Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Fase 2: verdiepende dialogen

Fase 2: verdiepende dialogen

De 'eerste fase' dialogen in het project 'samenwerken binnen pleegzorg' is heel positief verlopen. Door alle deelnemers werd ruimte ervaren voor alle perspectieven. Er werd met veel respect met elkaar gesproken en deelnemers gaven aan: “Het is heel fijn om nu een keer lós van een casus met elkaar van gedachten te wisselen”. Dat gaf veel inzichten en begrip omdat iedereen puur vanuit zichzelf praatte en uiteindelijk ook hetzelfde wilde: een constructieve samenwerking.

We gaan nu fase 2 in en daarin organiseren we verdiepende dialogen op thema's die uit de eerste ronde zijn ontstaan. Deze verdiepende dialogen vinden plaats náást de gespreksbegeleiderstrainingen.  

De verdiepende dialogen willen we graag samen met jullie vorm gaan geven. De verdiepende dialogen gaan een stap verder dan de eerste fase dialogen. We leggen de nadruk op het thema, maar kijken ook welke concrete stap jij kan gaan zetten en wat je daar voor nodig hebt. Daarnaast nemen we in alle dialogen het thema 'verandering' mee, omdat dat in alle thema's speelt.

Wat gaan we doen en welke stap zet jij?

Dit alles doen we graag samen en in overleg, maar we plannen al wel vast een en ander om een beetje een richting te hebben. We hebben daarom op onze site een inschrijfmodule gemaakt met daarop data en thema's. Die data zijn een richtlijn, want we willen graag dat je bij de bijeenkomst van jouw keuze aanwezig kan zijn. Daarom kunnen we schuiven in data en thema als daar behoefte aan is. De thema's zijn vrij algemeen. Na aanmelding nemen de gespreksbegeleiders contact op met een aantal deelnemers om te bespreken welke focus zij graag in het gesprek willen hebben.

Thema’s:

We hebben de volgende thema's geïdentificeerd. Voor elk thema geldt dat altijd de vierhoek aanwezig is, zodat er vanuit alle perspectieven meegedaan wordt aan het gesprek.

1. Hoe bereid je je voor op een pleegzorgplaatsing? Dit gaat over de voorbereiding, matching en evaluatie van een plaatsing. Wat zijn de stappen?

In gesprek over de pleegzorgplaatsing en de behoeften van de vierhoek (ouders, pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders) daarin: wat zijn jouw wensen en hoe kun je het zo passend mogelijk regelen?

2. Aanvullende rollen; a. De gemeente en meedenken; b. De gedragswetenschapper en de veranderbijdrage aan de samenwerking binnen pleegzorg

De vierhoek aangevuld met aanvullende rollen: waarin hebben zij elkaar nodig en waar is behoefte aan?

3. Maatwerk en buiten de kaders durven denken en doen

Het gaat niet altijd op één manier… hoe durf en hoe kan je buiten de kaders denken en maatwerk leveren? Wat heb je daarvoor nodig?

4. Contact met ouders en gedeeld opvoederschap/opgroeien in twee families

Van rouwen naar bouwen: Hoe kun je als vierhoek aandacht hebben voor ieders proces en ieders rol in de pleegzorgplaatsing, waarin oog is voor het rouwproces van de ouder binnen de bestaande omstandigheden? Waarbij het streven is om maximaal aan te sluiten bij ouders en pleegouders.

5. In gesprek met het pleegkind en eigen kind

Wat zijn jouw wensen als (pleeg)kind als het gaat om ondersteuning en behoeften? Wanneer voel je je vertrouwd genoeg om kenbaar te maken waar jouw behoeften liggen? Wat heb jij van de ander nodig, bijvoorbeeld jouw pleegzorgbegeleider of jeugdbeschermer? We gaan praten mét in plaats van praten over.

Om de dialogen goed te laten verlopen hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd:

  • De vierhoek is altijd aanwezig (ouders, pleegouders, pleegzorgwerkers en jeugdbeschermers). Daarnaast kunnen anderen aanschuiven: jongere (heeft grote voorkeur), iemand van de gemeente, gedragswetenschapper, iemand van CJG enz.
  • De sessie wordt voorbereid in samenspraak mét een aantal deelnemers en de gespreksbegeleiders om écht in te kunnen spelen op de wensen, behoeften en verwachtingen.
  • Per sessie wordt maximaal 3 uur gereserveerd.
  • De verdiepingssessies vinden vooralsnog digitaal plaats. 
  • De mailadressen van de inschrijvers worden vooraf gedeeld met de gespreksbegeleiders om de voorbereiding optimaal te kunnen doen.

Geplande verdiepende bijeenkomsten

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Terug

Sluiten