Denk mee over herziening Richtlijn Pleegzorg

Denk mee over herziening Richtlijn Pleegzorg

31 oktober 2022 om 16:00 door Tijs 0 reacties

richtlijnen header (1200 × 480 px).png

De Richtlijn Pleegzorg wordt herzien. Wil je daar als pleegouder over meedenken? Dat kan op verschillende manieren.

De Richtlijn Pleegzorg is een hulpmiddel dat professionals helpt om te beslissen over de best passende zorg. De richtlijn geeft hiervoor aanbevelingen op basis van wetenschappelijk onderzoek, praktijk- en ervaringskennis van professionals, (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen.

Denk mee over de herziening

Meedenken over de herziening van de richtlijn kan in de herzieningswerkgroep of de klankbordgroep. De herzieningswerkgroep komt drie of vier keer bij elkaar en bespreekt verschillende onderdelen van de richtlijn. Deze groep bestaat uit professionals zoals beleidsmedewerkers, gedragswetenschappers en pleegzorgbegeleiders, onderzoekers en wetenschappers en pleegjongeren, pleegouders en ouders. De klankbordgroep bestaat uit praktijkprofessionals en ervaringsdeskundige (pleeg)ouders en (pleeg)jongeren. De klankbordgroep komt twee tot drie keer bij elkaar (online of fysiek) en toetst de belangrijkste aanpassingen aan de richtlijn. Ook kunnen aanvullende vragen en thema’s worden voorgelegd.

Wil je graag meedenken maar niet via de herzieningswerkgroep of klankbordgroep? Bijvoorbeeld omdat je weinig tijd hebt of omdat je op een specifiek thema mee wilt denken? Ook daarvoor kun je je aanmelden. 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de herzieningswerkgroep of klankbordgroep of laten weten hoe je op een andere manier meedenkt via het aanmeldformulier. Meer informatie over de herziening vind je hier.

Aanmeldformulier

Ook de NVP denkt mee over de herziening. Is er een onderwerp dat je bij ons onder de aandacht wilt brengen zodat we het mee kunnen nemen of heb je een andere suggestie? Laat het Linda weten via ldouma@denvp.nl

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten