Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Eenvoudige adoptie moet meerouderschap voor pleegkinderen mogelijk maken

Eenvoudige adoptie moet meerouderschap voor pleegkinderen mogelijk maken

dinsdag 10 maart 2020 12:41

Een pleegkind adopteren zodat hij of zij volledig deel is van het pleeggezin, terwijl er ook een familieband blijft met de eigen familie. Hierdoor kan een pleegkind in de toekomst mogelijk tot vier wettelijke ouders krijgen. Deze vorm van adoptie, eenvoudige adoptie, zou voor een specifieke groep pleegkinderen wenselijk zijn, staat in een advies aan het kabinet.

Eenvoudige adoptie is een vorm tussen pleegoudervoogdij en ‘sterke’ adoptie. Het pleegkind gaat net als een eigen kind deel uitmaken van het pleeggezin en pleegouders krijgen gezag over het kind. Het kind blijft daarnaast deel uitmaken van zijn of haar eigen familie. Ook als het kind achttien is, blijft het juridisch deel uitmaken van beide families. Dat betekent dus dat een pleegkind maximaal vier ouders kan krijgen.

Voor een specifieke groep pleegouders en pleegkinderen zou eenvoudige adoptie een goed alternatief zijn voor de bestaande mogelijkheden. Voor pleegkinderen kan het fijn zijn om te weten dat ze echt bij het pleeggezin horen, terwijl ze ook nog een band houden met de eigen ouders. Maar het hebben van meer ouders kan ook leiden tot meer conflicten, zeker als de samenwerking tussen ouders en pleegouders al moeizaam verloopt.

Beslissen over adoptie en voogdij is maatwerk waarbij de mening van het pleegkind altijd het belangrijkste moet zijn. Eenvoudige adoptie zal niet voor ieder pleegkind een geschikte optie zijn, maar door meer mogelijkheden te bieden, wordt het makkelijker om maatwerk te bieden.

Het advies aan het kabinet is gemaakt door het WODC, het onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Minister Sander Dekker komt voor de zomer met een reactie op het advies. Het rapport kun je hier vinden.

 

« Terug

Sluiten