Eerste regio’s van start met het goede gesprek over pleegzorg

Eerste regio’s van start met het goede gesprek over pleegzorg

9 november 2022 om 09:30 door Linda 0 reacties

goede gesprek header (1200 × 480 px).png

In jeugdzorgregio’s Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost gaan pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers van start met het goede gesprek over pleegzorg. Zij bespreken met elkaar hoe pleegzorg in hun regio georganiseerd is: wat gaat goed en wat kan beter? Op basis daarvan maken ze een verbeteragenda pleegzorg met concrete acties waar de regio mee aan de slag kan. Wil je meedoen aan de gesprekken in deze regio's? Meld je dan aan!

Het goede gesprek: wat gaat goed, wat kan beter?

In Nederland willen we graag dat kinderen zoveel mogelijk thuis kunnen opgroeien. En als dat niet lukt, dan zo thuis mogelijk. De inzet van pleeggezinnen is hierbij belangrijk. Maar, succesvolle pleegzorg gaat niet vanzelf. Je hebt hier verschillende partijen voor nodig: pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. In jeugdzorgregio’s Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost gaan deze partijen met elkaar in gesprek over hoe in hun regio de pleegzorg georganiseerd is. Samen kijken zij naar wat goed gaat en wat er beter kan. Op basis hiervan stellen zij samen een verbeteragenda pleegzorg op met daarin concrete acties voor de regio om mee aan de slag te gaan. 

Ervaringen uit de regio

Deelnemers aan het gesprek spreken vanuit hun eigen ervaringen, maar kunnen ook gebruik maken van de ervaringen van andere pleegouders. Deze andere ervaringen halen we op via enquêtes gericht aan pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers in de regio. Ook verzamelen we cijfers over pleegzorg in de regio. Deze cijfers en de anonieme resultaten van de enquêtes gebruiken we als startpunt om het goede gesprek over de pleegzorg in de regio te voeren. 

Meedoen

Rijk van Nijmegen

Donderdag 17 november bijt Rijk van Nijmegen (gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) het spits af als eerste pilotregio! We zoeken nog pleegouders, pleegkinderen (14 of ouder) en eigen kinderen (14 of ouder) om mee te praten. Als pleeggezin kun je zo direct invloed hebben op hoe jullie de pleegzorg vorm willen geven. We zoeken mensen die kritisch zijn én samen met de regio willen werken aan oplossingen. We zoeken mensen die kunnen spreken vanuit hun eigen ervaring, maar ook vanuit de ervaring van anderen uit hun doelgroep. 

Wanneer en waar?

  • Bijeenkomst 1 (kennismaken): donderdag 17 november 2022, 16.00-18.30 uur, Nijmegen
  • Bijeenkomst 2 (bespreken hoe het gaat): donderdag 9 februari 2023,16.00-20.30, Nijmegen
  • Bijeenkomst 3 (samen verbeterplan): donderdag 23 maart 2023, 16.00-20.30, Nijmegen

Het is de bedoeling dat je aan alle drie de bijeenkomsten mee kunt doen. Wil je meedoen aan het goede gesprek over pleegzorg in deze regio of heb je nog vragen? Stuur een mail naar Linda via ldouma@denvp.nl.

West Brabant Oost

In West Brabant Oost (gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) gaan we op dinsdag 24 januari 2023 van start. De data van de andere twee bijeenkomsten liggen nog niet vast, maar dit zal waarschijnlijk eind maart en begin mei zijn. 

Heb je interesse om als pleegouder, pleegkind (14 of ouder) en eigen kind (14 of ouder) uit deze regio mee te praten over hoe het met de pleegzorg beter kan? Stuur een mail naar Linda via ldouma@denvp.nl.

Pilotregio’s

De gesprekken in de regio Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost zijn pilots van het goede gesprek over pleegzorg. De pilotfase loopt zes of zeven maanden. Op basis van de ervaringen in de pilotregio’s, kunnen we het goede gesprek verder ontwikkelen. Vervolgens willen we in zoveel mogelijk regio’s het goede gesprek over pleegzorg faciliteren.

Meer informatie over het project vind je hier. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar Linda via ldouma@denvp.nl

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten