Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Nieuws en berichten over lokale lobby

Nieuws en berichten voor lokale lobby

In de media vind je regelmatig berichten die van pas kunnen komen bij lokale belangenbehartiging. Als je weet wat er speelt, kun je daar je voordeel mee doen. Wij hebben een aantal berichten verzameld de afgelopen maanden. Heb je zelf goede tips? Stuur ze naar info@denvp.nl!

'Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid'

'In ongeveer een op de tien gemeenten blijken gemeenteraadsleden over onvoldoende kennis en vaardigheden te beschikken om hun taken goed uit te kunnen voeren. Zij zijn echter wel verantwoordelijk voor het beleid.'

Dit schreef Nu.nl op 4 december. Raadsleden zijn niet altijd specialist op het gebied waarover ze wel besluiten nemen. Veel raadsleden zijn ook geen expert als het over pleegzorg gaat. Daar kun je gebruik van maken door jouw ervaringen te vertellen, zodat zij een beter beeld krijgen wat pleegzorg nu eigenlijk inhoudt. Je zal merken: daar staan de meeste raadsleden heel erg voor open!

Artikel: Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid (nu.nl, 4 december 2017)

'Meer kinderen in zware jeugdzorg, maar geldpot vaak leeg'

'Steeds meer kinderen kloppen bij gemeenten aan voor jeugdzorg, terwijl het jaarbudget voor die zorg bij veel gemeenten al op is.'

Er is de afgelopen jaren bezuinigd op jeugdzorg, terwijl de vraag naar jeugdzorg stijgt. Daarnaast blijkt dat driekwart van de gemeenten de hulpvraag van kinderen zwaarder ziet worden. Bij de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten in 2015, was de verwachting dat gemeenten kinderen met maatwerk en lichtere zorg efficiënter konden helpen. 

Artikel: Meer kinderen in zware jeugdzorg, maar geldpot vaak leeg (NOS, 18 september 2017)

Nieuws over belangenbehartiging

Pleegouders willen meer duidelijkheid en eerlijkheid over geheime plaatsingen

geheime plaatsingen rapport.pngmaandag 20 december 2021 09:00 Van de pleegouders die te maken krijgen met een geheime plaatsing, voelt 52% zich niet of slechts gedeeltelijk beschermd door de geheimhouding. Bij 55% van de geheime plaatsingen zijn adresgegevens bekend geworden terwijl dit niet mocht. Pleegouders maken zich zorgen over de uitvoering van geheime plaatsingen en hebben behoefte aan duidelijkheid en eerlijkheid. Dat blijkt uit een enquête die 298 pleegouders die ervaring hebben met een geheime plaatsing invulden. De uitkomsten nemen we mee in een werkgroep die de toepassing van en het werken met geheime plaatsingen moet verbeteren. lees verder

Pleeggezinnen in de problemen door wachttijden jeugdhulp

wachttijden afbeelding fb.pngmaandag 08 november 2021 08:00 Pleegkinderen die aanvullende hulp nodig hebben, moeten daar gemiddeld tien maanden op wachten. De lange wachttijd brengt pleeggezinnen in de problemen: het zorgt bij pleegouders voor frustraties, onrust en een gevoel van onmacht. Bij pleegkinderen leidt het tot boosheid en stress: hun ontwikkeling staat stil en probleemgedrag neemt toe. Ruim driekwart van de pleeggezinnen die wachten op aanvullende hulp, weet niet hoelang dit nog gaat duren. Dat blijkt uit onderzoek van de NVP. lees verder

Onderzoek: veiligheidsbeleving van jongeren in jeugdhulp

1611330393328.jpegmaandag 23 augustus 2021 08:30 Hoe veilig voelen kinderen zich in een pleeggezin, gezinshuis, jeugdzorginstelling, justitiële jeugdinrichting of als minderjarige alleenstaande vluchteling? Dat onderzoekt onderzoeksbureau AEF. Doel van het onderzoek is om te leren van de ervaringen met veiligheid van kinderen en jongeren om zo de veiligheid in de jeugdzorg te verbeteren. lees verder

Terug

Sluiten