Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Hoe kun je pleegoudervoogdij beëindigen?

Hoe kun je pleegoudervoogdij beëindigen?

15 juli 2019 om 16:00 door Ruby 0 reacties

In een eerdere blog hebben we uitgelegd hoe de procedure verloopt om pleegoudervoogd te worden. Pleegoudervoogdij hoeft niet definitief te zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de voogdij van pleegouders beëindigd worden door de rechter. In dit blog leggen we uit op welke manier pleegoudervoogdij beëindigd kan worden.

Beëindiging van de pleegoudervoogdij op eigen verzoek
Als er iets verandert bij de pleegzorgplaatsing of in jouw leven, kan dat een reden zijn om te overwegen de pleegoudervoogdij te beëindigen. Bijvoorbeeld als je pleegkind ergens anders is gaan wonen of als de relatie met de ouders van het pleegkind verslechtert.

Je kunt als pleegoudervoogd de rechter vragen om jouw voogdij te beëindigen. Dit kan worden gedaan als er aan minimaal één van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Je kunt de voogdij niet meer uitoefenen door een lichamelijk of geestelijk gebrek;
  • Je hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • Een bevoegd persoon of gecertificeerde instelling is bereid om de voogdij over te nemen en de rechtbank vindt de overdracht in het belang van het kind. 

Als je de (pleegouder)voogdij wilt beëindigen, moet een advocaat dit verzoek bij de rechtbank indienen. De advocaat moet goed onderbouwen waarom de voogdij beter door iemand anders kan worden uitgeoefend.

Bedenk goed wat het voor het kind betekent als je de rechter vraagt om de voogdij te beëindigen. Het kan voor een kind heftig zijn als je niet langer de belangrijke beslissingen voor hem of haar wil nemen. Het kan voelen als een afwijzing en verwarrend of verdrietig zijn. Het kind zal moeten wennen aan een (nieuwe) voogd. Meestal is dat een jeugdbeschermer die het kind nog niet goed kent. De onderbreking van de continuïteit in het leven van een pleegkind door de wisseling van een voogd kan ook een negatief effect hebben op zijn of haar ontwikkeling.

Na beëindiging van de (pleegouder)voogdij ben je niet meer verantwoordelijk en ook niet meer bevoegd om de belangrijke beslissingen te nemen voor het kind, dat doet de nieuwe voogd. Dat betekent ook dat je in de toekomst waarschijnlijk niet weer de voogdij over het pleegkind kunt krijgen.
Als het kind niet (meer) bij jou woont, dan kun je met de nieuwe voogd afspraken maken over de omgang met het kind. Als het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken over de omgang, dan kun je ook de rechter vragen een omgangsregeling vast te stellen.

Beëindiging van de pleegoudervoogdij op verzoek van een ander
Ook de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie of familieleden (tot en met de vierde graad) kunnen vragen om de pleegoudervoogdij te beëindigen. De rechter beëindigt de voogdij van een pleegouder alleen als het pleegkind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd of als jij als voogd niet in staat bent de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding op je te nemen binnen een termijn die voor je pleegkind aanvaardbaar is. Als je misbruik maakt van de voogdij, kan de rechter de voogdij ook beëindigen. Deze verzoeken komen in de praktijk niet vaak voor. Meestal zal er ook een ondertoezichtstelling voorafgaan aan zo’n verzoek.

Herstel van het ouderlijk gezag
Een ouder van het kind kan bij de rechter om herstel van zijn of haar gezag vragen. Als de rechter daarmee akkoord gaat, kan de pleegoudervoogdij eindigen. Hier worden wel strenge eisen aan gesteld: het moet in het belang van het pleegkind zijn en de ouder moet in staat zijn om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding op zich te nemen. In de praktijk komt herstel van het ouderlijk gezag nauwelijks voor. 

Van gezamenlijke voogdij naar eenhoofdige voogdij
Als je samen met je partner pleegoudervoogdij hebt, word je onderhoudsplichtig als het pleegcontract wordt beëindigd. Je kunt er dan voor kiezen om één van beiden door de rechter te laten ontslaan van de voogdij. Daardoor is er geen gezamenlijke voogdij meer en houdt de onderhoudsplicht (in principe) op.

Deze blogs zijn onderdeel van het project Wegwijs in PleegzorglandIn dit project werken we aan het verbeteren van de informatievoorziening voor pleegouders. Het eerste onderwerp dat we behandelen is pleegoudervoogdij.

 


 

 

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten