Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Online magazine ‘Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?’

Online magazine ‘Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?’

dinsdag 30 maart 2021 11:18

In het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg werkten tien pleegzorgaanbieders aan het verminderen van uitval van pleegouders en het voorkomen van breakdown: de ongeplande en ongewenste beëindiging van een pleegzorgplaatsing. De resultaten van het actieonderzoek zijn verzameld in het online magazine 'Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?' Het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en de NVP ondersteunden de pleegzorgaanbieders in het actieonderzoek.

In 2018 startte het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg, waarin tien pleegzorgaanbieders aan de slag gingen met een eigen actieplan. Er waren als snel overeenkomsten zichtbaar in de aanpak, zoals het verbeteren van communicatie en de inzet van tijdelijke, praktische ondersteuning aan pleeggezinnen door pedagogisch medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Onderzoek Waarom stoppen pleegouders?

Onderdeel van het actieonderzoek was een onderzoek naar de reden waarom pleegouders stoppen. Belangrijke oorzaken waren miscommunicatie, moeizame samenwerkingen en een gebrek aan ondersteuning. Pleegouders gaven in het onderzoek waardevolle tips en adviezen aan alle betrokkenen bij pleegzorg - nieuwe pleegouders, pleegzorgaanbieders, jeugdbescherming en gemeenten - hoe uitval van pleegouders voorkomen kan worden.

In het online magazine, dat vandaag gepubliceerd is, komen de uitkomsten van het actieonderzoek aan bod. Aan de hand van concrete verhalen uit de praktijk worden resultaten en inzichten gepresenteerd. Het magazine bevat interviews, korte video's, reportages en lijstjes met tips en aandachtspunten.

Online magazine

Leernetwerk pleegzorg als vervolg op actieonderzoek

Tijdens het actieonderzoek bleek de uitwisseling tussen professionals erg waardevol. Het is belangrijk om samen te blijven leren hoe pleegzorg kan blijven verbeteren. Daarom krijgt het actieonderzoek en het magazine een vervolg in een leernetwerk pleegzorg. Dit netwerk is bedoeld om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Het leernetwerk is voor pleegzorgprofessionals van alle pleegzorgaanbieders en er komen leerkringen voor andere doelgroepen, zoals pleegouders en beleidsmedewerkers van gemeenten.

« Terug

Sluiten