Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Overplaatsingen en verhuizingen tussen pleeggezinnen en instellingen zijn schadelijk voor pleegkinderen. Toch zijn er veel pleegzorgplaatsingen die vroegtijdig worden beëindigd: er is dan sprake van een breakdown. Ook zijn er veel pleegouders die stoppen: jaarlijks ongeveer 14% van het totaal aantal pleeggezinnen, terwijl er al een tekort is aan pleeggezinnen in Nederland.

Door breakdown te voorkomen en uitval van pleegouders tegen te gaan, moeten pleegjongeren minder wisselingen van pleeggezinnen meemaken. Daaraan werken we samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland in het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg.

voorpagina Waarom stoppen pleegouders.PNGWaarom stoppen pleegouders?

Om uitval van pleegouders te voorkomen, hebben we onderzocht waaorm pleegouders stoppen. Uit het onderzoek blijkt dat pleegouders vooral stoppen met het pleegouderschap vanwege problemen met het zorgsysteem en onvoldoende begeleiding door pleegzorgorganisaties. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?'.

Download het onderzoek via de link hieronder. In de publieksversie lees je de belangrijkste onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor iedereen die betrokken is bij pleegzorg. Het onderzoeksrapport bevat alle uitkomsten van het onderzoek.

Breakdowns voorkomen, uitval terugdringen

Aan het actieonderzoek doen tien pleegzorgorganisaties mee. Zij stellen een plan op om breakdown en uitval terug te dringen binnen hun organisatie. Zij worden daarbij ondersteund door het NJi, Jeugdzorg Nederland en de NVP.

Ook wordt er samengewerkt met pleegouders en ketenpartners, zoals wijkteams en jeugdbescherming. De inzichten uit het onderzoek worden gedeeld met andere pleegzorgorganisaties, zodat ook zij deze inzichten kunnen gebruiken om breakdown en uitval van pleegouders (nog verder) terug te dringen. 

De tien deelnemende pleegzorgorganisaties:

  • Combinatie Jeugdzorg
  • De Rading
  • Entrea Lindenhout
  • Enver
  • Jeugdformaat
  • Jeugdhulp Friesland
  • Pactum
  • Parlan
  • William Schrikker Pleegzorg
  • Yorneo

In dit actieonderzoek werken we samen met het NJi en Jeugdzorg Nederland. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Nieuws over het actieonderzoek

Online magazine ‘Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?’

dinsdag 30 maart 2021 11:18 In het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg werkten tien pleegzorgaanbieders aan het verminderen van uitval van pleegouders en het voorkomen van breakdown: de ongeplande en ongewenste beëindiging van een pleegzorgplaatsing. De resultaten van het actieonderzoek zijn verzameld in het online magazine 'Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?' Het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en de NVP ondersteunden de pleegzorgaanbieders in het actieonderzoek. lees verder

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg: digitaal magazine over opbrengsten en start leernetwerk pleegzorg

actieonderzoek.pngdinsdag 16 februari 2021 09:00 De tien pleegzorgorganisaties die deelnamen aan het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg hebben het onderzoek in december 2020 afgerond. In de afgelopen twee jaar zijn verschillende manieren bedacht en ingezet om breakdowns te voorkomen en pleegouders te behouden. De organisaties werden hierbij ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en de NVP. De opbrengsten van het actieonderzoek worden verzameld in een digitaal magazine dat in maart verschijnt. Daarnaast starten we een leernetwerk pleegzorg om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. lees verder

Nieuwsbrief Actieonderzoek continuïteit pleegzorg: verslag online bijeenkomst

nieuwsbrief actieonderzoek juli 2020.pngmaandag 03 augustus 2020 09:02 In het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg werken we met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland aan het voorkomen van breakdowns en aan het terugdringen van uitval van pleegouders. Op 23 juni kwamen alle 28 pleegzorgorganisaties van Nederland bij elkaar in een online bijeenkomst om de tussenresultaten van het actieonderzoek te bespreken. In de nieuwsbrief lees je het verslag van deze bijeenkomst. lees verder

Terug naar projecten

BLOGS.png

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, daarin houden we je op de hoogte van al het nieuws over pleegzorg!

Inschrijven
Sluiten