Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Jeugdhulp in gezinsvormen

Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen

Gemeenten worden zich, een aantal jaar na de ‘transitie’, meer en meer bewust van het belang van pleegzorg en andere vormen van jeugdhulp in gezinsvormen. De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht om kinderen ‘zo thuis mogelijk’ te laten opgroeien. Als dat niet bij de eigen ouders kan, groeit een kind bij voorkeur op in een pleeggezin, gezinshuis of andere gezinsvorm en minder in leefgroepen.

Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk: zij kunnen zorg dichtbij een kind of gezin organiseren en daarbij het potentieel van de gemeenschap benutten. Met sociale steun, omzien en betrokkenheid tussen mensen kunnen problemen voorkomen worden en is er minder jeugdzorg nodig. Vormen van hulp door en voor gezinnen komen er daardoor steeds meer, van steun- of buurtgezinnen tot pleegzorg of gezinshuizen.

Maar om alle kinderen 'zo thuis mogelijk' op te laten groeien, moeten gemeenten actief beleid maken waarin gezinsvormen een centrale plaats innemen. Om hen daarbij te helpen, is eind 2016 het programma Jeugdhulp in Gezinsvormen gestart. In dit programma ondersteunen we gemeenten, samen met het NJi, Jeugdzorg Nederland en de VNG, om jeugdhulp in gezinsvormen een goede plek in hun jeugdhulpbeleid te geven.

Handreiking voor gemeenten

handreiking JIG.JPGIn de zomer van 2017 is de handreiking ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’ verschenen. De input voor de handreiking is ontstaan tijdens diverse bijeenkomsten waar ervaringen, vragen en dilemma’s van zo’n twintig gemeenten, pleeg- en gezinshuisouders, organisaties en een aantal ‘vrijdenkers’ zijn verzameld.

Ontwikkelpunten uit de handreiking:

  • Neem met elkaar verantwoordelijkheid en bepaal het parcours
  • Creëer ontwikkelruimte en werk samen aan innovatie
  • Verbind informele sociale steun met jeugdhulp in gezinsvormen
  • Zorg voor een sterke ondersteuningsstructuur en doe wat werkt
  • Zorg voor eenvoud en duidelijkheid in regels en financiën

In de handreiking is ook een denkkader opgenomen met achtergrondinformatie over jeugdhulp in gezinsvormen en inhoudelijke verdieping op het thema.

Download handreiking Jeugdhulp in gezinsvormen

Ondersteuning in de praktijk

Vanaf het najaar van 2017 zijn gemeenten door het projectteam op weg geholpen om jeugdhulp in gezinsvormen een goede plek te geven in hun beleid. In dit ondersteuningsprogramma werd besproken wat gemeenten nodig hebben om de kennis uit de handreiking in de praktijk toe te passen. Het projectteam bood gemeenten daarvoor ondersteuning op maat. 

Pilots 'Voor ieder kind een thuis!'

In het najaar van 2018 startten op vijf plekken pilots die gemeenten helpen om een stimulerende en faciliterende rol te pakken om jeugdhulp in gezinsvormen mogelijk te maken. De vijf pilots, die in 2019 doorliepen, draaien om de vraag wat gemeenten kunnen doen om kinderen ‘zo thuis mogelijk’ in een gezin op te laten groeien, ook als dat bij de eigen ouders (tijdelijk) niet meer kan. De inzichten en lessen uit de pilots worden gedeeld met andere jeugdhulpregio’s en gemeenten, zodat overal in Nederland een jeugdhulpbeleid ingericht kan worden dat het opgroeien in een gezin centraal stelt.

Jeugdhulp in gezinsvormen verder onder de aandacht brengen

Met ambtenaren, wethouders, pleegzorgorganisaties en raadsleden spraken we ook over hoe we jeugdhulp in gezinsvormen verder onder de aandacht kunnen brengen. De uitkomsten van die gesprekken worden in samenwerking met de Design Innovation Group verder uitgewerkt: deze organisatie maakt ontwerpen die helpen om tot veranderingen te komen. De resultaten hiervan worden in 2020 gepresenteerd.

Onderdeel van Actieplan Pleegzorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt het traject. Het traject maakt deel uit van het Actieplan Pleegzorg dat onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS is opgesteld.

Nieuws Jeugdhulp in gezinsvormen

Toolbox voor gemeenten: 'Voor ieder kind een thuis'

afbeelding praatplaat jig.pngwoensdag 18 november 2020 08:00 De toolbox 'Voor ieder kind een thuis' helpt gemeenten bij hun opdracht om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien. Dat kunnen gemeenten doen door gezinnen te ondersteunen zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen, of door te zorgen voor een plek in een pleeggezin of gezinshuis als dat niet mogelijk is. De toolbox is gemaakt door de VNG, Jeugdzorg Nederland, het NJi en de NVP en is gisteren gepresenteerd op het Symposium Pleegzorg en Gezinshuis. lees verder

Pilots ‘Voor ieder kind een thuis’ gestart

woensdag 28 november 2018 09:57 Op 19 november zijn vijf pilots gestart om jeugdhulp in gezinsvormen te stimuleren. Vijf jeugdhulpregio’s gaan aan de slag met de centrale vraag van deze pilots: wat kunnen jeugdhulpregio's doen om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien in een gezin? De antwoorden op deze vraag worden met andere jeugdhulpregio’s en gemeenten gedeeld, zodat zij er ook gebruik van kunnen maken. lees verder

Jeugdhulp in gezinsvormen op Voor de Jeugd Dag

dinsdag 07 november 2017 14:00 Op 6 november was de NVP aanwezig op de Voor de Jeugd Dag in de Westergasfabriek in Amsterdam. Samen met het NJi brachten we daar het programma Jeugdhulp in gezinsvormen onder de aandacht. Deelnemers aan de dag waren welkom in de Jeugdhulp in Gezinsvormen Huiskamer en konden workshops volgen over het onderwerp. lees verder

Terug naar projecten

BLOGS.png

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, daarin houden we je op de hoogte van al het nieuws over pleegzorg!

Inschrijven
Sluiten