Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Nationale Postcode Loterij steunt introductie Mockingbird-model voor betere ondersteuning pleeggezinnen

Nationale Postcode Loterij steunt introductie Mockingbird-model voor betere ondersteuning pleeggezinnen

Eu0OeBsWgAAfW-H.jpegdinsdag 23 februari 2021 13:00

De Nationale Postcode Loterij steunt de introductie van het Mockingbird Family Model in Nederland. Dit nieuwe pleegzorgmodel, dat vanaf dit voorjaar geïntroduceerd wordt door Stichting Kinderpostzegels, het Ondersteuningsteam Zorg Voor de Jeugd en de NVP, kan de ondersteuning voor pleeggezinnen verder verbeteren. Zes tot tien pleeggezinnen vormen samen een netwerk met een hubhome, een soort familiehuis voor pleeggezinnen, als thuisbasis. Pleeggezinnen kunnen in het hubhome terecht voor steun, scholing en contact. De hubhome-ouders, ervaren pleegouders die hiervoor getraind zijn, zijn de spil van het netwerk. Ook het Oranje Fonds steunt de komende drie jaar het programma.

Een fijn gezin is voor kinderen één van de belangrijkste voorwaarden om gelukkig op te kunnen groeien, ook voor de 23.000 kinderen die in een pleeggezin wonen. Er is in Nederland een structureel tekort aan pleeggezinnen: in 2019 konden bijna duizend pleegkinderen niet in een gezin geplaatst worden. Pleeggezinnen worden te zwaar belast en hoewel pleegzorgorganisaties en gemeenten hun uiterste best doen om pleeggezinnen zo goed mogelijk te begeleiden, worden te veel pleegzorgplaatsingen voortijdig afgebroken en stopt jaarlijks 14% van de pleegouders helemaal met pleegzorg. Pleegkinderen worden dan overgeplaatst naar een ander gezin en dat heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek blijkt dat een gebrek aan ondersteuning een belangrijke rol speelt bij het besluit om te stoppen met pleegzorg.

Ondersteunende netwerken zorgen voor stabiliteit

Plaatje mocking bird model nl.pngStichting Kinderpostzegels, het OZJ en de NVP introduceren daarom het Mockingbird Family Model in Nederland. Dit ‘community based’ model draagt bij aan de stabiliteit van pleeggezinnen en versterkt de relaties en onderlinge steun tussen pleegouders, pleegkinderen, biologische families, pleegzorgprofessionals en hun organisaties. Zes tot tien pleeggezinnen vormen samen een netwerk, gekoppeld aan een hubhome. De ‘hubhome’-ouders, het kerngezin uit het netwerk dat in het hubhome woont, bestaat uit ervaren (voormalige) pleegouders die samenwerken met de betrokken pleegzorgorganisatie. Zij zijn de spil van het netwerk en een vertrouwd gezicht voor de pleegouders, hun eigen kinderen, de pleegkinderen en de familieleden van de pleegkinderen. In het netwerk komen gezamenlijke scholing en training, sociale activiteiten en onderlinge steun eenvoudig tot stand. De pleegkinderen kunnen ook bij het kerngezin terecht voor geplande en ongeplande logeerpartijen of korte time-outs. Zo zijn pleeggezinnen beter toegerust om pleegkinderen een stabiel gezinsleven te bieden.

In het tweede kwartaal van 2021 start een driejarig programma om het model, dat al succesvol is in meerdere landen, te introduceren in Nederland. De ambitie is om enkele tientallen Mockingbird-netwerken te bouwen, met steun van de Nationale Postcode Loterij en het Oranje Fonds. Daarbij wordt een brede samenwerking gezocht met pleegzorgorganisaties en gemeenten. Na afronding van het driejarig programma is het doel om nog meer Mockingbird-netwerken op te bouwen.

5 Uur Show

In de 5 Uur Show vertelde Annelies Mulder van Stichting Kinderpostzegels hoe hubhomes de ondersteuning van pleeggezinnen kunnen verbeteren en bijdragen aan stabiliteit. Het gesprek is hier terug te kijken.

Wil je meer informatie over het programma? Neem dan contact op met Jorien via jkruijswijkjansen@denvp.nl

 

« Terug

Sluiten