Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Nieuws en berichten over lokale lobby

Nieuws en berichten voor lokale lobby

In de media vind je regelmatig berichten die van pas kunnen komen bij lokale belangenbehartiging. Als je weet wat er speelt, kun je daar je voordeel mee doen. Wij hebben een aantal berichten verzameld de afgelopen maanden. Heb je zelf goede tips? Stuur ze naar info@denvp.nl!

'Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid'

'In ongeveer een op de tien gemeenten blijken gemeenteraadsleden over onvoldoende kennis en vaardigheden te beschikken om hun taken goed uit te kunnen voeren. Zij zijn echter wel verantwoordelijk voor het beleid.'

Dit schreef Nu.nl op 4 december. Raadsleden zijn niet altijd specialist op het gebied waarover ze wel besluiten nemen. Veel raadsleden zijn ook geen expert als het over pleegzorg gaat. Daar kun je gebruik van maken door jouw ervaringen te vertellen, zodat zij een beter beeld krijgen wat pleegzorg nu eigenlijk inhoudt. Je zal merken: daar staan de meeste raadsleden heel erg voor open!

Artikel: Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid (nu.nl, 4 december 2017)

'Meer kinderen in zware jeugdzorg, maar geldpot vaak leeg'

'Steeds meer kinderen kloppen bij gemeenten aan voor jeugdzorg, terwijl het jaarbudget voor die zorg bij veel gemeenten al op is.'

Er is de afgelopen jaren bezuinigd op jeugdzorg, terwijl de vraag naar jeugdzorg stijgt. Daarnaast blijkt dat driekwart van de gemeenten de hulpvraag van kinderen zwaarder ziet worden. Bij de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten in 2015, was de verwachting dat gemeenten kinderen met maatwerk en lichtere zorg efficiënter konden helpen. 

Artikel: Meer kinderen in zware jeugdzorg, maar geldpot vaak leeg (NOS, 18 september 2017)

Nieuws over belangenbehartiging

Pleegzorg en corona: maatregelen op een rij

Coronavirus (1).pngwoensdag 18 maart 2020 07:30 De coronacrisis raakt iedereen. Maar voor pleeggezinnen, met vaak volle agenda’s, is het extra complex. Doordat deze situatie onverwacht is ontstaan, zijn er nog veel dingen onduidelijk. Toch proberen we de informatie die nu bekend is voor jullie op een rijtje te zetten. lees verder

Eenvoudige adoptie moet meerouderschap voor pleegkinderen mogelijk maken

dinsdag 10 maart 2020 12:41 Een pleegkind adopteren zodat hij of zij volledig deel is van het pleeggezin, terwijl er ook een familieband blijft met de eigen familie. Hierdoor kan een pleegkind in de toekomst mogelijk tot vier wettelijke ouders krijgen. Deze vorm van adoptie, eenvoudige adoptie, zou voor een specifieke groep pleegkinderen wenselijk zijn, staat in een advies aan het kabinet. lees verder

Internetconsultatie wetsvoorstel pleegzorg tot 21 jaar gestart

27905720280_4def8d5561_c.jpgmaandag 09 maart 2020 16:47 Sinds 1 juli 2018 is in een bestuurlijke afspraak vastgelegd dat iedere pleegjongere recht heeft op pleegzorg totdat hij of zij 21 wordt. Om dit ook vast te leggen in de wet, is een wetsvoorstel gemaakt. Daarop kan nu iedereen reageren via een internetconsultatie. lees verder

Terug

Sluiten