Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Om het aantal breakdowns omlaag te brengen en uitval van pleegouders te voorkomen, werkt de NVP met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland aan het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Door breakdown te voorkomen en uitval van pleegouders tegen te gaan, moeten pleegjongeren minder wisselingen van pleeggezin meemaken. 

Er zijn te veel pleegzorgplaatsingen die vroegtijdig worden beëindigd: er is dan sprake van een breakdown. Ook zijn er regelmatig pleegouders die stoppen, terwijl er al een tekort aan pleegouders is in Nederland. Hierdoor maken pleegkinderen en pleegjongeren veel wisselingen van pleeggezinnen mee, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. Meer continuïteit van pleegzorgplaatsingen en het voorkomen van breakdowns is dan ook een van de grootste prioriteiten om de pleegzorg te verbeteren.

Breakdowns voorkomen, uitval terugdringen

Om breakdown te voorkomen en uitval van pleegouders terug te dringen, is het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg gestart. Aan het actieonderzoek doen tien pleegzorgorganisaties mee die een plan opstellen om breakdown en uitval terug te dringen binnen hun organisatie. Zij worden daarbij ondersteund door het NJi, Jeugdzorg Nederland en de NVP. Ook wordt er samengewerkt met pleegouders en ketenpartners, zoals wijkteams en jeugdbescherming. De inzichten uit het onderzoek worden gedeeld met andere pleegzorgorganisaties, zodat ook zij deze inzichten kunnen gebruiken om breakdown en uitval van pleegouders (nog verder) terug te dringen. 

De tien deelnemende pleegzorgorganisaties:

  • Combinatie Jeugdzorg
  • De Rading
  • Entrea Lindenhout
  • Enver
  • Jeugdformaat
  • Jeugdhulp Friesland
  • Pactum
  • Parlan
  • William Schrikker Pleegzorg
  • Yorneo

In dit actieonderzoek werken we samen met het NJi en Jeugdzorg Nederland. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?'

voorpagina Waarom stoppen pleegouders.PNGPleegouders stoppen vooral met het pleegouderschap vanwege problemen met het zorgsysteem en onvoldoende begeleiding door pleegzorgorganisaties. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?'.
Download het onderzoek via de link hieronder. In de publieksversie lees je de belangrijkste onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor iedereen die betrokken is bij pleegzorg. Het onderzoeksrapport bevat alle uitkomsten van het onderzoek.

Nieuws over het actieonderzoek

Nieuwsbrief over Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

nieuwsbrief actieonderzoek.pngwoensdag 05 februari 2020 13:40 In het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg werken we met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland aan het voorkomen van breakdowns en aan het terugdringen van uitval van pleegouders. Het laatste nieuws over het actieonderzoek lees je in de nieuwsbrief. lees verder

Minder uitval pleegouders bij betere begeleiding

voorpagina Waarom stoppen pleegouders.PNGdonderdag 09 januari 2020 05:00 Pleegouders stoppen vooral met het pleegouderschap vanwege problemen met het zorgsysteem en onvoldoende begeleiding door pleegzorgorganisaties. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?'. lees verder

Nieuwsbrief over Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

afbeelding nieuwsbrief actieonderzoek.pngwoensdag 22 mei 2019 14:07 In het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg werken tien pleegzorgorganisaties samen met het NJi, Jeugdzorg Nederland en de NVP aan het terugdringen van breakdown en aan het voorkomen van uitval van pleegouders. Het laatste nieuws over het onderzoek lees je in de nieuwsbrief over het project. lees verder

Terug naar projecten

Sluiten