Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Jeugdhulp in 2020: daling aantal trajecten, aandeel pleegzorg onveranderd

Jeugdhulp in 2020: daling aantal trajecten, aandeel pleegzorg onveranderd

cbs-ld-logo.pngdonderdag 20 mei 2021 15:30

Het aantal kinderen en jongeren dat jeugdhulp ontving is in 2020, vooral als gevolg van de coronacrisis, sterk gedaald. Het aantal trajecten voor jeugdhulp met verblijf, waaronder pleegzorg, daalde ook: er waren vorig jaar 530 minder pleegkinderen. Het aandeel pleegzorg in het totale aantal trajecten bleef nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit de voorlopige jeugdhulpcijfers van het CBS over 2020.

In 2020 ontvingen bijna 417 duizend kinderen en jongeren jeugdhulp, ruim 14 duizend minder dan in 2019. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut is de daling van het aantal kinderen dat jeugdhulp ontving deels toe te schrijven aan de coronacrisis: in de eerste coronamaanden was de instroom veel lager, maar dat is niet de enige reden voor de daling. Afke Donker van het NJi: “In dat geval zou na de eerste lockdown een inhaalslag te zien zijn, maar dat is niet zo. Welke andere factoren de daling verklaren is nog onduidelijk.”

Het aantal pleegkinderen daalde vorig jaar: in 2020 waren er 20.995 pleegkinderen, in 2019 21.525. Het aandeel van het totaal aantal trajecten jeugdhulp met verblijf is nagenoeg gelijk gebleven: zowel in 2019 als in 2020 werd iets minder dan de helft van de kinderen opgevangen in een pleeggezin. In 2019 was dit 49,7% van het totaal aantal trajecten jeugdhulp met verblijf, in 2020 49,9%. Het aandeel plaatsingen in gezinsgerichte opvang zoals gezinshuizen, daalde van 5.545 naar 5.140: respectievelijk 12,8% en 12,2%.

De grootste verandering was te zien bij de gesloten plaatsingen: daar daalde het aantal plaatsingen van 2.550 naar 2.045. Dat is een daling van bijna 20%.

Meer cijfers over jeugdhulp in 2020 vind je op de site van het CBS.

« Terug

Sluiten