Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Het systeem van jeugdhulp en pleegzorg is ingewikkeld en pleeggezinnen lopen daarin regelmatig vast. De NVP probeert dit systeem te vereenvoudigen door in gesprek te gaan met beleidmakers en zorgaanbieders.

We noemen dat “collectieve belangenbehartiging”. Een heel abstract begrip, waarachter een wereld van acties schuil gaat. Waar hebben we het dan over? En welke effecten heeft het voor pleeggezinnen? We geven een paar voorbeelden:

Meldacties
We doen onderzoek (bijvoorbeeld door onze meldacties) naar dingen die pleeggezinnen plezierig en niet zo plezierig vinden. Met de resultaten van dat onderzoek gaan we aan de slag om te kijken of we veranderingen in gang kunnen zetten. Daarvoor is een lange adem nodig, maar uiteindelijk levert het wel resultaten op.

Uit de meldacties die we na de transitie organiseerden, bleek dat gemeenten nog weinig ideeën hadden over hoe zij pleegzorg en andere vormen van jeugdhulp in gezinsvormen konden inzetten. Samen met het ministerie, de VNG en Jeugdzorg Nederland hebben we overlegd hoe dat kon worden verbeterd. Nu loopt een gezamenlijk project 'Jeugdhulp in gezinsvormen', waarin een handreiking voor gemeenten is ontwikkeld samen met experts uit het veld van de jeugdhulp en gemeenten. Meer informatie over het project vind je hier.

Deskundigheidsbevordering
Uit een onderzoek waaraan ruim duizend pleegouders deelnamen, bleek dat er nogal wat wensen waren op het gebied van deskundigheidsbevordering voor pleegouders. Samen met Jeugdzorg Nederland ontwikkelden wij een programma om de toerusting van pleegouders te verbeteren. Dit programma is in 2017 gestart en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie over het programma Versterken van de kracht van pleegouders vind je hier.

Actieplan pleegzorg
We leggen bewindslieden, kamerleden en ambtenaren regelmatig knelpunten voor. Dat doen we samen met andere organisaties die de belangen van pleegouders behartigen zoals LOPOR (vereniging van pleegouderraden) en SBPN (pleeggrootouders). Dat leverde in 2017 veel aandacht op voor pleegzorg, met name over de positie van pleegouders. De toenmalige staatssecretaris Van Rijn beloofde een Actieplan Pleegzorg dat knelpunten op zou moeten lossen. Bij de totstandkoming van dat actieplan was de NVP nauw betrokken, net als bij de uitvoering ervan. 

Helpdesk
Ook uit de helpdesk komen signalen die voor veel pleeggezinnen belangrijk zijn. Hoewel we op dit moment niet de mogelijkheid hebben om actief te bemiddelen in individuele gevallen, kunnen we instanties wel wijzen op zaken die pleeggezinnen benadelen. Als het DUO bijvoorbeeld een pleegkind aanmerkt als thuiswonend, sturen wij een brief om ze erop te wijzen dat een pleegkind als uitwonend moet worden aangemerkt. Ook zijn we in gesprek met verschillende grote banken over het openen van een bankrekening voor pleegkinderen. Dit is onnodig moeilijk en daarom zoeken we met de banken naar een oplossing om het te vereenvoudigen. 

Blog belangenbehartiging Tweede Kamer

Lobby en belangenbehartiging: daarbij denk je misschien al snel aan achterkamertjes en schimmige deals. In de praktijk valt dit heel erg mee, maar het is ook niet het meest zichtbare werk van een belangenbehartigingsorganisatie als de NVP. Op 4 april 2019 vergadert de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over pleegzorg en gezinshuizen. In de aanloop naar deze vergadering houden we je in een wekelijkse blog op de hoogte van de stappen die we zetten om de stem van pleeggezinnen te laten horen in dit overlegen en bij Tweede Kamerleden. 

Blog De stem van pleeggezinnen in de Tweede Kamer

Nieuws over belangenbehartiging

Onderzoek naar verbeterpunten in belastingaangifte voor pleegouders

14211411955_e17234310f_z.jpgdinsdag 26 februari 2019 13:27 Vanaf 1 maart 2019 kun je belastingaangifte doen over het jaar 2018. Omdat we ieder jaar vragen krijgen van pleegouders over de aangifte, starten we op die datum een onderzoek naar verbeterpunten in de belastingaangifte. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om met de Belastingdienst de onduidelijkheden aan te passen, zodat aangifte doen als pleegouder in de toekomst duidelijker en eenvoudiger is. Wil jij als pleegouder je ervaringen delen over de belastingaangifte? Meld je snel aan om mee te doen aan het onderzoek! lees verder

Versterk pleeggezinnen zodat zij toegenomen druk aankunnen

t vd keuken monitor.PNGmaandag 04 februari 2019 16:00 In de uitzending van De Monitor van zondag 3 februari was te zien dat pleegzorg zwaar onder druk staat. De problematiek van kinderen neemt toe en pleeggezinnen kunnen met de hulp en ondersteuning die zij krijgen de zorg niet volhouden. Dit leidt ertoe dat veel pleegzorgplaatsingen eindigen in een breakdown, met overplaatsingen van kinderen en pleegouders die afhaken als gevolg. De vraag die dit oproept: worden kinderen met gedragsproblemen niet te makkelijk in een pleeggezin geplaatst? Een professionelere vorm van opvang, zoals gezinshuizen, kan een uitkomst zijn. Maar belangrijker is om pleeggezinnen te versterken, zodat zij beter voorbereid en toegerust zijn en de zorg wél kunnen volhouden. lees verder

Pleegzorg- en gezinshuismoties aangenomen in Tweede Kamer

2879701167_c23a58318d_z.jpgvrijdag 23 november 2018 09:00 Tijdens het Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer op 12 november 2018 werden verschillende moties ingediend die betrekking hebben op pleegzorg en gezinshuizen. Moties om de leeftijdsgrens voor kinderen in een gezinshuis te verhogen naar 21, een onderzoek te starten naar financiële belemmeringen voor pleegouders en om de verantwoordingslasten voor kleine zorginstellingen, waaronder gezinshuizen, te verlagen, werden allemaal aangenomen. lees verder

Terug

Sluiten