Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Wat kan ik gedurende de coronacrisis (financieel) regelen voor mijn (pleeg)kind?

Wat kan ik gedurende de coronacrisis (financieel) regelen voor mijn (pleeg)kind?

24 april 2020 om 14:50 door Dewie 0 reacties

Vanaf 11 mei mogen (pleeg)kinderen weer (gedeeltelijk) naar de kinderopvang, gastouder, basisschool of het speciaal onderwijs. Maar tot die tijd kan het zijn dat je praktische hulp mist of uitdaging en structuur zoekt voor je (pleeg)kinderen. Stichting Leergeld, het crisisfonds samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl en het Nationale Fonds Kinderhulp bieden pleegouders hulp in de vorm van laptops, speelgoed of hulp bij financiële vragen of problemen tijdens de coronacrisis.

Stichting Leergeld

Krijgt je (pleeg)kind thuisonderwijs, dan is de school verantwoordelijk dat het kind daar toegang tot heeft. Mogelijk kun je een laptop delen met meerdere kinderen in je gezin. Je kunt ook aan de school vragen of zij materiaal beschikbaar hebben. Lukt dit niet, dan kan de gemeente gevraagd worden om een oplossing, of stichting Leergeld. Deze stichting stelt laptops beschikbaar voor kinderen met (pleeg)ouders met een laag inkomen. Tijdelijk zijn er niet één maar twee laptops aan te vragen. Stichting Leergeld is al in veel gemeenten actief. Aan de hand van je postcode kun je kijken of zij ook in jouw gemeente actief zijn.

Samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl         

Augeo FoundationStichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind hebben een crisisfonds opgezet dat met een financiële bijdrage kan helpen om de komende tijd door te komen. Het crisisfonds is er onder andere voor kinderen die uithuisgeplaatst zijn. Via het fonds zijn vouchers aan te vragen van €50. Deze vouchers kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan middelen om het schoolprogramma te volgen, maar ook aan spelletjes of andere materialen die helpend zijn voor het kind. Zoals een trampoline voor een kind met veel energie. De aanvraag gaat voor pleegouders via de SKJ geregistreerde (jeugd)hulpverleners. Zij kunnen het aanvraagformulier op de site invullen. De jeugdhulpverleners maken een selectie. Dit betekent dat er niet voor ieder pleeggezin een voucher beschikbaar zal zijn.

Nationale Fonds Kinderhulp         

Wanneer je als pleeggezin een financiële vraag of een financieel probleem hebt, kun je via de pleegzorgwerker ook kijken of Nationale Fonds Kinderhulp iets voor jullie kan betekenen.

Bijzondere kosten

Natuurlijk kun je als pleegouder, indien nodig, ook nu een beroep doen op de regeling voor bijzondere kosten van jouw pleegzorgorganisatie. De pleegzorgaanbieder kan deze bijzondere kosten vergoeden aan de pleegoudervoogd of de pleegouder die een pleegkind opvangt in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel, voor zover:

  • de kosten naar het oordeel van de pleegzorgaanbieder redelijkerwijs noodzakelijk zijn en niet voldaan kunnen worden uit de pleegvergoeding of toeslagen; 
  • voor deze kosten geen uitkering op grond van een andere regeling kan worden verstrekt; 
  • de kosten redelijkerwijs niet zijn te verhalen op de onderhoudsplichtige ouders.  

Pleegzorgtips

Gelukkig kost niet alles geld. In onze pleegzorgtips deelden we heel veel activiteiten die je nu kunt ondernemen met jouw gezin. Misschien wil je ze nog eens nalezen, om te zien of er iets leuks voor jullie bij zit.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten