Pleegouders in gesprek met Jeugdzorg Nederland

Pleegouders in gesprek met Jeugdzorg Nederland

25 mei 2022 om 08:00 door Ingrid 0 reacties

dialoog jn pleegouders.png

Op dinsdag 17 mei gingen acht pleegouders in gesprek met directeur Olaf Prinsen en adviseur beleid Ylva van den Hengel van Jeugdzorg Nederland. Het doel van het gesprek was kennismaken en naar elkaar luisteren om zo het onderlinge vertrouwen te vergroten.

We gingen met elkaar in gesprek door het voeren van een dialoog waarin iedereen de gelegenheid kreeg om ervaringen te delen. Dit gebeurde onder leiding van twee gespreksleiders van de NVP. In de dialoog kwamen problemen en knelpunten naar voren, maar er was ook ruimte om positieve ervaringen te delen. 

Veel van de verhalen van pleegouders gingen over samenwerkingen. Pleegouders voelen zich daarin niet altijd voldoende gehoord. Ze willen graag betrokken worden bij beslissingen, zodat ze hun visie en ideeën kunnen delen over het belang van het kind. Daarnaast vinden pleegouders het belangrijk dat er ook naar de mening van de kinderen zelf geluisterd wordt. 

Er kwam een aantal praktische problemen aan bod. Zoals problemen bij het openen van een bankrekening en de gevolgen van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Problemen die zo snel mogelijk opgelost moeten worden. Het eenvoudiger maken om een bankrekening te openen voor een pleegkind is iets waar ook de NVP zich al jaren voor inzet, maar wat nog niet gelukt is.

Herkenning en verbeteringen

Het luisteren naar elkaars verhalen in een rustige setting zorgde voor veel herkenning. Ook Olaf Prinsen en Ylva van den Hengel van Jeugdzorg Nederland gaven aan veel verhalen te herkennen. Ze vertelden hoe ze, samen met hun leden, werken aan het verbeteren van veel onderwerpen die ter sprake kwamen. Niet alles is eenvoudig op te lossen, maar horen wat er bij pleegouders speelt is zeer nuttig om hun werk uit te kunnen voeren. De ervaringen gaven veel input om geïnspireerd verder te werken aan de verbetering van pleegzorg en de positie van pleeggezinnen.

Vervolg

Deze dialoog smaakte naar meer en daarom spraken we met elkaar af om hier een vervolg aan te geven. We maken daarvoor een nieuw plan en nodigen daar opnieuw pleegouders voor uit. Wil je meer weten of volgende keer meedoen? Neem dan contact op met Jorien, projectleider NVP: jkruijswijkjansen@denvp.nl of Basma, community manager pleegzorg.nl: b.djemni@pleegzorg.nl.

 

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten