Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Meldactie 'Is er een plan voor ieder pleegkind?'

Meldactie voor pleegouders: 'Is er een plan voor ieder pleegkind?'

Het opstellen en bijhouden van een hulpverleningsplan voor een pleegkind kan helpen om de verantwoordelijkheden, afspraken, doelen en taakverdeling met betrekking tot de pleegzorgplaatsing vast te leggen. Daarnaast is het een middel om als pleegouder mee te praten en mee te denken over de hulpverlening voor een pleegkind. Zo kan een hulpverlengingsplan dienen als leidraad voor een pleegzorgplaatsing. Maar wordt het hulpverleningsplan in de praktijk ook zo gebruikt of gebeurt dit onvoldoende?

De NVP wil met deze meldactie graag meer zicht krijgen op hoe er in de praktijk gewerkt wordt met een hulpverleningsplan voor een pleegkind. Wordt zo'n plan inderdaad opgesteld? Heb je als pleegouders voldoende invloed op de doelen die worden opgesteld en helpt het om de taakverdeling tussen partijen duidelijker te maken? Met deze meldactie willen we graag meer zicht krijgen op de status van de hulpverleningsplannen van pleegkinderen en de invloed die je daarop hebt als pleegouder. Vul daarvoor de vragen hieronder in. Het invullen duurt maximaal tien minuten. Alvast bedankt!

Worden de vragen hieronder niet goed weergegeven? Klik dan hier om de vragenlijst in te vullen. 

Verbeteragenda Pleegzorg

Op basis van de uitkomsten van de meldactie maken we een nieuwe Verbeteragenda Pleegzorg. Daarin verzamelen we de adviezen en verbeterpunten van pleegouders. Die brengen we vervolgens onder de aandacht bij politici, beleidsmakers en andere betrokkenen. Meer informatie over de verbeteragenda's vind je hier: Verbeteragenda Pleegzorg

Home

Sluiten