Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Kennisagenda Pleegzorg voor toepassing kennis pleegzorg in de praktijk

Kennisagenda Pleegzorg voor toepassing kennis pleegzorg in de praktijk

Kennisagenda (1).pngdonderdag 11 maart 2021 08:00

Hoe pas je wetenschappelijke kennis over pleegzorg toe in de praktijk? Pleegouders, pleegzorgprofessionals en gemeenten hebben behoefte aan advies hierover, blijkt uit een inventarisatie van het Nederlands Jeugdinstituut en de NVP.

Kennisagenda Pleegzorg 2021

Het NJi en de NVP verzamelen en delen allebei kennis over pleegzorg en we vullen deze kennis aan en ontwikkelen nieuwe kennis die nog niet beschikbaar is. Om dat samen gestructureerd en duurzaam te doen, stellen we een Kennisagenda Pleegzorg op. Voor de kennisagenda is geïnventariseerd welke kennisbehoeften er zijn en welke lopende en nieuwe onderzoeken er nu zijn.

Uitkomsten inventarisatie

Uit de inventarisatie blijkt dat pleegouders en pleegzorgorganisaties vooral behoefte hebben aan praktische toepasbaarheid van de wetenschappelijke kennis, meer dan aan nieuw onderzoek op specifieke thema’s. De thema’s waarop wel behoefte is aan meer kennis zijn bijvoorbeeld werving en selectie van pleegouders, de ondersteuning van pleeggezinnen en het welbevinden van het pleegkind. Pleegzorgprofessionals geven aan dat er ook behoefte is aan meer kennisuitwisseling tussen organisaties.

Twee doelen kennisagenda

Op basis van deze inventarisatie gaan we met twee doelen aan de slag:

  1. Online komt een overzicht van nieuwe kennis en lopende onderzoeken beschikbaar. Het NJi en de NVP zullen daarnaast zo mogelijk al tijdens het onderzoek met de onderzoekers meedenken over de toepasbaarheid van hun resultaten.
  2. Met het oog op toekomstig onderzoek komt er een actueel overzicht van kennisbehoeften en onderzoeksvragen vanuit de praktijk van de pleegzorg.

Kennisagenda in 2021

We verbinden de kennisagenda met de praktijk: nieuwe en al bestaande kennis wordt op toegankelijke wijze beschikbaar gesteld en verrijkt met advies over de toepassing ervan. Dat doen we bijvoorbeeld in het kennisdossier pleegzorg van het NJi en via pleegzorg.nl, het nieuwe platform voor pleegouders dat vanaf 25 maart beschikbaar is. 

Leernetwerk

Daarnaast kunnen pleegzorgprofessionals deelnemen aan een leernetwerk, gericht op kennisdeling, uitwisseling en inspiratie. Het leernetwerk borduurt voort op kennis en ervaringen uit het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg. Ook komen er initiatieven voor pleegouders, gemeenten en onderzoekers. Daarover volgt later meer informatie.

Rapport over verkenning

Ben je benieuwd naar het rapport met de uitkomsten van de inventarisatie? Download het rapport via de link hieronder. 

Kennisagenda Pleegzorg - verkenning praktijk en beleid

« Terug

Sluiten