Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Pleegzorg en je werk

Pleegzorg en je werk

Ben je pleegouder of word je dat binnenkort en heb je een werkgever? Een pleegzorgplaatsing heeft mogelijk ook invloed op je werk. Afspraken met hulpverleners zijn bijvoorbeeld niet altijd buiten werktijd te plannen. Alle informatie over een pleegkind opvangen en werken bij een werkgever vind je op deze pagina. 

Folder voor werkgevers

Om je werkgever te informeren over pleegzorg, verlofregelingen die daarbij horen en over wat het betekent om pleegouder te zijn, hebben we een informatiefolder gemaakt. Je kunt de folder hieronder downloaden. Deel hem vooral met je werkgever! 

Download folder

Pleegzorgverlof en pleegzorguitkering

Komt er een (nieuw) pleegkind in je gezin wonen en heb je een werkgever? Dan heb je recht op pleegzorgverlof. Dit verlof geeft het pleegkind en jou de gelegenheid om aan elkaar te wennen. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven en dat er een pleegzorgcontract is met een pleegzorgorganisatie.

Het pleegzorgverlof duurt vanaf 1 januari 2019 maximaal zes weken. Dit was eerder vier weken. Het verlof moet minimaal drie weken van tevoren aangevraagd worden bij de werkgever. Bij de aanvraag moet je laten weten hoe je het verlof wil opnemen: aaneengesloten of verspreid binnen een periode van 26 weken. Je kunt het verlof opnemen vanaf vier weken voordat het pleegkind in je gezin komt. Je verlof duurt uiterlijk tot en met 22 weken na de komst van het pleegkind. De werkgever mag het verlof niet weigeren. De keuze om het verlof verspreid op te nemen mag de werkgever alleen weigeren als het bedrijf daardoor ernstig in de problemen komt.

Pleegzorguitkering
Tijdens het pleegzorgverlof heb je als pleegouder recht op een pleegzorguitkering. Deze uitkering kan door de werkgever aangevraagd worden bij het UWV, uiterlijk twee weken voordat het pleegzorgverlof begint. Het UWV vraagt een bewijsstuk waaruit blijkt dat de pleegzorgplaatsing doorgaat, bijvoorbeeld een kopie van het pleegzorgcontract.

Meestal wordt de pleegzorguitkering aan de werkgever overgemaakt, maar in overleg kan de uitkering ook direct aan de pleegouder worden overgemaakt. Binnen vier weken na ingang van het verlof krijgt de pleegouder een brief van het UWV met de beslissing over de uitkering. De werkgever krijgt een kopie van deze brief.

Meer informatie over pleegzorgverlof vind je op de website van het UWV.

Andere verlofregelingen voor pleegouders

Pleegouders kunnen, net als andere ouders en werknemers, aanspraak maken op bepaalde verlofregelingen:

 • Pleegouders hebben recht op ouderschapsverlof als het pleegkind jonger is dan acht jaar. Dit verlof is bedoeld om meer tijd samen door te brengen. Aanvragen van ouderschapsverlof gebeurt bij de werkgever, die het – net als bij pleegzorgverlof – in principe niet mag weigeren.
 • Voor spoedeisende, onvoorziene en bijzondere persoonlijke omstandigheden hebben pleegouders recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof.
 • Als een pleegkind ziek of hulpbehoevend is, kan de pleegouder kortdurend zorgverlof opnemen voor de verzorging. Op het moment dat het pleegkind langer hulp nodig heeft, kan de pleegouder langdurend zorgverlof aanvragen. In beide gevallen geldt dat de pleegouder hier aanspraak op kan maken als hij of zij de enige is die de zorg kan bieden en dat het pleegkind volgens de basisregistratie personen ingeschreven staan op het adres van de pleegouders.

Meer informatie over de verschillende verlofregelingen vind je op verlofregelaar.nl

Veelgestelde vragen

 • Wat is pleegzorgverlof en hoe vraag ik het aan?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2020

  Wanneer je een pleegkind in je gezin opneemt, heb je recht op pleegzorgverlof. Dit biedt jou en je pleegkind de gelegenheid om aan elkaar te wennen. Als pleegouder moet je het pleegzorgverlof minimaal drie weken voordat je wil dat het ingaat, aanvragen bij je werkgever. Het pleegzorgverlof duurt maximaal zes weken. Je kunt het verlof opnemen vanaf vier weken voordat het pleegkind in je gezin komt. Je verlof duurt uiterlijk tot en met 22 weken na de komst van het pleegkind. Bij de aanvraag moet je laten weten hoe je het verlof wil opnemen: zes weken aaneengesloten binnen deze 26 weken of verspreid over (het resterende deel van) 26 weken. De werkgever mag niet weigeren het verlof toe te staan. De keuze om het verlof verspreid op te nemen, mag de werkgever in principe ook niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf daardoor ernstig in de problemen komt. Het is verstandig om met je werkgever te overleggen, op welke wijze je het pleegzorgverlof het beste kunt opnemen, in één keer of verspreid over maximaal 26 weken.       

 • Heb ik recht op een pleegzorguitkering tijdens mijn pleegzorgverlof en hoe vraag ik dit aan?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018


  Wanneer je een pleegkind in je gezin opneemt, heb je recht op een pleegzorguitkering als:

  • je een werkgever hebt;
  • je een WW-, Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt; 
  • je een pleegkind in huis opneemt binnen 10 weken na het einde van het dienstverband, of binnen tien weken na het einde van je WW- of Ziektewetuitkering. 

  Je komt niet in aanmerking voor een pleegzorguitkering voor de uren die je werkt als:  

  • zelfstandige met of zonder personeel;
  • beroepsbeoefenaar, zoals freelancer, huisarts of particuliere huishoudhulp; 
  • meewerkende echtgenote of partner. 

  Hoe vraag ik een pleegzorguitkering aan?

  Als je een werkgever hebt, moet deze de pleegzorguitkering voor je aanvragen bij het UWV. De werkgever moet de uitkering aanvragen uiterlijk twee weken voordat het pleegzorgverlof begint. Daarbij dient de werkgever een bewijsstuk mee te sturen waaruit blijkt dat de pleegzorg doorgaat. De pleegouder moet dit bewijsstuk op tijd aanleveren. Meestal wordt de pleegzorguitkering aan de werkgever overgemaakt, maar in overleg kun je ook afspreken dat de uitkering direct aan jou wordt overgemaakt. Binnen vier weken na ingang van je verlof, krijg je een brief van het UWV met de beslissing over de uitkering. De werkgever krijgt van deze brief een kopie.

  Als je geen werkgever hebt, dan moet je de pleegzorguitkering zelf aanvragen bij het UWV. Als je een WW-uitkering, een Ziektewetuitkering of een loongerelateerde WGA-uitkering hebt, dan kun je de pleegzorguitkering zelf online aanvragen. Als je een andere uitkering ontvangt, dan kun je het aanvraagformulier voor de pleegzorguitkering alleen telefonisch aanvragen via het volgende telefoonnummer: 0900 - 9294. Je moet de pleegzorguitkering aanvragen minimaal vier weken voordat je eerste pleegzorgverlofdag ingaat. Het aanvraagformulier moet twee weken voordat je eerste verlofdag ingaat, ontvangen zijn door het UWV. Bij het aanvraagformulier moet je een bewijsstuk toevoegen waaruit blijkt dat de pleegzorg doorgaat. Binnen vier weken na ingang van je verlof, krijg je een brief van het UWV met de beslissing over de uitkering.

 • Wanneer kan ik gebruik maken van langdurig zorgverlof?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Als pleegouder kun je langdurig zorgverlof opnemen als je pleegkind (levensbedreigend) ziek of hulpbehoevend is. Hiervoor is vereist dat je pleegkind op jouw adres staat ingeschreven en je een pleegcontract hebt afgesloten met een pleegzorgaanbieder. Hoeveel langdurig verlof je kunt opnemen, hangt af van het aantal uren dat je werkt. Per jaar kunt je maximaal zes keer het aantal uren opnemen dat je in een week werkt. Dit langdurig verlof kan je, in overleg met je leidinggevende, aanvragen bij de afdeling personeelszaken van je werkgever. 

 • Wanneer kan ik gebruik maken van kortdurend zorgverlof?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Als pleegouder kun je kortdurend zorgverlof opnemen als je pleegkind ziek is. Hiervoor is vereist dat je pleegkind staat ingeschreven op jouw adres en je een pleegcontract hebt afgesloten met een pleegzorgaanbieder. Hoeveel kortdurend zorgverlof je kunt opnemen, hangt af van het aantal uren dat je werkt. Per jaar kun je maximaal twee keer het aantal uren opnemen dat je in een week werkt. Dit kortdurend zorgverlof kan je, in overleg met je leidinggevende, aanvragen bij de afdeling personeelszaken van je werkgever.

