Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Pleegzorg in 2019: aantal pleeggezinnen en pleegkinderen gestegen

Pleegzorg in 2019: aantal pleeggezinnen en pleegkinderen gestegen

pleegzorg nederland.pngdinsdag 14 juli 2020 15:00

In 2019 is het aantal pleeggezinnen en het aantal pleegkinderen licht gegroeid. In totaal waren er 16.700 pleeggezinnen die voor korte of langere tijd in totaal 23.272 pleegkinderen opvingen. Er kwamen 2.778 nieuwe pleeggezinnen bij, een toename van 8% ten opzichte van een jaar eerder. Maar ook het aantal kinderen dat wacht op een plek in een pleeggezin is gestegen van 255 tot 471. Het aantal pleeggezinnen dat in 2019 stopte blijft ongeveer gelijk ten opzichte van een jaar eerder, waardoor er een tekort aan pleeggezinnen blijft. Dat staat in de Factsheet Pleegzorg 2019 van Pleegzorg Nederland, die vandaag gepubliceerd is.

Lichte groei is goed teken, maar aandacht blijft nodig

De groei van pleegzorg is een goed teken. Maar het aantal pleeggezinnen dat stopt, blijft hoog: vorig jaar stopten 2.386 pleeggezinnen, iets meer dan de 2.317 pleeggezinnen die in 2018 stopten. Een groot deel van de stoppende pleegouders stopt om voor hen ongewenste redenen, bleek eerder dit jaar uit het onderzoek Waarom stoppen pleegouders van het NJi, Jeugdzorg Nederland en de NVP. Om te voorkomen dat pleegouders om ongewenste redenen stoppen, blijven goede ondersteuning van pleeggezinnen, toerusting van pleegouders en tijdig beschikbare aanvullende hulp essentieel. Zo kan het tekort aan pleeggezinnen, dat er ondanks de groei nog steeds is, teruggedrongen worden. 

Wachtlijsten gegroeid

Vorig jaar is ook het aantal kinderen dat wacht op een plekje in een pleeggezin sterk gestegen: de wachtlijst was op 31 december gegroeid met 85% tot in totaal 471 kinderen. Ook liep voor 500 kinderen de bemiddeling nog en was er nog geen definitieve plek gevonden.

Van de kinderen die op de wachtlijst staan voor een plek in een pleeggezin, wacht 51% op een plek in een deeltijdpleeggezin. De vraag naar deeltijdpleegzorg stijgt de afgelopen jaren, maar het aanbod blijft achter. Onbekendheid van deeltijdpleegzorg is hiervan de oorzaak volgens Pleegzorg Nederland. Van de gestopte pleegouders gaf 72% aan dat zij openstaan voor een andere (lichtere) variant van pleegzorg, blijkt uit het onderzoek Waarom stoppen pleegouders. Beter gebruik maken van dit potentieel kan het tekort aan deeltijdpleegouders voor een groot deel oplossen. 

De wens om pleegkinderen zoveel mogelijk op te laten groeien in een gezin als zij (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, zoals in 2015 is vastgelegd in de Jeugdwet, wordt met deze beperkte groei van pleegzorg niet gehaald. Het aantal uithuisplaatsingen is in de afgelopen jaren ook gestegen, waardoor het aandeel kinderen dat opgevangen wordt in een gezin ten opzichte van opvang in een instelling ongeveer gelijk blijft.  

Meer pleegkinderen, ook aantal pleeggezinnen neemt toe

Het aantal pleegkinderen steeg in 2019 met 530 ten opzichte van 2018. Op 31 december 2019 woonden 19.042 kinderen in een pleeggezin; een jaar eerder waren dit er 18.486. Ook het aantal pleeggezinnen nam vorig jaar toe: van 16.534 in 2018 tot 16.700 in 2019. Het aantal nieuwe pleeggezinnen steeg van 2.566 in 2018 tot 2.778 in 2019.

Volgens Pleegzorg Nederland is de groei het gevolg van de nieuwe wervingscampagne Openjewereld.nu, maar ook van een betere samenwerking tussen pleegzorgorganisaties, gemeenten en Pleegzorg Nederland. Vorig jaar werden er meer lokale wervingsacties en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het aantal informatieaanvragen over pleegzorg steeg in 2019 met 12%. In 2018 daalde het aantal informatieaanvragen nog sterk.

Het nieuwsbericht van Pleegzorg Nederland over de cijfers van 2019 is hier te vinden. De Factsheet Pleegzorg is te downloaden via de link hieronder:

Factsheet Pleegzorg 2019

 

 

 

« Terug

Sluiten