Kennis en onderzoek over pleegzorg verzameld in kennisoverzicht

Kennis en onderzoek over pleegzorg verzameld in kennisoverzicht

14 juni 2022 om 10:30 door Tijs 0 reacties

kennisagenda.png

Het Nederlands Jeugdinstituut en de NVP hebben een Kennisoverzicht Pleegzorg gemaakt. Dit kennisoverzicht is onderdeel van het project Kennisagenda pleegzorg, waarmee we wetenschappelijke kennis over pleegzorg en de pleegzorgpraktijk met elkaar willen verbinden. Het kennisoverzicht biedt kennis aan pleegouders en professionals die pleeggezinnen begeleiden. Ook beleidsmedewerkers bij gemeenten kunnen met dit overzicht kennis opdoen die voor hun werk relevant is. 

Behoefte van pleegouders en professionals

Pleegouders en professionals gaven aan dat ze behoefte hebben aan een actueel overzicht van alle kennis die er is over pleegzorg. Zo kan bestaande (wetenschappelijke) kennis over pleegzorg terechtkomen bij de mensen die zich hier in de praktijk mee bezig houden, zoals pleegouders, pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers, beleidsmedewerkers bij gemeenten en anderen. Praktische kennis uit de bestaande onderzoeken krijgt ook een plek op pleegzorg.nl en in het kennisdossier pleegzorg van het NJi.

Vervolg: kennisagenda

Naast het overzicht ontwikkelen we een Kennisagenda pleegzorg. In deze kennisagenda staat welke kennis nog ontbreekt maar waar wel behoefte aan is. Oftewel: welke onderzoeksonderwerpen staan nog ‘op de agenda’ om mee aan de slag te gaan? De kennisagenda helpt om gerichtere keuzes te maken voor onderzoek dat aansluit bij de behoeften vanuit de praktijk. Zo komt er een samenhangende en continue kennisontwikkeling binnen de pleegzorg.

Het opstellen van de kennisagenda is een proces dat voortdurend in ontwikkeling is. Het uitgangspunt hierbij is dat we onderzoekers op het gebied van pleegzorg en de pleegzorgpraktijk met elkaar verbinden. Om uitwisseling tussen kennis en praktijk te creeren, zullen we alle partijen structureel betrekken. De komende tijd gaan we aan de slag met activiteiten die daarbij helpen.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten