Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

JongWijs

JongWijs

JongWijs is een netwerk van jongeren en jongvolwassenen met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij. Dat zijn dus ook de kinderen van pleeg- en gezinshuisouders! Het is een enthousiaste club van ervaringsdeskundigen van 18 tot 30 jaar oud. 

Samen vormen de JongWijzers een landelijk netwerk van jongeren die met elkaar ervaringen delen en projecten opzetten. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan professionals, (jeugd-)zorgorganisaties en beleidsmakers in de zorg voor jeugd. Als ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg zijn de JongWijzers van mening dat zij écht iets kunnen toevoegen aan de zorg voor jeugd. Ze vinden het belangrijk dat pleegjongeren hun ervaringen kunnen delen en met elkaar een netwerk vormen als basis om op terug te vallen.

Activiteiten van JongWijs

Een van de belangrijkste taken van JongWijs is om de stem van ervaringsdeskundige pleegjongeren te laten horen. Gemiddeld is er bij twee bijeenkomsten per maand op het gebied van jeugdhulp en of pleegzorg een JongWijzer aanwezig. Daarnaast leveren de jongeren een bijdrage aan diverse adviesgroepen of begeleidingscommissies rondom pleegzorg. Ook laten de jongeren hun stem horen via blogs en publicaties op hun website, op Facebook en in nieuwsbrieven.

Andere activiteiten van JongWijs zijn:

  • Sociale activiteiten om betrokken te blijven bij elkaar en elkaar steun te kunnen bieden in lastigere tijden; het bieden van een sociaal vangnet. Inclusief de organisatie van een weekend per jaar
  • Communicatie activiteiten: up to date houden van de website, nieuwsbrief een keer per kwartaal, bijhouden mail en sociale media
  • Het geven van workshops aan hulpverleners in de pleegzorg
  • Het ontwikkelen van een website voor jongeren die de pleegzorg verlaten

JongWijs en de NVP

JongWijs is een zelfstandige club maar wordt ondersteund door de NVP. Dat betekent dat er een projectleider van de NVP is die met de jongeren meedenkt, fungeert als sparringpartner voor de groep, ondersteuning biedt bij organisatorische zaken en verantwoordelijkheid draagt dat de resultaten die JongWijs stelt ook behaald worden. JongWijs wordt mogelijk gemaakt door financiering van Kinderpostzegels.

Meer weten over JongWijs?

Op de website van JongWijs vind je alle informatie over projecten en bezigheden. 

Klik hier!

Terug

Sluiten