Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Pleegzorgtip: Voorbeeldbrieven

Pleegzorgtip: Voorbeeldbrieven

26 mei 2021 om 14:00 door Dewie 0 reacties

Wist je dat we een aantal voorbeeldbrieven hebben voor pleegouders? Die kunnen je helpen met onder andere het aanvragen van voortgezette pleegzorg of het indienen van een klacht tegen een gecertificeerde instelling of pleegzorgaanbieder. Op onze site hebben we deze vijf voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken:

voorbeeldbrievenBrief om aangemerkt te worden als belanghebbende
Als pleegouder ben je belanghebbende als je langer dan een jaar voor je pleegkind zorgt. Het komt voor dat pleegouders per ongeluk niet aangemerkt worden als belanghebbende. Dan kun je zelf een verzoek indienen om als belanghebbende aangemerkt te worden. Dit kan ook als je bijna een jaar voor je pleegkind zorgt en als het gaat om een perspectiefbiedende plaatsing.

Brief om bezwaar te maken tegen de afwijzing van vergoeding bijzondere kosten
Pleegouders kunnen extra kosten maken die niet betaald kunnen worden uit de pleegvergoeding of toeslag. De pleegzorgaanbieder kan deze bijzondere kosten vergoeden aan de pleegoudervoogd of de pleegouder die een pleegkind opvangt. Wanneer een verzoek tot vergoeding van bijzondere kosten wordt afgewezen, kun je hier bezwaar tegen maken bij de betreffende organisatie.

Brief om een klacht in te dienen tegen instelling / pleegzorgaanbieder
In sommige gevallen willen pleegouders een klacht indienen tegen de gecertificeerde instelling of pleegzorgaanbieder. De meeste gecertificeerde instellingen en pleegzorgaanbieders hebben het klachtenreglement op hun website geplaatst. Hierin staat beschreven hoe en waar je jouw klacht kunt indienen.

Brief om voortgezette pleegzorg aanvragen
Een pleegkind dat gebruik wil maken van voortgezette pleegzorg moet het verzoek hiertoe zelf indienen bij de gemeente. Waar dit verzoek moet worden ingediend, verschilt per gemeente. Vraag dit na bij je pleegzorgbegeleider of neem zelf contact op met (het sociaal wijkteam van) de gemeente waar je woont. Bij het opstellen van het verzoekschrift, is het raadzaam hulp te vragen van je pleegouders en pleegzorgbegeleider. Zij kunnen je helpen het verzoekschrift te onderbouwen. 

Brief om bezwaar te maken tegen de afwijziging van achternaamswijziging
Wanneer pleegkinderen de achternaam van de pleegouders willen aannemen, kan dit verzoek ingediend worden bij Justis. Wanneer Justis het verzoek tot achternaamswijziging afwijst, kan hiertegen binnen zes weken bezwaar worden gemaakt bij Justis.

Ga naar de voorbeeldbrieven


Meer voorbeeldbrieven?
Heb je suggesties voor een voorbeeldbrief die hier nog niet tussen staat? Laat het ons weten door te mailen naar helpdesk@denvp.nl 

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten