Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Onderzoek laat succesfactoren in samenwerking tussen ouders en pleegouders zien

Onderzoek laat succesfactoren in samenwerking tussen ouders en pleegouders zien

Untitled design (17).pngmaandag 04 november 2019 12:19

Een succesvolle samenwerking tussen pleegouders en ouders begint met de overtuiging bij pleegouders dat een pleegkind verbonden is met zijn eigen ouders en familie. Die overtuiging helpt pleegouders om een pleegkind te ondersteunen bij loyaliteitskwesties en het opgroeien in twee families. In de praktijk zijn zes factoren van belang om een samenwerking tussen ouders en pleegouders succesvol te maken. Dat blijkt uit onderzoek van het Lectoraat Jeugd en Gezin van de CHE en pleegzorgorganisatie entrea lindenhout. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het programma Versterken van de kracht van pleegouders.

Een succesvolle samenwerking tussen ouders en pleegouders geeft een pleegkind rust, vertrouwen en de geruststelling dat zijn ouders en pleegouders samen voor hem zorgen. De basisovertuiging van pleegouders leidt tot een op relatie gebaseerde houding naar ouders, waarbij de pleegouder het kind niet beschermt tegen de ouders, maar ondersteunt bij zijn of haar loyaliteit. De houding zorgt ervoor dat in het belang van het kind wordt gehandeld.

Zes succesfactoren
Uit het onderzoek blijkt dat deze zes factoren een samenwerking succesvol maken:

  • Pleegouders hebben geduld met ouders en begrijpen dat ouders tijd nodig hebben om de uithuisplaatsing te accepteren en om aan een nieuwe rol te wennen.
  • Pleegouders willen verantwoordelijkheid en zorg delen met de ouders.
  • Pleegouders hebben een empathische en respectvolle houding naar ouders.
  • Pleegouders hebben open communicatielijnen met ouders en delen laagdrempelige informatie met ouders.
  • Pleegouders zijn gastvrij naar ouders en tonen interesse in hen.
  • Pleegouders en ouders hebben een harmonieuze verstandhouding waarbij er ruimte is om het met elkaar oneens te zijn.

Voorwaarden
Uit het onderzoek komen ook een aantal voorwaarden naar voren voor de begeleiding van pleegouders. Want de succesfactoren die hierboven staan, kunnen veel van pleegouders vragen en daarom is goede begeleiding noodzakelijk. Heldere afspraken maken over de samenwerking en het contact met de pleegzorgbegeleider, bij aanvang van de plaatsing, is een van deze voorwaarden. Er worden filmpjes en aanbevelingen gemaakt voor pleegzorgorganisaties om de uitkomsten van het onderzoek ook in de praktijk toe te kunnen passen. Die zijn begin 2020 klaar.

Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Jeugd en Gezin van de CHE en entrea lindenhout, in samenwerking met Jeugdbescherming Gelderland en Stichting Samen voor het kind. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het programma Versterken van de kracht van pleegouders.

Download onderzoeksrapportage Centraal voor het kind

« Terug

Sluiten