Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Om het aantal breakdowns omlaag te brengen en uitval van pleegouders te voorkomen, werkt de NVP met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland aan het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Door breakdown te voorkomen en uitval van pleegouders tegen te gaan, moeten pleegjongeren minder wisselingen van pleeggezin meemaken. 

Er zijn te veel pleegzorgplaatsingen die vroegtijdig worden beëindigd: er is dan sprake van een breakdown. Ook zijn er regelmatig pleegouders die stoppen, terwijl er al een tekort aan pleegouders is in Nederland. Hierdoor maken pleegkinderen en pleegjongeren veel wisselingen van pleeggezinnen mee, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. Meer continuïteit van pleegzorgplaatsingen en het voorkomen van breakdowns is dan ook een van de grootste prioriteiten om de pleegzorg te verbeteren.

Breakdowns voorkomen, uitval terugdringen

Om breakdown te voorkomen en uitval van pleegouders terug te dringen, is het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg gestart. Aan het actieonderzoek doen tien pleegzorgorganisaties mee die een plan opstellen om breakdown en uitval terug te dringen binnen hun organisatie. Zij worden daarbij ondersteund door het NJi, Jeugdzorg Nederland en de NVP. Ook wordt er samengewerkt met pleegouders en ketenpartners, zoals wijkteams en jeugdbescherming. De inzichten uit het onderzoek worden gedeeld met andere pleegzorgorganisaties, zodat ook zij deze inzichten kunnen gebruiken om breakdown en uitval van pleegouders (nog verder) terug te dringen. 

De tien deelnemende pleegzorgorganisaties:

  • Combinatie Jeugdzorg
  • De Rading
  • Entrea Lindenhout
  • Enver
  • Jeugdformaat
  • Jeugdhulp Friesland
  • Pactum
  • Parlan
  • William Schrikker Pleegzorg
  • Yorneo

In dit actieonderzoek werken we samen met het NJi en Jeugdzorg Nederland. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Nieuws over het actieonderzoek

Nieuwsbrief over Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

afbeelding nieuwsbrief actieonderzoek.pngwoensdag 22 mei 2019 14:07 In het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg werken tien pleegzorgorganisaties samen met het NJi, Jeugdzorg Nederland en de NVP aan het terugdringen van breakdown en aan het voorkomen van uitval van pleegouders. Het laatste nieuws over het onderzoek lees je in de nieuwsbrief over het project. lees verder

Vragenlijst voor gestopte pleegouders om uitval pleegouders te voorkomen

donderdag 14 februari 2019 10:22 Samen met het Nederlands Jeugdinstituut onderzoeken we de beweegredenen van pleegouders om te stoppen met het pleegouderschap. Daarvoor is een vragenlijst gemaakt voor pleegouders die in de afgelopen twee jaar gestopt zijn. Met de uitkomsten willen we uitval van pleegouders zo veel mogelijk voorkomen. Ben jij in 2017 of 2018 gestopt als pleegouder? Vul dan de vragenlijst in! lees verder

Versterk pleeggezinnen zodat zij toegenomen druk aankunnen

t vd keuken monitor.PNGmaandag 04 februari 2019 16:00 In de uitzending van De Monitor van zondag 3 februari was te zien dat pleegzorg zwaar onder druk staat. De problematiek van kinderen neemt toe en pleeggezinnen kunnen met de hulp en ondersteuning die zij krijgen de zorg niet volhouden. Dit leidt ertoe dat veel pleegzorgplaatsingen eindigen in een breakdown, met overplaatsingen van kinderen en pleegouders die afhaken als gevolg. De vraag die dit oproept: worden kinderen met gedragsproblemen niet te makkelijk in een pleeggezin geplaatst? Een professionelere vorm van opvang, zoals gezinshuizen, kan een uitkomst zijn. Maar belangrijker is om pleeggezinnen te versterken, zodat zij beter voorbereid en toegerust zijn en de zorg wél kunnen volhouden. lees verder

Terug naar projecten

Sluiten