Het goede gesprek over pleegzorg in het Rijk van Nijmegen

Rijk van Nijmegen

Deel jouw ervaring met pleegzorg! 

In Nederland willen we graag dat kinderen zoveel mogelijk thuis kunnen opgroeien. En als dat niet lukt, dan bij voorkeur 'zo thuis mogelijk' in een ander gezin. De inzet van pleeggezinnen is hierbij belangrijk. 

Wat gaat goed, wat kan beter? 

Maar, succesvolle pleegzorg gaat niet vanzelf. Pleegzorg Rijk van Nijmegen wil, samen met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, in kaart brengen wat er in de regio goed gaat en wat er beter kan. Dit doen we door via een vragenlijst verschillende partijen te vragen naar hun ervaring met pleegzorg. Het gaat dan om ervaringen van pleegouders, pleegkinderen van 12 jaar of ouder, eigen kinderen van 12 jaar of ouder, ouders, pleegzorgmedewerkers, jeugdbeschermers en medewerkers van een wijkteam, CJG of gemeentelijke toegang. En ook beleidsmedewerkers van pleegzorgorganisaties, jeugdbescherming (GI) en gemeenten. Het gaat niet om gezinshuiszorg.

De resultaten van deze vragenlijsten gebruiken we vervolgens om binnen de regio met elkaar in gesprek te gaan en samen een verbeterplan te maken. Het delen van jouw ervaring kan zo helpen om de pleegzorg in de regio te verbeteren. 

Online vragenlijst

Wij vragen je om één keer een online vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. We zijn benieuwd naar ervaringen met voltijd-, deeltijd- of crisispleegzorg.

Vrijwillig, vertrouwelijk en veilig

Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig en anoniem. Je kan altijd stoppen en je hoeft hiervoor geen reden te geven. Na het verzenden van een vragenlijst kan je die antwoorden niet meer terugtrekken. Wij gaan vertrouwelijk en veilig om met jouw antwoorden. We gebruiken jouw antwoorden alleen voor dit project. Persoonlijke informatie komt nergens te staan en alle antwoorden worden beveiligd opgeslagen. De vragenlijsten voor pleegkinderen, pleegouders, eigen kinderen en ouders zijn gemaakt met het programma Typeform. De andere vragenlijsten zijn gemaakt met het programma SurveyMonkey. Lees de privacy policy van Pleegzorg Rijk van Nijmegen en de privacy policy van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen voor meer informatie. 

Meedoen?

Klik hieronder op de link die bij jouw doelgroep hoort om de vragenlijst in te vullen.

LET OP: je kunt de vragenlijst invullen als je 12 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 16 jaar oud? Dan moeten jouw ouder(s)/voogd het ook goed vinden dat je de vragenlijst invult.

➡️ Pleegkinderen (12+)

➡️ Pleegouders

➡️ Ouders

➡️ Eigen kinderen van pleegouders (12+)

➡️ Pleegzorgmedewerkers

➡️ Beleid/Management pleegzorgaanbieders

➡️ Jeugdbeschermers

➡️ Beleid/Management jeugdbescherming (gecertificeerde instellingen)

➡️ Medewerkers wijkteams / CJG / gemeentelijke toegang

➡️ Beleid/Management gemeenten 

Meer weten?

Meer informatie over het project vind je hier. Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten steunen het project. Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar Linda Douma via ldouma@denvp.nl. Heb je een klacht? Neem contact op met de NVP via ldouma@denvp.nl of met Pleegzorg Rijk van Nijmegen via b.celik@nijmegen.nl.

logo

Het goede gesprek over pleegzorg

In dit project stimuleren en faciliteren we regionaal een ‘goed gesprek’ om pleegzorg (nog) beter te organiseren. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken stellen we een verbeteragenda zodat pleegzorg op meer plaatsen beter georganiseerd kan worden.

Lees verder

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten