Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Nieuws

Nieuws

Vragenlijst voor gestopte pleegouders om uitval pleegouders te voorkomen

donderdag 14 februari 2019 10:22 Om meer te weten te komen over de beweegredenen van pleegouders om te stoppen met het pleegouderschap, hebben we een vragenlijst gemaakt voor pleegouders die in de afgelopen twee jaar gestopt zijn. De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt om uitval van pleegouders te voorkomen. Ben jij in 2017 of 2018 gestopt als pleegouder? Vul dan de vragenlijst in! lees verder

Versterk pleeggezinnen zodat zij toegenomen druk aankunnen

t vd keuken monitor.PNGmaandag 04 februari 2019 16:00 In de uitzending van De Monitor van zondag 3 februari was te zien dat pleegzorg zwaar onder druk staat. De problematiek van kinderen neemt toe en pleeggezinnen kunnen met de hulp en ondersteuning die zij krijgen de zorg niet volhouden. Dit leidt ertoe dat veel pleegzorgplaatsingen eindigen in een breakdown, met overplaatsingen van kinderen en pleegouders die afhaken als gevolg. De vraag die dit oproept: worden kinderen met gedragsproblemen niet te makkelijk in een pleeggezin geplaatst? Een professionelere vorm van opvang, zoals gezinshuizen, kan een uitkomst zijn. Maar belangrijker is om pleeggezinnen te versterken, zodat zij beter voorbereid en toegerust zijn en de zorg wél kunnen volhouden. lees verder

Onderzoek NVP en NJi om uitval van pleegouders te voorkomen

donderdag 31 januari 2019 15:58 Om een goed beeld te krijgen van de oorzaken waarom pleegouders stoppen met het pleegouderschap, ontvangen pleegouders die in 2017 en 2018 gestopt zijn in februari een vragenlijst. Met de vragenlijst wordt onderzocht welke overwegingen en omstandigheden meespeelden en wat er eventueel gedaan had kunnen worden om hen te behouden als pleegouder. Dit onderzoek is een onderdeel van het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. lees verder

Terug

Sluiten