Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Waar moet je op letten als je pleegoudervoogdij overweegt?

Waar moet je op letten als je pleegoudervoogdij overweegt?

9 mei 2019 om 16:00 door Evelien 0 reacties

Als je als pleegouder langere tijd voor een pleegkind zorgt, kan de voogd vragen of je pleegoudervoogd wilt worden van je pleegkind. Wil je weten wat het inhoudt om pleegoudervoogd te worden en wat belangrijk is om te overwegen voordat je een besluit neemt? Dat leggen we uit in deze blog.

Wat is pleegoudervoogdij?
Een pleegouder (met pleegzorgcontract) die de voogdij heeft over het pleegkind, wordt pleegoudervoogd genoemd. Als pleegoudervoogd ben je de wettelijk vertegenwoordiger van je pleegkind: je bent verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding en neemt als wettelijk vertegenwoordiger de belangrijke beslissingen voor het pleegkind. Er is geen voogd van een gecertificeerde instelling meer betrokken en de ouders van het pleegkind hebben geen ouderlijk gezag. De rechter beslist wie de voogd wordt van een kind.

Contact met de ouder(s)
Een pleegoudervoogd is verantwoordelijk voor het contact met de ouders van het pleegkind en bepaalt de omgangsregeling, als de rechter die niet heeft vastgelegd. Daarover maak je afspraken met de ouders. Het helpt dus als er een goede samenwerking is met hen. Als de samenwerking met de ouders niet goed is, kan dat voor de rechter een reden zijn om de voogdij niet over te dragen aan pleegouders. Het is van belang voor het kind en alle anderen dat er geen onenigheid ontstaat, want er is geen voogd meer van een gecertificeerde instelling die kan bemiddelen of een beslissing neemt. De pleegzorgbegeleider kan alleen een bemiddelende rol op zich nemen.

Voor pleegouders kan een moeizame samenwerking met ouders een reden zijn om niet te kiezen voor pleegoudervoogdij. Een ouder kan naar de rechter stappen om de omgangsregeling te veranderen of om het ouderlijk gezag terug te krijgen. Als pleegoudervoogd ben je de tegenpartij in de rechtszaal en sta je dus ‘tegenover’ de ouder. Dit kost tijd en geld. Het is daarom aan te raden om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten als je pleegoudervoogd wordt.

Als je samen met je partner voor een pleegkind zorgt, kun je samen voogd worden. Dit heet gezamenlijke pleegoudervoogdij. Daardoor mogen beide partners de belangrijke beslissingen nemen over het pleegkind. Dat is handig, maar er zit een mogelijk nadeel aan: als het pleegzorgcontract eindigt, worden jullie allebei onderhoudsplichtig voor het kind tot het 18 wordt, ongeacht waar het kind woont.
Het pleegzorgcontract wordt bijvoorbeeld beëindigd door de pleegzorgorganisatie als het pleegkind (permanent) ergens anders gaat wonen of omdat de samenwerking met de pleegouders niet langer lukt. De consequentie is dat gezamenlijke voogden zonder pleegzorgcontract verantwoordelijk zijn voor de kosten voor zorg, levensonderhoud en andere zaken van het kind. En omdat het pleegzorgcontract is beëindigd, ontvang je geen pleegvergoeding meer. Je kunt onder voorwaarden wel kinderbijslag en kindgebonden budget ontvangen. 
Overweeg dus goed of je bereid bent om onderhoudsplichtig en dus financieel verantwoordelijk te blijven voor het kind als het pleegzorgcontract wordt beëindigd.

Er is een alternatief: één van de partners wordt voogd, de andere partner niet. Dat heet eenhoofdige voogdij. Alleen de partner die voogd wordt, mag de belangrijke beslissingen nemen voor het kind. Dat is misschien minder praktisch, maar het voordeel is dat allebei de partners niet onderhoudsplichtig voor het kind zijn, ook niet als het pleegcontract wordt beëindigd. Helaas blijkt dat de eenhoofdige voogd in de praktijk soms alsnog de rekening ontvangt, omdat de ouder (die een onderhoudsplicht houdt tot de 21e verjaardag van het kind) de rekening niet betaalt.

Overweeg jij om pleegoudervoogd te worden? Meer informatie vind je op onze pagina over pleegoudervoogdij. Je kunt ook contact opnemen met onze helpdesk!

Houd onze blogs in de gaten: binnenkort leggen we uit hoe de procedure verloopt als je pleegoudervoogd wilt worden. Deze blogs zijn onderdeel van het project Wegwijs in Pleegzorgland. In dit project werken we aan het verbeteren van de informatievoorziening voor pleegouders. Het eerste onderwerp dat we behandelen, is pleegoudervoogdij.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten