Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Hoe kun je pleegoudervoogd worden?

Hoe kun je pleegoudervoogd worden?

28 mei 2019 om 13:00 door Ruby, Evelien 0 reacties

Als je als pleegouder langere tijd voor een pleegkind zorgt, kun je pleegoudervoogd worden. Waar je op moet letten als je pleegoudervoogdij overweegt, lees je in onze vorige blog. Heb je besloten dat je pleegoudervoogd wilt worden en wil je weten hoe de procedure verloopt? We leggen de verschillende mogelijkheden uit in deze blog.

Als de ouder gezag heeft (eventueel met ondertoezichtstelling)
Voordat je pleegoudervoogd kunt worden, moet het gezag van de ouder beëindigd worden.  Er kan namelijk niet tegelijkertijd voogdij en ouderlijk gezag zijn. De rechter kan het gezag van ouders op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming beëindigen en bepaalt vervolgens wie voogd wordt. Als de Raad voor de Kinderbescherming niet om beëindiging van het gezag vraagt bij de rechter, kun je dat als pleegouder zelf doen met behulp van een advocaat zodat de rechter een beslissing gaat nemen over de gezagsbeëindiging. Je kunt bij de rechter aangeven dat jij voogd wilt worden. Meestal benoemt de rechter je pas tot voogd als je langer dan één jaar voor het pleegkind zorgt.
Houd er wel rekening mee dat de procedure geld kan kosten en het inschakelen van een advocaat ook als je geen rechtsbijstandverzekering hebt.

In sommige gevallen benoemt de rechtbank direct de pleegouder tot voogd, maar meestal gaat de voogdij eerst naar een gecertificeerde instelling. Je kunt hieronder lezen welke mogelijkheden je dan hebt.

Als je pleegkind een voogd heeft
Je kunt als pleegouder op drie manieren de voogdij krijgen als je pleegkind een voogd heeft. Dit gaat altijd via de rechter:

  1. De voogd vraagt het aan de rechter
    De voogd vraagt de rechter om de voogdij aan jou over te dragen . Dit is de makkelijkste manier om pleegoudervoogd te worden: je hoeft geen advocaat in te schakelen en er zijn geen kosten aan verbonden. Als de voogd, het pleegkind, de ouders en de pleegouder(s) het eens zijn over de overdracht van de voogdij, kan de rechter de pleegoudervoogdij uitspreken zonder een rechtszitting. De rechter kan ervoor kiezen om iedereen uit te nodigen op de rechtbank voor een zitting, bijvoorbeeld als iemand het er niet mee eens is. Wil de voogd geen verzoek indienen? Dan is er optie 2.
  2. De pleegouder vraagt het zelf aan de rechter
    Je kunt zelf aan de rechter vragen om voogd te worden van jouw pleegkind als jij de voogdij wilt maar de voogd hiervoor geen verzoek indient, bijvoorbeeld omdat de voogd het er niet mee eens is dat je pleegoudervoogd wilt worden. Deze mogelijkheid is minder laagdrempelig: je moet een advocaat inschakelen die voor jou het verzoek indient bij de rechtbank en dit kost geld (tenzij jouw rechtsbijstandsverzekering deze kosten vergoedt). Je kunt dit verzoek alleen doen als je één jaar of langer voor je pleegkind zorgt. De rechter beslist of het in het belang van het kind is dat jij pleegoudervoogd wordt.
  3. Bij een beroep op het blokkaderecht vraagt de pleegouder het zelf aan de rechter
    Wil de voogd je pleegkind overplaatsen en ben je het daar niet mee eens? Dan kun je je beroepen op het blokkaderecht, waardoor een rechter een beslissing gaat nemen over de overplaatsing. Als de rechter beslist dat overplaatsing niet in het belang van je pleegkind is, kun je de rechter vragen om de voogdij te beëindigen en jou (en eventueel ook je partner) te benoemen tot voogd. Ook in deze situatie heb je een advocaat nodig die dit verzoek indient. De rechter vertelt binnen welke termijn je dit verzoek moet indienen.

Als je partner al pleegoudervoogd is
Als één van de pleegouders pleegoudervoogd is, kun je een verzoek tot gezamenlijke voogdij indienen bij de rechter. Beide pleegouders doen een verzoek tot gezamenlijke voogdij, dat door een advocaat wordt ingediend bij de rechtbank. Let goed op wat de gevolgen zijn als je samen pleegoudervoogd wordt! Daarover lees je meer in blog 1 <link>

Wat gebeurt er tijdens de rechtszitting?
Tijdens de rechtszitting vraagt de rechter iedereen om zijn of haar mening en weegt de rechter alle belangen af. Het belang van het kind staat altijd voorop. De rechter zal kinderen ouder dan 12 jaar uitnodigen voor een gesprek, zodat de rechter weet wat het kind zelf wil. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen worden uitgenodigd, maar dat is niet verplicht.

Overweeg jij om pleegoudervoogd te worden? Meer informatie vind je op onze pagina over pleegoudervoogdij. Je kunt ook contact opnemen met onze helpdesk.

Houd onze blogs in de gaten: binnenkort leggen we uit wat je opties zijn als je pleegoudervoogd bent, maar dit niet langer wilt zijn. Deze blogs zijn onderdeel van het project Wegwijs in Pleegzorgland. In dit project werken we aan het verbeteren van de informatievoorziening voor pleegouders. Het eerste onderwerp dat we behandelen is pleegoudervoogdij.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten