Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Nieuws en berichten over lokale lobby

Nieuws en berichten voor lokale lobby

In de media vind je regelmatig berichten die van pas kunnen komen bij lokale belangenbehartiging. Als je weet wat er speelt, kun je daar je voordeel mee doen. Wij hebben een aantal berichten verzameld de afgelopen maanden. Heb je zelf goede tips? Stuur ze naar info@denvp.nl!

'Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid'

'In ongeveer een op de tien gemeenten blijken gemeenteraadsleden over onvoldoende kennis en vaardigheden te beschikken om hun taken goed uit te kunnen voeren. Zij zijn echter wel verantwoordelijk voor het beleid.'

Dit schreef Nu.nl op 4 december. Raadsleden zijn niet altijd specialist op het gebied waarover ze wel besluiten nemen. Veel raadsleden zijn ook geen expert als het over pleegzorg gaat. Daar kun je gebruik van maken door jouw ervaringen te vertellen, zodat zij een beter beeld krijgen wat pleegzorg nu eigenlijk inhoudt. Je zal merken: daar staan de meeste raadsleden heel erg voor open!

Artikel: Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid (nu.nl, 4 december 2017)

'Meer kinderen in zware jeugdzorg, maar geldpot vaak leeg'

'Steeds meer kinderen kloppen bij gemeenten aan voor jeugdzorg, terwijl het jaarbudget voor die zorg bij veel gemeenten al op is.'

Er is de afgelopen jaren bezuinigd op jeugdzorg, terwijl de vraag naar jeugdzorg stijgt. Daarnaast blijkt dat driekwart van de gemeenten de hulpvraag van kinderen zwaarder ziet worden. Bij de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten in 2015, was de verwachting dat gemeenten kinderen met maatwerk en lichtere zorg efficiënter konden helpen. 

Artikel: Meer kinderen in zware jeugdzorg, maar geldpot vaak leeg (NOS, 18 september 2017)

Nieuws over belangenbehartiging

Versterk pleeggezinnen zodat zij toegenomen druk aankunnen

t vd keuken monitor.PNGmaandag 04 februari 2019 16:00 In de uitzending van De Monitor van zondag 3 februari was te zien dat pleegzorg zwaar onder druk staat. De problematiek van kinderen neemt toe en pleeggezinnen kunnen met de hulp en ondersteuning die zij krijgen de zorg niet volhouden. Dit leidt ertoe dat veel pleegzorgplaatsingen eindigen in een breakdown, met overplaatsingen van kinderen en pleegouders die afhaken als gevolg. De vraag die dit oproept: worden kinderen met gedragsproblemen niet te makkelijk in een pleeggezin geplaatst? Een professionelere vorm van opvang, zoals gezinshuizen, kan een uitkomst zijn. Maar belangrijker is om pleeggezinnen te versterken, zodat zij beter voorbereid en toegerust zijn en de zorg wél kunnen volhouden. lees verder

Pleegzorg- en gezinshuismoties aangenomen in Tweede Kamer

2879701167_c23a58318d_z.jpgvrijdag 23 november 2018 09:00 Tijdens het Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer op 12 november 2018 werden verschillende moties ingediend die betrekking hebben op pleegzorg en gezinshuizen. Moties om de leeftijdsgrens voor kinderen in een gezinshuis te verhogen naar 21, een onderzoek te starten naar financiële belemmeringen voor pleegouders en om de verantwoordingslasten voor kleine zorginstellingen, waaronder gezinshuizen, te verlagen, werden allemaal aangenomen. lees verder

Evaluatie Wet verbetering positie pleegouders: deel jouw ervaringen!

dictionary-1565519.jpgwoensdag 14 november 2018 13:38 Hoe ervaar jij je positie als pleegouder ten opzichte van de jeugdbeschermer, pleegzorgbegeleider of eigen ouders van een pleegkind? Word je betrokken bij beslissingen die over je pleegkind worden gemaakt en krijg je voldoende informatie om voor je pleegkind te kunnen zorgen? Deze dingen - en nog veel meer - zijn vastgelegd in de Wet verbetering positie pleegouders, die nu geëvalueerd wordt. Deel jouw ervaringen over de positie van pleegouders door de enquête in te vullen! lees verder

Terug

Sluiten