Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Vrijwilligersvacature: redactieraadlid Wegwijs in pleegzorgland

Vrijwilligersvacature: redactieraad Wegwijs in pleegzorgland

In het project Wegwijs in Pleegzorgland verbetert de NVP de informatievoorziening voor pleegouders. De informatie die je als pleegouder nodig hebt, is niet altijd snel en makkelijk beschikbaar en de informatie die er is, is niet altijd volledig. In dit project richten we ons specifiek op het verbeteren van de informatie op het gebied van regelzaken, juridische en financiële zaken en wet- en regelgeving voor pleegouders.

Om ervoor te zorgen dat de informatie die aangeboden wordt volledig en correct is, wordt gewerkt volgens een vast stramien waarin verschillende checks zijn ingebouwd om de leesbaarheid, juistheid en volledigheid te garanderen. De redactie, bestaande uit experts van de NVP, werkt hiervoor samen met professionals van kennisinstituten en andere betrokkenen uit het werkveld.

Juiste en volledige informatie aanbieden voor pleegouders kunnen we natuurlijk niet zonder de hulp van pleegouders. Daarom zoeken we pleegouders die lid willen worden van onze redactieraad. Als lid van de redactieraad lever je input op de onderwerpen die aan bod moeten komen, lees je kritisch mee in de artikelen die geschreven worden, beoordeel je de artikelen op leesbaarheid en volledigheid en ben je een sparringpartner voor de redacteuren van de NVP.

Profiel lid redactieraad

Je bent:

  • pleegouder, bij voorkeur langer dan 1 jaar;
  • geïnteresseerd in het pleegzorgsysteem (wettelijk, juridisch, financieel);
  • een ervaren kritische en objectieve lezer en bij voorkeur ervaren in het beoordelen en redigeren van artikelen;
  • in staat om pleegzorgonderwerpen in een breed perspectief te plaatsen, om zodoende relevantie te creëren voor alle pleegouders;
  • bereid om mee te denken met de redactie;
  • in de gelegenheid en bereid om maximaal drie uur per week in redactiewerkzaamheden te steken tot eind 2019 (uiteraard in overleg, alles is bespreekbaar).

Platform voor publicatie
De informatie die gemaakt wordt in dit project, krijgt een plaats in een informatiebibliotheek op het online platform voor pleeggezinnen dat ontwikkeld wordt in het programma Versterken van de kracht van pleegouders. Op dit platform vind je in de toekomst informatie over pleegzorg, cursussen en scholingen, een forumfunctie en andere mogelijkheden om informatie en ervaringen uit te wisselen met andere pleegouders. De werkzaamheden en activiteiten van het project Wegwijs in pleegzorgland worden afgestemd op de ontwikkeling van het platform. Mogelijk krijg je als lid van de redactieraad dus ook een actieve rol bij de ontwikkeling van het platform – natuurlijk alleen als je dit leuk vindt. 

Vergoeding
Je helpt mee aan het verbeteren van de informatievoorziening voor pleegouders. Dit draagt eraan bij dat pleegouders minder zullen vastlopen in het ingewikkelde jeugdhulpsysteem waarmee zij te maken krijgen. Voor je werkzaamheden als redactieraadlid en de ondersteuning van de redactie ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Ook eventuele onkosten worden vergoed.

Aanmelden
Wil je lid worden van onze redactieraad? Meld je dan aan door voor 31 maart een e-mail te sturen naar Ruby via rjelicic@denvp.nl. Vermeld in je e-mail kort waarom je interesse hebt. Een sollicitatiebrief sturen hoeft niet, maar een korte uitleg over je interesse, ervaring en kennis helpt ons om een keuze te kunnen maken. Eventueel kunnen we telefonisch verder kennismaken.

Heb je vragen over het project of wil je graag helpen, maar op een andere manier? Neem dan gerust contact op, dan kijken we wat de mogelijkheden zijn! Je kunt mailen naar Ruby via rjelicic@denvp.nl of ons bellen op 030 293 1500.

Voor de zekerheid: acquisitie naar aanleiding van deze vrijwilligersvacature wordt niet op prijs gesteld!

Download vacature

Terug naar vacatures

Sluiten