Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Première filmreeks 'Gouden regels in de samenwerking tussen ouders en pleegouders'

Première filmreeks 'Gouden regels in de samenwerking tussen ouders en pleegouders'

vijf gouden regels.pngdonderdag 20 februari 2020 13:00

Vandaag is de filmreeks 'Gouden regels in de samenwerking tussen ouders en pleegouders' in première gegaan tijdens een bijeenkomst op de Christelijke Hogeschool Ede. De films laten zien hoe ouders en pleegouders vanaf de start een goede samenwerkingsrelatie kunnen opbouwen en wat daarvoor nodig is, aan de hand van verhalen en ervaringen van ouders en pleegouders zelf.

Vier koppels van ouders en pleegouders vertellen hun verhalen in vijf korte films. Dat doen zij aan de hand van vijf gouden regels voor een succesvolle samenwerking:

1 – De tijd nemen om bij een plaatsing de samenwerking op te bouwen en als pleegouder aandacht hebben voor ouders
2 – Open zijn en verantwoordelijkheid en zorg delen
3 – Empatisch en respectvol zijn: respecteer de plek van de ouders in het leven van een kind
4 – Gastvrijheid en interesse tonen, dit werkt rustgevend voor de kinderen
5 – Omgaan met spanning en meningsverschillen, ruimte om het oneens te kunnen zijn en verschillen respecteren

Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden om deze gouden regels toe te kunnen passen als pleegouder. Zo moeten de wensen van de ouders en van de kinderen meegenomen worden bij de matching tussen een kind en een pleeggezin. Pleegouders moeten daarnaast de mogelijkheid krijgen om met behulp van coaching te reflecteren op hun houding tegenover ouders: reflecteren is een proces dat steeds beter zal gaan en coaching helpt daarbij. Ook is het nodig om heldere afspraken te maken over de samenwerking en het contact bij aanvang van de plaatsing. Tot slot moet er verliesbegeleiding zijn voor ouders na de uithuisplaatsing van een kind en hulp bij het invullen van een nieuwe rol. Dat is er nu nog te weinig, maar het helpt ouders om de situatie te aanvaarden.

Première
In de première zijn twee van de vijf films te zien. De eerste film gaat over gouden regel nummer één: vanaf het allereerste begin de tijd nemen om een samenwerkingsrelatie op te bouwen. In de film vertellen onder meer pleegouders Boudewijn en Aline en ouders Joop en Wendy hoe zij het eerste moment van de plaatsing ervaren hebben en hoe zij vanaf daar een goede samenwerking hebben opgebouwd, in het belang van pleegkind Stijn. De tweede film die te zien is, gaat over gouden regel nummer vijf: omgaan met spanning en meningsverschillen. Pleegmoeder Heidi en haar nicht Agnita, wiens zoon Gerjan bij Heidi woont, vertellen over meningsverschillen die zij hadden en hoe zij daarmee omgaan. Dat daarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor de pleegzorgbegeleider en andere betrokkenen, kwam ook in het gesprek na afloop ter sprake. 

che 20 feb 3.png

Vanaf 25 februari zijn alle vijf de films beschikbaar voor ouders, pleegouders en pleegzorgprofessionals. Ze kunnen vanaf dan ook gebruikt worden voor scholing en onderwijs. Bij de films verschijnt ook een handreiking, die helpt om de films te gebruiken in bijeenkomsten of activiteiten voor ouders, pleegouders, professionals en studenten. Eerder verscheen al een onderzoeksrapport waarin de succesfactoren voor een goede samenwerking tussen pleegouders en ouders beschreven staan. 

De films zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Christelijke Hogeschool Ede, entrea lindenhout, Stichting Samen voor het kind en Jeugdbescherming Gelderland. De films zijn mede mogelijk gemaakt door programma Versterken van de kracht van pleegouders.

« Terug

Sluiten