Wetsvoorstel verlenging pleegzorg: goede ontwikkeling, maar knelpunt bij vergoeding van kosten

Wetsvoorstel verlenging pleegzorg: goede ontwikkeling, maar knelpunt bij vergoeding van kosten

7 september 2022 om 13:30 door Peter 1 reactie

tweede kamer header (1200 × 480 px).png

Vanavond behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de verlenging van pleegzorg tot 21 jaar. Hoewel pleegzorg tot 21 jaar al sinds 2018 praktijk is door een bestuurlijke afspraak, staat dit nog niet in de Jeugdwet.Pleegzorg tot 21 jaar is een goede ontwikkeling waar we als NVP jaren voor hebben gepleit. Wel wijzen we Kamerleden op een knelpunt in de vergoeding van kosten bij pleegzorg na 18 jaar.

Door pleegzorg standaard tot 21 jaar te verlengen krijgen pleegjongeren de tijd en ruimte om in een veilige en bekende omgeving de stap naar volwassenheid te maken. Hiervoor hebben we ons als NVP ingezet, samen met pleegouders, jongeren en pleegzorgorganisaties. Een bestuurlijke afspraak tussen het ministerie van VWS, gemeenten en jeugdhulpaanbieders zorgde er in 2018 voor dat pleegzorg voortaan standaard tot de 21everjaardag van een jongere kan duren. Deze afspraak wordt nu ook vastgelegd in de Jeugdwet.

Knelpunt bij vergoedingen

Hoewel de verlenging tot 21 jaar goed nieuws is, ervaren pleegouders wel een knelpunt bij de vergoeding van (bijzondere) kosten die zij maken voor een meerderjarig pleegkind. Naast de pleegvergoeding en toeslagen kunnen noodzakelijke kosten die je als pleegouder maakt en die hier niet onder vallen, worden vergoed als bijzondere kosten. Maar de regeling bijzondere kosten geldt alleen als er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel of pleegoudervoogdij. Dat is voor een pleegjongere die volwassen is niet meer van toepassing; na 18 jaar is een pleegzorgplaatsing een vrijwillige plaatsing.

Hierdoor komen pleegouders niet meer in aanmerking voor vergoeding van bijzondere kosten. Er zijn wel uitzonderingen: sommige pleegzorgorganisaties en gemeenten vergoeden bijzondere kosten ook bij vrijwillige plaatsingen. 

Wij vinden dat er geen onderscheid zou moeten zijn en dat bijzondere kosten tot 21 jaar vergoed moeten worden, ook als er sprake is van een vrijwillige plaatsing. Hierover hebben we een bericht gestuurd naar de Kamerleden die het wetsvoorstel vanavond behandelen zodat zij hiervoor aandacht kunnen vragen bij de behandeling van het wetsvoorstel. 

Update: tijdens de behandeling van het wetsvoorstel vroeg Lisa Westerveld van GroenLinks aandacht voor de vergoeding van bijzondere kosten. Daarover diende ze samen met Mohamed Mohandis van de PvdA een motie in. Staatssecretaris Van Ooijen ontraadde deze motie: hij wil in een handreiking over bijzondere kosten duidelijker maken hoe bijzondere kosten voor pleegkinderen ouder dan 18 jaar vergoed kunnen worden. De Tweede Kamer stemt op 13 september over deze en andere moties. 

Reacties

  1. M.J. Vlaardingerbroek M.J. Vlaardingerbroek Schreef op 8 september 2022 om 18:56:24

    Zou dit niet standaard doen! Maar echt op aanvraag. Met 18 hebben ze vaak al baantje. En de wensen voor bril of fiets zijn vaak hoog....Dus ze kunnen dan best zelf een bijdrage leveren en de vergoeding is royaal dus dan heb je zeker met studiefinanciering en bijbaantje voldoende ruimte om dat daarvan te doen

Plaats een reactie

Sluiten