Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Het systeem van jeugdhulp en pleegzorg is ingewikkeld en pleeggezinnen lopen daarin regelmatig vast. De NVP probeert dit systeem te vereenvoudigen door in gesprek te gaan met beleidmakers en zorgaanbieders.

We noemen dat “collectieve belangenbehartiging”. Een heel abstract begrip, waarachter een wereld van acties schuil gaat. Waar hebben we het dan over? En welke effecten heeft het voor pleeggezinnen? We geven een paar voorbeelden:

Meldacties
We doen onderzoek (bijvoorbeeld door onze meldacties) naar dingen die pleeggezinnen plezierig en niet zo plezierig vinden. Met de resultaten van dat onderzoek gaan we aan de slag om te kijken of we veranderingen in gang kunnen zetten. Daarvoor is een lange adem nodig, maar uiteindelijk levert het wel resultaten op.

Uit de meldacties die we na de transitie organiseerden, bleek dat gemeenten nog weinig ideeën hadden over hoe zij pleegzorg en andere vormen van jeugdhulp in gezinsvormen konden inzetten. Samen met het ministerie, de VNG en Jeugdzorg Nederland hebben we overlegd hoe dat kon worden verbeterd. Nu loopt een gezamenlijk project 'Jeugdhulp in gezinsvormen', waarin een handreiking voor gemeenten is ontwikkeld samen met experts uit het veld van de jeugdhulp en gemeenten. Meer informatie over het project vind je hier.

Deskundigheidsbevordering
Uit een onderzoek waaraan ruim duizend pleegouders deelnamen, bleek dat er nogal wat wensen waren op het gebied van deskundigheidsbevordering voor pleegouders. Samen met Jeugdzorg Nederland ontwikkelden wij een programma om de toerusting van pleegouders te verbeteren. Dit programma is in 2017 gestart en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie over het programma Versterken van de kracht van pleegouders vind je hier.

Actieplan pleegzorg
We leggen bewindslieden, kamerleden en ambtenaren regelmatig knelpunten voor. Dat doen we samen met andere organisaties die de belangen van pleegouders behartigen zoals LOPOR (vereniging van pleegouderraden) en SBPN (pleeggrootouders). Dat leverde in 2017 veel aandacht op voor pleegzorg, met name over de positie van pleegouders. De toenmalige staatssecretaris Van Rijn beloofde een Actieplan Pleegzorg dat knelpunten op zou moeten lossen. Bij de totstandkoming van dat actieplan was de NVP nauw betrokken, net als bij de uitvoering ervan. 

Helpdesk
Ook uit de helpdesk komen signalen die voor veel pleeggezinnen belangrijk zijn. Hoewel we op dit moment niet de mogelijkheid hebben om actief te bemiddelen in individuele gevallen, kunnen we instanties wel wijzen op zaken die pleeggezinnen benadelen. Als het DUO bijvoorbeeld een pleegkind aanmerkt als thuiswonend, sturen wij een brief om ze erop te wijzen dat een pleegkind als uitwonend moet worden aangemerkt. Ook zijn we in gesprek met verschillende grote banken over het openen van een bankrekening voor pleegkinderen. Dit is onnodig moeilijk en daarom zoeken we met de banken naar een oplossing om het te vereenvoudigen. 

Nieuws over belangenbehartiging

Pleegzorg- en gezinshuismoties aangenomen in Tweede Kamer

2879701167_c23a58318d_z.jpgvrijdag 23 november 2018 09:00 Tijdens het Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer op 12 november 2018 werden verschillende moties ingediend die betrekking hebben op pleegzorg en gezinshuizen. Moties om de leeftijdsgrens voor kinderen in een gezinshuis te verhogen naar 21, een onderzoek te starten naar financiële belemmeringen voor pleegouders en om de verantwoordingslasten voor kleine zorginstellingen, waaronder gezinshuizen, te verlagen, werden allemaal aangenomen. lees verder

Evaluatie Wet verbetering positie pleegouders: deel jouw ervaringen!

dictionary-1565519.jpgwoensdag 14 november 2018 13:38 Hoe ervaar jij je positie als pleegouder ten opzichte van de jeugdbeschermer, pleegzorgbegeleider of eigen ouders van een pleegkind? Word je betrokken bij beslissingen die over je pleegkind worden gemaakt en krijg je voldoende informatie om voor je pleegkind te kunnen zorgen? Deze dingen - en nog veel meer - zijn vastgelegd in de Wet verbetering positie pleegouders, die nu geëvalueerd wordt. Deel jouw ervaringen over de positie van pleegouders door de enquête in te vullen! lees verder

Hulpverleningsplan pleegkind: kwaliteit voldoende, maar helpt niet altijd bij opvoeding pleegkind

voorpagina hvp.pngwoensdag 05 september 2018 09:00 Meer dan de helft van de pleegouders geeft de kwaliteit van het hulpverleningsplan een ruime voldoende. Maar een derde van de pleegouders heeft geen hulpverleningsplan voor zijn of haar pleegkind. Ook blijkt het hulpverleningsplan niet altijd helpend bij het opvoeden van een pleegkind omdat een plan van aanpak ontbreekt en afspraken niet worden nagekomen. Dat blijkt uit de meldactie 'Een plan voor ieder pleegkind', waarin 230 pleegouders tips en adviezen gaven om het werken met een hulpverleningsplan te verbeteren. lees verder

Terug

Sluiten