Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Soorten plaatsingen

Soorten plaatsingen

Niet iedere pleegzorgplaatsing is hetzelfde. Natuurlijk gaat het om verschillende kinderen, maar ook het soort plaatsing kan verschillen. Hieronder vind je de meestgestelde vragen over pleegzorgplaatsingen.

FAQ soorten plaatsingen

 • Wat is het verschil tussen een vrijwillige en gedwongen pleegzorgplaatsing?

  Laatst gewijzigd op: 09-08-2017

  Bij een vrijwillige pleegzorgplaatsing stemt de ouder met gezag ermee in dat het kind in een pleeggezin wordt geplaatst. Vaak is dit bij familie of vrienden. Bij een gedwongen pleegzorgplaatsing heeft de ouder met gezag géén toestemming gegeven om het kind in een pleeggezin te plaatsen. De pleegzorgplaatsing is gedwongen omdat de rechter een ondertoezichtstelling heeft opgelegd en daarbij bepaald heeft dat het kind uit huis geplaatst moet worden in een pleeggezin of de voogdij heeft uitgesproken. 

 • Wat is het verschil tussen formele en informele pleegzorg?

  Laatst gewijzigd op: 02-01-2017

  Indien een pleegouder een pleegkind in het gezin opneemt en dit, zonder tussenkomst van derden, regelt met de ouder(s) met gezag, is er sprake van informele pleegzorg. Informele pleegzorg kan in de praktijk goed werken, maar de positie van de pleegouder is erg zwak op het moment dat er een conflict ontstaat over bijvoorbeeld de financiën of de verzorging en opvoeding van het pleegkind. Informele pleegzorg vindt altijd plaats in het vrijwillig kader, het is een vrijwillige pleegzorgplaatsing.

  Bij formele pleegzorg heeft de pleegouder een pleegcontract afgesloten met een pleegzorgaanbieder. De pleegouder ontvangt begeleiding van de pleegzorgaanbieder en ook een pleegvergoeding. Formele pleegzorg kan zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader plaatsvinden. Het kan dus zo zijn dat ouders hun kind vrijwillig in een formeel pleeggezin laten opgroeien. Er is een pleegvergoeding voor de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind.

 • Kan ik een informele pleegzorgplaatsing formaliseren?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016

  Een pleegouder kan een informele pleegzorgplaatsing formeel maken door een jeugdhulpbesluit aan te vragen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of je hiervoor in aanmerking komt. Een minimale voorwaarde is dat de ouder(s) met gezag instemmen met de pleegzorgplaatsing. Nadat de gemeente het jeugdhulpbesluit afgeeft, kun je je melden bij een pleegzorgaanbieder in jouw buurt. Deze onderzoekt of je geschikt bent als pleegouder. Indien dit het geval is, sluit je een pleegcontract af met de pleegzorgaanbieder en ontvang je voortaan zowel begeleiding als een pleegvergoeding van de pleegzorgaanbieder.

Terug naar overzicht

Sluiten