Onderzoek: eenvoudige adoptie van pleegkinderen

Onderzoek: eenvoudige adoptie van pleegkinderen

22 februari 2022 om 12:00 door Tijs 0 reacties

eenvoudige adoptie 2.png
De Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden doen onderzoek naar eenvoudige adoptie van pleegkinderen. In het onderzoek kijken ze of pleegkinderen behoefte hebben aan deze nieuwe vorm van adoptie. Pleegkinderen die ouder zijn dan 12 jaar en ouders kunnen meedoen aan het onderzoek.

Het onderzoek gaat over eenvoudige adoptie. Met eenvoudige adoptie wordt een vorm van adoptie bedoeld waarbij het pleegkind een juridische band krijgt met de pleegouders door de adoptie, maar daarnaast ook een juridische band houdt met de ouders. Als een pleegkind nu door pleegouders wordt geadopteerd, wordt de juridische band met de ouders verbroken. Als eenvoudige adoptie mogelijk wordt, kan deze band blijven bestaan.

De onderzoekers willen graag weten of pleegkinderen die lang in hetzelfde pleeggezin hebben gewoond behoefte hebben aan eenvoudige adoptie en wat ze van deze vorm van adoptie vinden. Pleegkinderen die ouder zijn dan twaalf jaar en in een pleeggezin wonen of gewoond hebben én pleegkinderen die geadopteerd zijn door hun pleegouders kunnen meedoen aan het onderzoek. Ook ouders kunnen meedoen aan het onderzoek.

Voor iedere groep is er een vragenlijst. Die vind je op www.eenvoudige-adoptie-van-pleegkinderen.com.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten