor kwalitatief goede pleegzorg is een reëel tarief nodig. De tarieven lopen sterk uiteen en de laagste tarieven zitten ver onder de reëele grens.

Een verdere uitleg vind je in de brief die we aan de Kamerleden stuurden. Wil je reageren of heb je een vraag? Neem dan contact op met Peter via pvanderloo@denvp.nl

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten