Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Ideeën van pleegouders voor verbeteren ondersteuning pleegoudernetwerken

Ideeën van pleegouders voor verbeteren ondersteuning pleegoudernetwerken

Cirkel van kinderen.jpgdinsdag 25 februari 2020 15:46

In november en december 2019 bezochten we drie pleegoudernetwerken voor een cocreatiesessie. Het doel van deze sessies: er achter komen hoe we als NVP ontmoetingen tussen pleegouders nog meer kunnen stimuleren en beter kunnen ondersteunen. Samen met de pleegouders brachten we uitdagingen in kaart en zochten we naar mogelijke oplossingen. De oplossingen die werden genoemd, verwerken we in een overzicht met plannen en ideeën, zodat we de ondersteuning voor netwerken kunnen verbeteren.

Wat zou helpen om ontmoetingen nog eenvoudiger, leuker of effectiever te maken? Dat onderzochten we met pleegouders bij de drie netwerken. Uit de sessies kwam naar voren dat er verschillende uitdagingen zijn om bijeenkomsten te organiseren en ontmoetingen mogelijk te maken:

  • Loskomen uit de thuissituatie
  • Bang zijn om je verhaal te delen
  • Aansluiting vinden bij de behoeften van pleegouders
  • Andere en nieuwe pleegouders vinden en bereiken
  • Pleegouders boeien en actief krijgen

Voor deze uitdagingen droegen de pleegouders veel verschillende oplossingen aan. Van neutrale gespreksleiders tot een professionele oppas, van doe-tips tot thema-avonden en van promotiecampagnes tot trainingen. Ook waren er veel ideeën om andere pleegouders te bereiken en te betrekken bij de netwerken. Bij de uitvoering van deze ideeën kan de NVP ondersteunen.

Maar ieder netwerk heeft zijn eigen specifieke wensen en niet ieder idee is eenvoudig te realiseren. Om zoveel mogelijk goede plannen en ideeën te kunnen uitvoeren en pleegoudernetwerken zo goed mogelijk verder te helpen, zetten we alle ideeën in een overzicht om te bepalen wat op welk moment het meest helpend is voor ieder netwerk. Daarbij kijken we wat helpt op korte termijn en wat we op de langere termijn kunnen doen. Verschillende ideeën die de uitdagingen wegnemen werken we uit, zodat de ideeën van pleegouders zo concreet mogelijk worden en we die samen kunnen realiseren. Met het overzicht en de uitwerking van de ideeën gaan we in april opnieuw in gesprek met de netwerken, zodat we van pleegouders kunnen horen of dit hen zou helpen en hoe we dit samen verder kunnen brengen.

Heb je in de tussentijd vragen of wil je laten weten wat we volgens jou zouden kunnen doen om netwerken te stimuleren en ondersteunen? Stuur dan een mailtje naar pleegoudernetwerken@denvp.nl.

« Terug

Sluiten