Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Nieuwe leden NVP

Enquête nieuwe leden NVP

Je bent in het afgelopen jaar lid geworden van de NVP. We horen graag wat jij als nieuw lid van ons vindt door middel van deze enquête!
Jij en de NVP
De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen is er voor pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in pleeggezinnen. Wij zijn een plaats voor pleeggezinnen waar je gehoord en gezien wordt, waar je waardering en steun vindt en waar je je stem kan laten horen om samen de pleegzorg te verbeteren. Wij willen dat pleeggezinnen dat kunnen doen waar ze voor zijn: een fijne plek bieden aan kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
Goede informatie en ondersteuning voor pleeggezinnen bij het zorgen voor een pleegkind
Het pleegzorgsysteem afstemmen op de belangen van pleeggezinnen
Voldoende mogelijkheden voor ontmoetingen tussen pleeggezinnen
Bij de NVP werken we aan onze doelen via meerdere activiteiten. Veel van onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door subsidies. We horen graag wat jij vindt van onze activiteiten.
Betrokkenheid van pleegouders bij activiteiten van de NVP
Het gaat er bij deze vragen NIET om of je hierin zelf actief zou willen worden, maar hoe belangrijk je het vindt dat pleegouders op deze manier actief kunnen worden voor de NVP.
We overwegen om pleegouders op meer structurele wijze te betrekken bij de NVP, namelijk in vrijwillige functies waar mensen op kunnen solliciteren. We zorgen dan voor begeleiding, training en waar dat wenselijk is een vrijwilligersvergoeding. Deze vrijwillige functies willen we ook openstellen voor mensen die pleegouder zijn geweest.

We willen graag feedback op deze ideeën voor vrijwilligersfuncties, om te bepalen of we ze gaan realiseren. Het gaat er bij deze vragen NIET om of je hierin zelf actief zou willen worden, maar in hoeverre je onderstaande vrijwilligersfuncties een goed idee vindt voor de NVP.
Alleen voor nieuwe pleeggezinnen
Dit laatste deel van de enquête is gericht op leden die in 2019 gestart zijn als pleegouder. Als je dit jaar pleegouder geworden bent, heb je als het goed is een startpakket gekregen via je pleegzorgorganisatie. Dit startpakket is gemaakt door de NVP en Stichting Kinderpostzegels om startende pleeggezinnen te ondersteunen. We willen graag feedback op het startpakket om het te kunnen verbeteren.
Als je al vóór 2019 pleegouder bent geworden, vul dan 'niet van toepassing' in. Je kunt dan ook de vragen a t/m d over het startpakket overslaan.
Het startpakket bevat een startwijzer met informatie, het gespreksspel ‘Dromen denken, doen’, een wisselschrift, ansichtkaarten en een verwijzing naar www.denvp.nl/start voor meer informatie en tips voor startende pleeggezinnen.
Klaar!
Sluiten