Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Mini-conferentie over eigen kinderen van pleegouders

Mini-conferentie over eigen kinderen van pleegouders

Pleegzorg_conferentie_05-03-2020_Fotograaf_CoravanderElst_Kinderpostzegels (7).jpgwoensdag 11 maart 2020 14:17

Vorige week donderdag, 5 maart, organiseerden Stichting Kinderpostzegels en het Nederlands Jeugdinstituut een mini-conferentie pleegzorg. Thema van de conferentie was ‘Eigen kinderen van pleegouders: zie jij ze?’ Pleegouders, pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers, beleidsmedewerkers én eigen kinderen van pleegouders gingen in gesprek over ondersteuning en begeleiding van eigen kinderen in een pleeggezin en deelden hun ervaringen over hoe je dit het beste kunt doen.

Uit onderzoeken die tijdens de conferentie gepresenteerd werden, blijkt dat de komst van een pleegkind een grote impact heeft op het hele gezin. Toch is er weinig aandacht voor de eigen kinderen van pleegouders, terwijl zij een belangrijke rol spelen in het slagen of mislukken van een pleegzorgplaatsing. Deze eigen kinderen van pleegouders zijn eigenlijk een vergeten groep.

Pleegzorg_conferentie_05-03-2020_Fotograaf_CoravanderElst_Kinderpostzegels (42).jpgInspiratie en goede praktijkvoorbeelden
Aan verschillende inspiratietafels op de conferentie werden vervolgens goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld om eigen kinderen van pleegouders te betrekken en te ondersteunen bij pleegzorgplaatsingen. Bij een aantal inspiratietafels konden de aanwezigen zelf initiatieven op dit vlak bekijken en uitproberen. Ook dilemma’s bij de begeleiding en ondersteuning van eigen kinderen kwamen daarbij aan bod, waardoor interessante gesprekken en discussies ontstonden.

Hoe kun je eigen kinderen betrekken bij pleegzorgplaatsing?
De meeste aanwezigen hadden veel ideeën over het betrekken van eigen kinderen van pleegouders bij een pleegzorgplaatsing. Maar het was nog wel onduidelijk op welke manier dat het beste kan gebeuren. Iedere professional en pleegouder is zich bewust van het belang van goede ondersteuning en begeleiding, maar in de praktijk is het niet altijd makkelijk om hier genoeg aandacht voor te hebben. Pleegzorgbegeleiders hebben hiervoor bijvoorbeeld niet altijd genoeg tijd. En ieder kind van pleegouders heeft zijn of haar eigen wensen en behoeften als het gaat om begeleiding: de een wil graag praten met een pleegzorgbegeleider, terwijl een ander kind daar helemaal geen behoefte aan heeft. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de pleegouders. Het is dus van groot belang om hen zo goed mogelijk te helpen om hun kinderen op een goede manier te betrekken bij de pleegzorgplaatsing.

Pleegzorg_conferentie_05-03-2020_Fotograaf_CoravanderElst_Kinderpostzegels (7).jpg

Project Eigen kinderen.. een vergeten groep?
De NVP werkt samen met het NJi aan een project om de ondersteuning en begeleiding van eigen kinderen van pleegouders te verbeteren. We hebben de kennis over het verbeteren van de ondersteuning van eigen kinderen die er is verzameld en dit aangevuld met de inzichten van pleegouders, eigen kinderen van pleegouders en professionals. Op basis van deze informatie en inzichten wordt de methodiekhandleiding voor professionals ‘Pleegzorg begeleiden is een vak’ aangepast. Ook zijn er keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van materialen die eigen kinderen en pleeggezinnen kunnen ondersteunen. Deze materialen zullen dit jaar beschikbaar komen.

Subsidie voor nieuwe projecten
kinderpostzegels.jpgHeb jij een goed idee voor een project voor eigen kinderen van pleegouders? Je kunt bij Kinderpostzegels een subsidie aanvragen voor jouw initiatief! Meer informatie over de ondersteuning en het indienen van een projectaanvraag vind je hier. Let op: alleen organisaties kunnen een aanvraag indienen. Maar als jij een goed idee hebt, is er vast een organisatie te vinden die voor of met jou een aanvraag wil indienen!

De foto's in dit artikel zijn gemaakt door het Nederlands Jeugdinstituut.

« Terug

Sluiten