Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Nieuws en berichten over lokale lobby

Nieuws en berichten voor lokale lobby

In de media vind je regelmatig berichten die van pas kunnen komen bij lokale belangenbehartiging. Als je weet wat er speelt, kun je daar je voordeel mee doen. Wij hebben een aantal berichten verzameld de afgelopen maanden. Heb je zelf goede tips? Stuur ze naar info@denvp.nl!

'Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid'

'In ongeveer een op de tien gemeenten blijken gemeenteraadsleden over onvoldoende kennis en vaardigheden te beschikken om hun taken goed uit te kunnen voeren. Zij zijn echter wel verantwoordelijk voor het beleid.'

Dit schreef Nu.nl op 4 december. Raadsleden zijn niet altijd specialist op het gebied waarover ze wel besluiten nemen. Veel raadsleden zijn ook geen expert als het over pleegzorg gaat. Daar kun je gebruik van maken door jouw ervaringen te vertellen, zodat zij een beter beeld krijgen wat pleegzorg nu eigenlijk inhoudt. Je zal merken: daar staan de meeste raadsleden heel erg voor open!

Artikel: Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid (nu.nl, 4 december 2017)

'Meer kinderen in zware jeugdzorg, maar geldpot vaak leeg'

'Steeds meer kinderen kloppen bij gemeenten aan voor jeugdzorg, terwijl het jaarbudget voor die zorg bij veel gemeenten al op is.'

Er is de afgelopen jaren bezuinigd op jeugdzorg, terwijl de vraag naar jeugdzorg stijgt. Daarnaast blijkt dat driekwart van de gemeenten de hulpvraag van kinderen zwaarder ziet worden. Bij de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten in 2015, was de verwachting dat gemeenten kinderen met maatwerk en lichtere zorg efficiënter konden helpen. 

Artikel: Meer kinderen in zware jeugdzorg, maar geldpot vaak leeg (NOS, 18 september 2017)

Nieuws over belangenbehartiging

Pleegouderraad Juzt en NVP trekken aan de bel bij gemeenten West-Brabant over situatie Juzt

dinsdag 19 november 2019 12:58 De situatie rond de bijna failliete pleegzorgorganisatie Juzt leidt tot grote onduidelijkheid en onzekerheid voor pleeggezinnen. Daarom trekken we samen met de pleegouderraad van Juzt aan de bel bij de gemeenten in West-Brabant. Want pleeggezinnen moeten de juiste informatie krijgen en betrokken worden bij de ontwikkelingen. Zo kan voorkomen worden dat pleegkinderen het slachtoffer worden van de situatie. lees verder

Pleeggezinnen in onzekerheid door problemen met pleegzorgcontracten

Untitled design (30).pngdonderdag 12 september 2019 13:00 Pleeggezinnen zijn de dupe van onduidelijkheid in besluitvorming en over verantwoordelijkheden rond het pleegzorgcontract. Door pleegzorgcontracten die niet tot stand komen of worden beëindigd, lopen pleeggezinnen pleegzorgbegeleiding en -vergoeding mis. Dat schreef Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vrijdag in een brief aan de betrokken partijen. De NVP herkent de signalen van de Kinderombudsman: het ontbreken van een pleegzorgcontract leidt in de praktijk tot onnodige overplaatsingen van pleegkinderen en uitval van pleeggezinnen. lees verder

Onderzoek belastingaangifte: onduidelijkheden over pleegzorg in beeld

14211411955_e17234310f_z.jpgmaandag 27 mei 2019 14:20 De Belastingdienst wil de communicatie en informatievoorziening over pleegzorg verbeteren om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen. Om daarbij te helpen, vroegen we pleegouders in maart en april naar verbeterpunten in de belastingaangifte. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er nog veel dingen onduidelijk zijn. lees verder

Terug

Sluiten