 • Zijn er naast pleegzorgverlof nog andere verlofregelingen waar ik gebruik van kan maken als pleegouder?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Pleegouders kunnen, net als andere ouders en werknemers, aanspraak maken op bepaalde verlofregelingen:

  • Pleegouders hebben recht op ouderschapsverlof als het pleegkind jonger is dan acht jaar. Dit verlof is bedoeld om meer tijd samen door te brengen. Aanvragen van ouderschapsverlof gebeurt bij de werkgever, die het – net als bij pleegzorgverlof – in principe niet mag weigeren.
  • Voor spoedeisende, onvoorziene en bijzondere persoonlijke omstandigheden hebben pleegouders recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof.
  • Als een pleegkind ziek of hulpbehoevend is, kan de pleegouder kortdurend zorgverlof opnemen voor de verzorging. Op het moment dat het pleegkind langer hulp nodig heeft, kan de pleegouder langdurend zorgverlof aanvragen. In beide gevallen geldt dat de pleegouder hier aanspraak op kan maken als hij of zij de enige is die de zorg kan bieden en dat het pleegkind volgens de basisregistratie personen ingeschreven staan op het adres van de pleegouders.

  Meer informatie over de verschillende verlofregelingen is te vinden op verlofregelaar.nl

 • Ik ben ziek geworden, heeft dit invloed op het pleegzorgverlof?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Als je een pleegkind opneemt en je wordt ziek, zijn er verschillende situaties:

  • Word je ziek vóór de ingangsdatum van het pleegzorgverlof? Dan betaalt je werkgever het loon door of krijg je een Ziektewet-uitkering.
  • Word je ziek tijdens het pleegzorgverlof? Het is het niet mogelijk om het verlof tussentijds stop te zetten. Het verlof loopt door en kan niet later alsnog worden opgenomen. Ook de pleegzorguitkering loopt deze periode gewoon door.
  • Ben je ziek geworden tijdens het pleegzorgverlof en ben je na afloop van het verlof nog steeds ziek? Dan betaalt je werkgever het loon door. Afhankelijk van de situatie kan je werkgever voor jou een Ziektewet-uitkering aanvragen.
 • Mag mijn werkgever mijn pleegzorgverlof weigeren?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Een werkgever mag pleegzorgverlof niet weigeren. Je kunt kiezen of je het verlof aaneengesloten of verspreid over 26 weken opneemt. De werkgever mag het gespreid opnemen van het verlof alleen weigeren als hij daarvoor een heel belangrijke reden heeft (dat heet ook wel ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’).

 • Kan ik als zzp'er een (verlof)uitkering krijgen als ik een pleegkind krijg?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Je komt niet in aanmerking voor een pleegzorguitkering voor de uren die je werkt als:

  • zelfstandige met of zonder personeel (zzp’er);
  • beroepsbeoefenaar, zoals medeaandeelhouder van het bedrijf waar je werkt, freelancer, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp;
  • meewerkende echtgenote of partner.

  Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.

 • Krijg ik langer verlof als ik meer pleegkinderen opneem?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Wil je twee of meer pleegkinderen tegelijkertijd opnemen? Je hebt dan recht op één keer zes weken verlof. In die periode ontvang je ook een pleegzorguitkering. 

  Neem je dit jaar een pleegkind op in je huishouden en later nog een pleegkind? Dan krijg je beide keren pleegzorgverlof en een pleegzorguitkering. Het verlof en de uitkering die je in die periode ontvangen, duren beide keren maximaal zes weken.

 • Wie betaalt de pleegzorguitkering?

  Laatst gewijzigd op: 03-09-2018

  Het UWV betaalt de pleegzorguitkering. Dit gebeurt in 1 of 2 keer, afhankelijk van het moment dat het UWV de uitkering toekent. Het UWV betaalt de uitkering aan de werkgever, maar op verzoek kan het UWV het ook rechtstreeks aan jou betalen. In dat geval wordt de uitkering wekelijks betaald. 

Terug

Sluiten