Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Voorbeeldbrieven

Voorbeeldbrieven

Op deze pagina vind je voorbeeldbrieven die je helpen als je een formele brief moet schrijven in een procedure.

Aangemerkt worden als belanghebbende

Als pleegouder ben je belanghebbende als je langer dan een jaar voor je pleegkind zorgt. Het komt voor dat pleegouders per ongeluk niet aangemerkt worden als belanghebbende. Dan kun je zelf een verzoek indienen om als belanghebbende aangemerkt te worden. Dit kan ook als je bijna een jaar voor je pleegkind zorgt en als het gaat om een perspectiefbiedende plaatsing.

Onderstaande brief kun je als voorbeeldbrief gebruiken om een brief aan de rechtbank te schrijven.

Bezwaar maken tegen afwijzing bijzondere kosten

Pleegouders kunnen extra kosten maken die niet betaald kunnen worden uit de pleegvergoeding of toeslag. De pleegzorgaanbieder kan deze bijzondere kosten vergoeden aan de pleegoudervoogd of de pleegouder die een pleegkind opvangt. Wanneer een verzoek tot vergoeding van bijzondere kosten wordt afgewezen, kun je hier bezwaar tegen maken bij de betreffende organisatie.

Onderstaande brief kun je gebruiken als voorbeeldbrief om bezwaar te maken tegen de afwijzing van je verzoek tot vergoeding van bijzondere kosten.

Klacht indienen

In sommige gevallen willen pleegouders een klacht indienen tegen de gecertificeerde instelling of pleegzorgaanbieder. De meeste gecertificeerde instellingen en pleegzorgaanbieders hebben het klachtenreglement op hun website geplaatst. Hierin staat beschreven hoe en waar je jouw klacht kunt indienen. Om je klacht in te dienen kun je gebruik maken van onderstaande voorbeeldbrief.

Voortgezette pleegzorg aanvragen

Een pleegkind dat gebruik wil maken van voortgezette pleegzorg moet het verzoek hiertoe zelf indienen bij de gemeente. Waar dit verzoek moet worden ingediend, verschilt per gemeente. Vraag dit na bij je pleegzorgbegeleider of neem zelf contact op met (het sociaal wijkteam van) de gemeente waar je woont. Bij het opstellen van het verzoekschrift, is het raadzaam hulp te vragen van je pleegouders en pleegzorgbegeleider. Zij kunnen je helpen het verzoekschrift te onderbouwen. Onderstaande brief kun je gebruiken als voorbeeldbrief om voortgezette pleegzorg aan te vragen.

Bezwaar maken tegen afwijziging achternaamswijziging

Wanneer pleegkinderen de achternaam van de pleegouders willen aannemen, kan dit verzoek ingediend worden bij Justis. Wanneer Justis het verzoek tot achternaamswijziging afwijst, kan hiertegen binnen zes weken bezwaar worden gemaakt bij Justis. Om bezwaar te maken tegen de afwijzing van een verzoek tot achternaamswijziging, kun je gebruik maken van onderstaande voorbeeldbrief.

Terug

Sluiten