De Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen (NVP) is de vereniging van, voor en door pleeggezinnen.

De NVP vindt het van belang dat kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, veilig kunnen opgroeien in een pleeggezin. Zij zet zich in voor een duidelijke en stevige positie van het pleeggezin.

 

 

De belangenbehartiging voor de positie van de pleeggezinnen vormt een belangrijk onderdeel van het werk van de NVP. Wij onderhouden contacten met Kamerleden, ministeries, gemeenten, pleegzorgaanbieders en andere partijen in het veld van de pleegzorg. Daarbij brengen wij knelpunten in die zich op een bepaald moment kunnen voordoen zoals problemen rondom vergoedingen of bepaalde veranderingen in kindregelingen die voor pleegouders van belang zijn. Ook sparren wij met deze partijen over wat er nóg beter geregeld kan worden om het pleeggezin optimaal te ondersteunen.

Door meldacties en individuele contacten met pleegouders houdt de NVP vinger aan de pols over wat er (nog) niet goed gaat, maar ook over kansen en nieuwe ontwikkelingen in de pleegzorg. Kijk op de pagina Projecten/ Meldacties voor de resultaten.

 

Samen sta je sterker: gezien de positieve ervaringen met pleegoudernetwerken werken wij eraan dat iedere pleegouder in contact kan komen met een netwerk van pleeggezinnen. Door kennis en ervaring uit te wisselen kom je tot nieuwe inzichten en geeft dit je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. In samenwerking met gemeenten en pleegzorginstanties stimuleren wij de totstandkoming van nieuwe pleegoudernetwerken in het hele land. Voor meer informatie hierover, kijk op de pagina Projecten/ Pleegoudernetwerken.

Pleegjongeren en jongeren met pleegzorgervaring bieden ook een mooi voorbeeld van hoe sterk een netwerk kan functioneren. Ondersteund door de NVP vormen zij de groep JongWijs: www.jongwijs.org.

 

Bij het pleegouderschap komen, naast het zorgen voor een pleegkind, allerlei aspecten kijken die de pleegouder vaak van te voren niet had voorzien of had onderschat. De NVP hecht er veel waarde aan dat pleegouders voldoende geïnformeerd zijn en goed toegerust worden voor hun taak. Om die reden werken we aan het project 'Investeren in de kracht van pleegouders'. Samen met partnerorganisaties maken wij ons er hard voor dat pleegouders de kennis en vaardigheden aangeboden krijgen waar zij behoefte aan hebben.

 

Zonder pleegouders zouden veel kinderen geen veilige plek hebben om in op te groeien. In onderstaande film wordt duidelijk waarom zij een groot compliment verdienen!

 

 

 

       

De NVP is partner van