Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Pleegcontract

FAQ pleegcontract

 • Wat staat er in het pleegcontract?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016

  Als je formeel pleegouder bent, sluit je een pleegcontract af met een pleegzorgaanbieder. In dit pleegcontract moeten afspraken gemaakt worden over de verzorging en opvoeding van het pleegkind en de begeleiding die de pleegouder daarbij ontvangt van de pleegzorgaanbieder.    

  In de praktijk bevat een pleegcontract vaak ook de volgende gegevens:

  • de datum waarop de opvoeding en verzorging van het pleegkind begint;
  • de duur van het pleegcontract;
  • hoe zowel de pleegouders als de pleegzorgaanbieder het contract kunnen beëindigen;
  • hoe de pleegouders moeten meewerken aan de omgangsregeling met de ouder(s) en andere naasten;
  • hoe en welke informatie de pleegzorgaanbieder en de pleegouders uitwisselen;
  • hoe de pleegzorgaanbieder omgaat met klachten;
  • wat de hoogte is van de pleegzorgvergoeding en wanneer en hoe deze wordt overgemaakt.

  Model pleegcontract     

  Los van de wettelijke voorschriften zijn de pleegzorgaanbieders vrij hoe zij invulling geven aan de inhoud van het pleegcontract. In de praktijk kunnen pleegcontracten er dan ook heel verschillend uitzien. Om hier in de toekomst meer eenheid in te brengen, wordt er gewerkt aan een model pleegcontract waarin eisen worden opgenomen waaraan ieder pleegcontract moet voldoen.  

  Het pleegcontract van de pleegoudervoogd                      

  De positie van de pleegoudervoogd verschilt van de positie van een pleegouder. De pleegoudervoogd is door de rechter belast met de voogdij en oefent daardoor het gezag over het pleegkind uit. Een intensieve begeleiding van de pleegzorgaanbieder past daar niet bij. Dit is ook terug te zien in het pleegcontract. Hierin is opgenomen dat de begeleiding van de pleegoudervoogd zich beperkt tot één gesprek per jaar, tenzij de pleegoudervoogd aangeeft meer begeleiding te wensen.    

 • Kan het pleegcontract tussentijds worden beëindigd?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016

  Een pleegcontract kan tussentijds worden beëindigd, zowel door de pleegouder als door de pleegzorgaanbieder. In de wet staat niet genoemd wat de gronden voor beëindiging kunnen zijn. Dit is meestal opgenomen in het pleegcontract. Te denken valt aan de situatie dat een van de partijen zich niet houdt aan gemaakte afspraken. Het contractenrecht is van toepassing op een pleegcontract. Dit betekent dat, wanneer er problemen zijn, je juridische hulp kunt vragen.

 • Mijn pleegkind wordt (tijdelijk) opgenomen in een instelling, kan het pleegcontract doorlopen?

  Laatst gewijzigd op: 11-05-2020

  Indien een pleegkind wordt opgenomen in een instelling wordt in de meeste gevallen het pleegcontract beëindigd. Als het de verwachting is dat de opname tijdelijk is, kan het pleegcontract doorlopen. De pleegzorgorganisatie kan er dan wel voor kiezen de pleegvergoeding te verminderen. In de regeling Jeugdwet staat vermeld dat in deze situatie de werkelijke kosten vergoed worden tot maximaal het basisbedrag (dat is de normale pleegvergoeding).

  In 2016 zijn er kamervragen gesteld over deze vergoeding. De staatssecretaris heeft bij de beantwoording ook duidelijk aangegeven dat het pleegcontract kan doorlopen en ook laten weten dat het juist belangrijk is dat pleegouders betrokken blijven.

 • Mijn pleegkind gaat doordeweeks in een instelling wonen, kan ik nu een contract voor deeltijdpleegzorg krijgen?

  Laatst gewijzigd op: 11-05-2020

  Als de pleegouder tijdens de plaatsing in een instelling betrokken blijft als deeltijdpleegouder kan het voltijds pleegcontract omgezet worden in een deeltijd pleegcontract. In deze situatie zijn er twee beschikkingen van de gemeente nodig. Eén beschikking voor het verblijf in de instelling, en één beschikking voor deeltijdpleegzorg. Pleegouders ontvangen pleegvergoeding voor de dagen dat het kind bij de pleegouders verblijft.

Terug naar overzicht

Sluiten