Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Wetsvoorstel voor deelgezag voor onder andere pleegouders

Wetsvoorstel voor deelgezag voor onder andere pleegouders

rijksoverheid.pngvrijdag 01 mei 2020 14:36

Er komt een regeling voor deelgezag voor personen die een belangrijke rol spelen in de verzorging en opvoeding van een kind, zoals pleegouders. Dat staat in een wetsvoorstel van Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming.

Het wetsvoorstel van de minister is via internet in consultatie gegaan. Bij deelgezag krijgen maximaal twee medeopvoeders de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om samen met ouders dagelijkse beslissingen te nemen over kinderen. Het kan bijvoorbeeld gaan over bedtijden, sportactiviteiten, speelafspraken, grenzen stellen en corrigeren. Deelgezagdragers krijgen ook een recht op informatie van bijvoorbeeld leraren op school.

Nu is het voor buitenstaanders niet altijd duidelijk wat de rol is van die andere opvoeders. Wie zorgt er voor het kind en wie mag welke beslissingen nemen? Voor huisarts en leerkracht moet helder zijn met wie ze kunnen praten over het kind. Deelgezag biedt hiervoor een oplossing en zorgt ervoor dat ouders samen met maximaal twee andere personen ook naar buiten herkenbaar de verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse beslissingen over de opvoeding en verzorging.

Deelgezag is een nieuwe vorm van gezag naast de twee bestaande: ouderlijk gezag en voogdij. Deelgezag kan worden uitgeoefend door maximaal twee anderen dan de gezagdragers. Dit betekent dat er naast voogdij uitgevoerd door een gecertificeerde instelling ook nog twee deelgezagdragers kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld pleegouders. Ook kan er naast pleegoudervoogdij nog deelgezag bestaan. Rechtspersonen, zoals een gecertificeerde instelling, kunnen geen deelgezagdrager zijn. Deelgezag is alleen mogelijk voor natuurlijke personen die nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van een minderjarige.

Ouders en beoogde deelgezagdragers kunnen binnen drie maanden na de geboorte van een kind bij de rechtbank deelgezag aanvragen. Als het kind al ouder is, kunnen zij deelgezag aanvragen wanneer de beoogde deelgezagdrager minstens een jaar betrokken was bij de verzorging en opvoeding van het kind.

« Terug

Sluiten