Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Jeugdhulp in gezinsvormen

Jeugdhulp in gezinsvormen

Gemeenten worden zich, een aantal jaar na de ‘transitie’, meer en meer bewust van het belang van pleegzorg en andere vormen van jeugdhulp in gezinsvormen. De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht om kinderen ‘zo thuis mogelijk’ te laten opgroeien en minder in leefgroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg omdat zij in staat zijn om zorg dichtbij een kind of gezin te organiseren. Daarbij kunnen gemeenten het potentieel van de gemeenschap benutten. Met sociale steun, omzien en betrokkenheid tussen mensen kunnen problemen voorkomen worden en is er minder jeugdzorg nodig. Vormen van hulp door en voor gezinnen komt er daardoor steeds meer, van steun- of buurtgezinnen tot pleegzorg of gezinshuizen.

Gemeenten helpen om actief beleid te maken

Minder kinderen in leefgroepen lukt alleen als de gemeente actief beleid maakt om dit mogelijk te maken. Om gemeenten daarbij te helpen, is eind 2016 het programma Jeugdhulp in Gezinsvormen gestart. In de zomer van 2017 is de handreiking ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’ verschenen. De input voor de handreiking is ontstaan tijdens diverse bijeenkomsten waar ervaringen, vragen en dilemma’s van zo’n twintig gemeenten, pleeg- en gezinshuisouders, organisaties en een aantal ‘vrijdenkers’ zijn verzameld.

Ontwikkelpunten uit de handreiking:

– Neem met elkaar verantwoordelijkheid en bepaal het parcours
– Creëer ontwikkelruimte en werk samen aan innovatie
– Verbind informele sociale steun met jeugdhulp in gezinsvormen
– Zorg voor een sterke ondersteuningsstructuur en doe wat werkt
– Zorg voor eenvoud en duidelijkheid in regels en financiën

Ook is er een denkkader opgenomen met achtergrondinformatie over jeugdhulp in gezinsvormen en inhoudelijke verdieping op het thema.

Download handreiking Jeugdhulp in gezinsvormen

Ondersteuningsprogramma

Vanaf het najaar van 2017 zijn gemeenten door het projectteam op weg geholpen om jeugdhulp in gezinsvormen een goede plek te geven in hun beleid. In dit ondersteuningsprogramma werd besproken wat gemeenten nodig hebben om de kennis uit de handreiking in de praktijk toe te passen. Het projectteam bood gemeenten daarvoor ondersteuning op maat. 

Pilots 'Voor ieder kind een thuis!'

In het najaar van 2018 starten op vijf plekken pilots die gemeenten helpen om een stimulerende en faciliterende rol te pakken om jeugdhulp in gezinsvormen mogelijk te maken. Het doel van de pilots is om inzichtelijk te maken wat het vraagt van gemeenten om deze rol te pakken, die het mogelijk maakt dat kinderen opgroeien in een gezinsvorm. De uitkomsten worden gedeeld met andere gemeenten en jeugdhulpregio's, zodat ook zij er hun voordeel mee kunnen doen. 

Actieplan Pleegzorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt het traject. Het traject maakt deel uit van het Actieplan Pleegzorg dat onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS is opgesteld.

Nieuws Jeugdhulp in gezinsvormen

Pilots ‘Voor ieder kind een thuis’ gestart

woensdag 28 november 2018 09:57 Op 19 november zijn vijf pilots gestart om jeugdhulp in gezinsvormen te stimuleren. Vijf jeugdhulpregio’s gaan aan de slag met de centrale vraag van deze pilots: wat kunnen jeugdhulpregio's doen om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien in een gezin? De antwoorden op deze vraag worden met andere jeugdhulpregio’s en gemeenten gedeeld, zodat zij er ook gebruik van kunnen maken. lees verder

Jeugdhulp in gezinsvormen op Voor de Jeugd Dag

dinsdag 07 november 2017 14:00 Op 6 november was de NVP aanwezig op de Voor de Jeugd Dag in de Westergasfabriek in Amsterdam. Samen met het NJi brachten we daar het programma Jeugdhulp in gezinsvormen onder de aandacht. Deelnemers aan de dag waren welkom in de Jeugdhulp in Gezinsvormen Huiskamer en konden workshops volgen over het onderwerp. lees verder

Handreiking voor gemeenten: ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen'

handreiking JIG.JPGwoensdag 17 mei 2017 09:45 De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht om kinderen 'zo thuis mogelijk' op te laten groeien. Dat kan met jeugdhulp in gezinsvormen. Om gemeenten te helpen die opdracht te vertalen naar beleid, schreven de NVP, Jeugdzorg Nederland, VNG en het NJi de handreiking 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen'. lees verder

Terug naar projecten

Sluiten