Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

NVP Meldacties

Meldacties

Om van pleeggezinnen te horen wat er speelt organiseren we meerdere keren per jaar een meldactie. De meldacties hebben specifieke thema's waarover we je mening vragen.

Meldactie 'Mijn boodschap aan Van Rijn'

Van 16 tot en met 24 mei voerde de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen een meldactie uit voor pleegouders. Deze stond in het teken van het overleg tussen enkele pleegouderorganisaties en de staatssecretaris Martin van Rijn. We hebben aan pleegouders gevraagd wat er echt aan de orde moet komen in dit gesprek en welke boodschap zij aan de staatssecretaris willen meegeven.

389 pleegouders vulden een meldformulier in en noteerden daarop hun vragen, zorgen en signalen. In deze rapportage vindt u de uitkomsten van deze meldactie.

Pleegouders in transitie deel 3

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) voerde rond de Week van de Pleegzorg de derde meldactie van 2015 uit. Door middel van de meldactie kunnen we een vinger aan de pols houden over hoe de transitie van de jeugdzorg in de praktijk uitpakt voor pleegouders. 275 pleegouders vulden ditmaal een meldformulier in over hun ervaringen, zorgen en aanbevelingen. In deze factsheet hebben wij de uitkomsten op een rijtje gezet.

Pleegouders in transitie deel 2

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) voerde van 29 april tot en met 19 mei de tweede meldactie voor pleegouders uit. Een actie die we dit jaar nog twee keer zullen herhalen. Met deze meldacties houden we een vinger aan de pols over hoe de transitie van de jeugdzorg in de praktijk uitpakt voor pleegouders. 212 pleegouders vulden ditmaal een meldformulier in over hun ervaringen, zorgen en aanbevelingen. Dit is helaas minder dan de helft van het aantal pleegouders bij de vorige meldactie, desalniettemin geeft het een goed beeld van wat er speelt. In deze factsheet leest u onder andere over de veranderingen die pleegouders merkten en de aanbevelingen die zij geven richting beleidsmakers om de pleegzorg op een goede manier in te richten.

Pleegouders in transitie 1

Van 12 tot en met 25 januari 2015 voerde de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen de eerste meldactie voor pleegouders uit. Een actie die we dit jaar nog meerdere keren herhalen. De bedoeling hiervan is om de vinger aan de pols te houden hoe de overgang van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten in de praktijk uitpakt voor pleegouders. Merken ze er al wat van? Of is het eigenlijk onopgemerkt aan ze voorbij gegaan? Wat loopt soepel en wat is nog voor verbetering vatbaar?

575 pleegouders vulden een meldformulier in en noteerden daarop hun vragen, zorgen en signalen ten aanzien van de transitie jeugdzorg. In deze factsheet vindt u de uitkomsten van deze meldactie.

Sluiten