Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen

crisisfonds kwetsbare kinderen.jpgwoensdag 25 maart 2020 09:51

Door het coronavirus zijn (pleeg)kinderen de komende tijd thuis. Het is voor veel gezinnen een uitdaging om dat in goede banen te leiden. Het kan zorgen voor spanningen, ook in pleeggezinnen. Voor de kinderen die hier het slachtoffer van dreigen te worden, hebben Augeo Foundation, Kinderpostzegels en Het Vergeten Kind een speciaal crisisfonds opgezet dat met een financiele bijdrage kan helpen om de komende tijd door te komen.

Het crisisfonds is voor kinderen die uit huis geplaatst zijn, voor kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel en kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC’s. De drie organisaties willen deze kinderen iets bieden om de komende periode aangenamer te maken en de stress te verlagen. Het crisisfonds stelt hiervoor geld beschikbaar dat bijvoorbeeld besteed kan worden aan middelen om het schoolprogramma te volgen, maar ook aan spelletjes of andere materialen die kinderen helpen in de huidige situatie.

Gecertificeerde (jeugd)hulpverleners en hulpverleners die werken in de opvang of AZC’s kunnen een aanvraag indienen. Zij kunnen het beste inschatten bij welke kinderen de nood het hoogst is en waaraan ze behoefte hebben. Heb jij iets nodig voor je pleeggezin of heb je een goed idee waarmee uit huis geplaatste kinderen kunnen worden geholpen? Overleg met je hulpverlener, zodat zij een aanvraag kunnen indienen om dit financieel mogelijk te maken!

Alle informatie over het crisisfonds vind je op www.kwetsbaarthuis.nl.

« Terug

Sluiten