Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Brief informateur: benut potentieel van informele steun in de jeugdhulp

Brief informateur: benut potentieel van informele steun in de jeugdhulp

logo's brief.pngdonderdag 03 juni 2021 11:30

In een brief aan informateur Mariëtte Hamer roepen we, samen met 25 andere organisaties, om het potentieel van ondersteuning en hulp uit de samenleving in te zetten om de jeugdhulp te verbeteren. In alle adviezen die een einde moeten maken aan de problemen in de jeugdhulp is veel aandacht voor professionals en hun verhouding tot cliënten. Maar het potentieel van informele steun uit de samenleving ontbreekt stelselmatig in deze adviezen.

Sociale steun is één van de belangrijkste beschermende factoren voor gezinnen voor wie de opvoeding van kinderen niet gemakkelijk is. Pleeggezinnen, die als vrijwilligers jeugdhulp bieden aan kinderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen, vallen hier ook onder. Net als steungezinnen, mentoren en burgervoogden. Naast de 57.000 geregistreerde jeugdhulpprofessionals geeft een veelvoud aan burgers onbetaald, en veelal ongezien door professionals, steun en hulp aan kinderen, jongeren en ouders. En dan hebben we het nog niet over de honderdduizenden burgers die op de één of andere manier bij het jeugdwerk zijn betrokken.

Brief informateur

Samen met 25 andere organisaties roepen we informateur Mariëtte Hamer op om een einde te maken aan de disbalans die er is in het denken over zorg voor jeugd: ‘gewone mensen’ voeren een substantieel deel - en misschien wel het leeuwendeel - van de zorg voor jeugd uit, maar in beleidskringen wordt amper over hen gesproken. Deze ‘gewone mensen’ werken nauw samen met professionals, maar voelen zich in die samenwerking vaak niet serieus genomen. Dat is frustrerend. Organisaties die hen begeleiden en ondersteunen, hebben vaak te weinig middelen of zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van tijdelijke subsidies en bijdragen van fondsen. Het leeuwendeel van de aandacht en het geld gaat naar specialistische jeugdhulp en naar beroepskrachten. 

Het nieuwe kabinet moet de waarde van sociale steun in de jeugdhulp erkennen, stimuleren en waarderen. Door het potentieel te erkennen en beter te benutten kan een trendbreuk in de zorg voor de jeugd worden gerealiseerd. Het beroep dat ouders doen op specialistische jeugdhulp zal dalen en wachtlijsten zullen korter worden. Dat kan door structureel financiële middelen beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van alle vormen van sociale steun rondom kinderen en jongeren, en voor de aanvullende zorg die zij nodig hebben. Een mediacampagne kan het vragen van hulp bij de opvoeding in de directe omgeving normaliseren. Iedere ouder heeft het af en toe zwaar. Door inzet van sociale steun een plek te geven in het curriculum van opleidingen en scholingstrajecten voor jeugdhulpprofessionals, zullen samenwerkingen en zodoende ook jeugdhulp verbeteren. Tot slot kan meer onderzoek worden gedaan naar de inzet van informele steun en de impact ervan. 

Je kunt de volledige brief hieronder downloaden:

Brief informateur

Wil je reageren op de brief of heb je een vraag? Laat het weten in een mail aan Peter via pvanderloo@denvp.nl

« Terug

Sluiten