NVP steunt voorstel GroenLinks om pleegzorg mogelijk te maken voor jongeren ouder dan 18 uit instelling

NVP steunt voorstel GroenLinks om pleegzorg mogelijk te maken voor jongeren ouder dan 18 uit instelling

27 september 2022 om 10:00 door Tijs 0 reacties

tweede kamer header (1200 × 480 px).png

De NVP steunt een amendement van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks om pleegzorg ook mogelijk te maken voor jongeren ouder dan 18 jaar die in een instelling wonen. Voor deze jongeren eindigt jeugdzorg als ze 18 jaar worden, maar vaak zijn ze nog niet klaar om op eigen benen te staan. Verdere voorbereiding op zelfstandigheid in een pleeggezin, met de bijbehorende pleegzorgbegeleiding en -vergoeding, zou dan tot de mogelijkheden moeten behoren.

Jongeren die in een instelling wonen en 18 jaar worden, hebben in veel gevallen nog ondersteuning en stabiliteit nodig, net als een plek om te wonen. Een pleeggezin is een van de opties om dit mogelijk te maken. Het is nu niet mogelijk voor jongeren die 18 jaar of ouder zijn en in een residentiële instelling woonden om de overstap naar pleegzorg te maken. Het amendement van GroenLinks maakt pleegzorg wel mogelijk en zorgt ervoor dat het pleeggezin een pleegzorgvergoeding krijgt en begeleiding vanuit een pleegzorgorganisatie.

In een brief aan de Tweede Kamer spreken jongerenorganisaties JongWijs, ExpEx, JeugdWelzijnsBeraad en de Nationale Jeugdraad, die allemaal aangesloten zijn bij Generation Youthcare, hun steun uit voor het voorstel van GroenLinks. In de brief schrijven zij: “In de residentiële en specialistische jeugdzorg verblijven over het algemeen jongeren die complexere situaties of complexe problemen hebben dan jongeren die in pleeggezinnen geplaatst worden. Het zou toch bizar zijn wanneer het voor de groep die ondersteuning het hardst nodig heeft, het niet goed geregeld wordt?” De brief is mede namens Jeugdzorg Nederland en FNV verstuurd. De boodschap wordt gesteund door de NVP en belangenorganisaties voor dak- en thuisloze jongeren. 

De jongeren schrijven in de brief dat ze het amendement eigenlijk nog niet ver genoeg vinden gaan. Jeugdzorg zou niet moeten stoppen op een bepaalde leeftijd, maar als een jongere daar klaar voor is. De thema’s uit de Big 5 moeten daarvoor in orde zijn: support, wonen, school en werk, inkomen en welzijn. Als daarvoor gezorgd wordt, kunnen jongeren uit de jeugdzorg makkelijker de stap naar zelfstandigheid zetten.

Vandaag stemt de Tweede Kamer over het amendement. Daarnaast wordt gestemd over de wetswijziging om pleegzorg voortaan standaard tot 21 jaar te laten durenals een jongere dat wil. Dit is sinds 2018 mogelijk door een bestuurlijke afspraak en wordt nu ook in de Jeugdwet vastgelegd. 

Update: het amendement is verworpen. De wetswijziging om pleegzorg tot 21 jaar te laten duren is aangenomen. De uitkomsten van alle stemmingen zijn hier te vinden. 

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten