Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Het systeem van jeugdhulp en pleegzorg is ingewikkeld en pleeggezinnen lopen daarin regelmatig vast. De NVP probeert dit systeem te vereenvoudigen door in gesprek te gaan met beleidmakers en zorgaanbieders.

We noemen dat “collectieve belangenbehartiging”. Een heel abstract begrip, waarachter een wereld van acties schuil gaat. Waar hebben we het dan over? En welke effecten heeft het voor pleeggezinnen? We geven een paar voorbeelden:

Meldacties
We doen onderzoek (bijvoorbeeld door onze meldacties) naar dingen die pleeggezinnen plezierig en niet zo plezierig vinden. Met de resultaten van dat onderzoek gaan we aan de slag om te kijken of we veranderingen in gang kunnen zetten. Daarvoor is een lange adem nodig, maar uiteindelijk levert het wel resultaten op.

Uit de meldacties die we na de transitie organiseerden, bleek dat gemeenten nog weinig ideeën hadden over hoe zij pleegzorg en andere vormen van jeugdhulp in gezinsvormen konden inzetten. Samen met het ministerie, de VNG en Jeugdzorg Nederland hebben we overlegd hoe dat kon worden verbeterd. Nu loopt een gezamenlijk project 'Jeugdhulp in gezinsvormen', waarin een handreiking voor gemeenten is ontwikkeld samen met experts uit het veld van de jeugdhulp en gemeenten. Meer informatie over het project vind je hier.

Deskundigheidsbevordering
Uit een onderzoek waaraan ruim duizend pleegouders deelnamen, bleek dat er nogal wat wensen waren op het gebied van deskundigheidsbevordering voor pleegouders. Samen met Jeugdzorg Nederland ontwikkelden wij een programma om de toerusting van pleegouders te verbeteren. Dit programma is in 2017 gestart en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie over het programma Versterken van de kracht van pleegouders vind je hier.

Actieplan pleegzorg
We leggen bewindslieden, kamerleden en ambtenaren regelmatig knelpunten voor. Dat doen we samen met andere organisaties die de belangen van pleegouders behartigen zoals LOPOR (vereniging van pleegouderraden) en SBPN (pleeggrootouders). Dat leverde in 2017 veel aandacht op voor pleegzorg, met name over de positie van pleegouders. De toenmalige staatssecretaris Van Rijn beloofde een Actieplan Pleegzorg dat knelpunten op zou moeten lossen. Bij de totstandkoming van dat actieplan was de NVP nauw betrokken, net als bij de uitvoering ervan. 

Helpdesk
Ook uit de helpdesk komen signalen die voor veel pleeggezinnen belangrijk zijn. Hoewel we op dit moment niet de mogelijkheid hebben om actief te bemiddelen in individuele gevallen, kunnen we instanties wel wijzen op zaken die pleeggezinnen benadelen. Als het DUO bijvoorbeeld een pleegkind aanmerkt als thuiswonend, sturen wij een brief om ze erop te wijzen dat een pleegkind als uitwonend moet worden aangemerkt. Ook zijn we in gesprek met verschillende grote banken over het openen van een bankrekening voor pleegkinderen. Dit is onnodig moeilijk en daarom zoeken we met de banken naar een oplossing om het te vereenvoudigen. 

Blog belangenbehartiging Tweede Kamer

Lobby en belangenbehartiging: daarbij denk je misschien al snel aan achterkamertjes en schimmige deals. In de praktijk valt dit heel erg mee, maar het is ook niet het meest zichtbare werk van een belangenbehartigingsorganisatie als de NVP. In deze blog vertellen we wat wij doen om de stem van pleeggezinnen te laten horen bij politici, beleidsmakers en organisaties, zowel landelijk als lokaal.

Blog belangenbehartiging voor pleeggezinnen

Nieuws over belangenbehartiging

Vergoedingen pleegzorg: dit speelt er voor pleegouders

donderdag 02 juli 2020 13:16 Twee weken geleden vroegen we jullie hoe je denkt over de vergoedingen en kosten die je maakt als pleegouder: welke knelpunten ervaar je of heb je ideeën of suggesties hoe het beter zou kunnen? Op die vraag kregen we tientallen reacties die we verwerkt hebben in een overzicht. lees verder

Terugkijken: webinar voor pleegouderraden over Wmcz

lopor_NVP_LOC.jpgwoensdag 01 juli 2020 15:30 Vanaf woensdag 1 juli 2020 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 van kracht. Deze wet heeft ook gevolgen voor pleegouderraden. Daarom organiseerden we vorige week, samen met de LOPOR en het LOC, een webinar voor bijna tachtig leden van pleegouderraden en andere geïnteresseerden. In het webinar legden we uit wat de wet betekent voor pleegouderraden. Je kunt het webinar nu terugkijken. lees verder

Brief Tweede Kamer: regionale visievorming over pleegzorg nodig, mét inbreng van pleeggezinnen

2879701167_c23a58318d_z.jpgdinsdag 23 juni 2020 15:16 Vanmiddag vergadert de Tweede Kamer in een Algemeen overleg over jeugdzorg. Vorige week verstuurden we een brief aan de Kamerleden waarin we aandacht vragen voor pleegzorg en pleeggezinnen. In de brief geven we de Kamerleden drie aandachtspunten en één verzuchting mee. Je kunt de brief hier lezen. lees verder

Terug

Sluiten