Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Het systeem van jeugdhulp en pleegzorg is ingewikkeld en pleeggezinnen lopen daarin regelmatig vast. De NVP probeert dit systeem te vereenvoudigen door in gesprek te gaan met beleidmakers en zorgaanbieders.

We noemen dat “collectieve belangenbehartiging”. Een heel abstract begrip, waarachter een wereld van acties schuil gaat. Waar hebben we het dan over? En welke effecten heeft het voor pleeggezinnen? We geven een paar voorbeelden:

Meldacties
We doen onderzoek (bijvoorbeeld door onze meldacties) naar dingen die pleeggezinnen plezierig en niet zo plezierig vinden. Met de resultaten van dat onderzoek gaan we aan de slag om te kijken of we veranderingen in gang kunnen zetten. Daarvoor is een lange adem nodig, maar uiteindelijk levert het wel resultaten op.

Uit de meldacties die we na de transitie organiseerden, bleek dat gemeenten nog weinig ideeën hadden over hoe zij pleegzorg en andere vormen van jeugdhulp in gezinsvormen konden inzetten. Samen met het ministerie, de VNG en Jeugdzorg Nederland hebben we overlegd hoe dat kon worden verbeterd. Nu loopt een gezamenlijk project 'Jeugdhulp in gezinsvormen', waarin een handreiking voor gemeenten is ontwikkeld samen met experts uit het veld van de jeugdhulp en gemeenten. Meer informatie over het project vind je hier.

Deskundigheidsbevordering
Uit een onderzoek waaraan ruim duizend pleegouders deelnamen, bleek dat er nogal wat wensen waren op het gebied van deskundigheidsbevordering voor pleegouders. Samen met Jeugdzorg Nederland ontwikkelden wij een programma om de toerusting van pleegouders te verbeteren. Dit programma is in 2017 gestart en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie over het programma Versterken van de kracht van pleegouders vind je hier.

Actieplan pleegzorg
We leggen bewindslieden, kamerleden en ambtenaren regelmatig knelpunten voor. Dat doen we samen met andere organisaties die de belangen van pleegouders behartigen zoals LOPOR (vereniging van pleegouderraden) en SBPN (pleeggrootouders). Dat leverde in 2017 veel aandacht op voor pleegzorg, met name over de positie van pleegouders. De toenmalige staatssecretaris Van Rijn beloofde een Actieplan Pleegzorg dat knelpunten op zou moeten lossen. Bij de totstandkoming van dat actieplan was de NVP nauw betrokken, net als bij de uitvoering ervan. 

Helpdesk
Ook uit de helpdesk komen signalen die voor veel pleeggezinnen belangrijk zijn. Hoewel we op dit moment niet de mogelijkheid hebben om actief te bemiddelen in individuele gevallen, kunnen we instanties wel wijzen op zaken die pleeggezinnen benadelen. Als het DUO bijvoorbeeld een pleegkind aanmerkt als thuiswonend, sturen wij een brief om ze erop te wijzen dat een pleegkind als uitwonend moet worden aangemerkt. Ook zijn we in gesprek met verschillende grote banken over het openen van een bankrekening voor pleegkinderen. Dit is onnodig moeilijk en daarom zoeken we met de banken naar een oplossing om het te vereenvoudigen. 

Blog belangenbehartiging Tweede Kamer

Lobby en belangenbehartiging: daarbij denk je misschien al snel aan achterkamertjes en schimmige deals. In de praktijk valt dit heel erg mee, maar het is ook niet het meest zichtbare werk van een belangenbehartigingsorganisatie als de NVP. In deze blog vertellen we wat wij doen om de stem van pleeggezinnen te laten horen bij politici, beleidsmakers en organisaties, zowel landelijk als lokaal.

Blog belangenbehartiging voor pleeggezinnen

Nieuws over belangenbehartiging

Pleegouderraad Juzt en NVP trekken aan de bel bij gemeenten West-Brabant over situatie Juzt

dinsdag 19 november 2019 12:58 De situatie rond de bijna failliete pleegzorgorganisatie Juzt leidt tot grote onduidelijkheid en onzekerheid voor pleeggezinnen. Daarom trekken we samen met de pleegouderraad van Juzt aan de bel bij de gemeenten in West-Brabant. Want pleeggezinnen moeten de juiste informatie krijgen en betrokken worden bij de ontwikkelingen. Zo kan voorkomen worden dat pleegkinderen het slachtoffer worden van de situatie. lees verder

Pleeggezinnen in onzekerheid door problemen met pleegzorgcontracten

Untitled design (30).pngdonderdag 12 september 2019 13:00 Pleeggezinnen zijn de dupe van onduidelijkheid in besluitvorming en over verantwoordelijkheden rond het pleegzorgcontract. Door pleegzorgcontracten die niet tot stand komen of worden beëindigd, lopen pleeggezinnen pleegzorgbegeleiding en -vergoeding mis. Dat schreef Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vrijdag in een brief aan de betrokken partijen. De NVP herkent de signalen van de Kinderombudsman: het ontbreken van een pleegzorgcontract leidt in de praktijk tot onnodige overplaatsingen van pleegkinderen en uitval van pleeggezinnen. lees verder

Onderzoek belastingaangifte: onduidelijkheden over pleegzorg in beeld

14211411955_e17234310f_z.jpgmaandag 27 mei 2019 14:20 De Belastingdienst wil de communicatie en informatievoorziening over pleegzorg verbeteren om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen. Om daarbij te helpen, vroegen we pleegouders in maart en april naar verbeterpunten in de belastingaangifte. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er nog veel dingen onduidelijk zijn. lees verder

Terug

Sluiten