Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg: digitaal magazine over opbrengsten en start leernetwerk pleegzorg

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg: digitaal magazine over opbrengsten en start leernetwerk pleegzorg

actieonderzoek.pngdinsdag 16 februari 2021 09:00

De tien pleegzorgorganisaties die deelnamen aan het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg hebben het onderzoek in december 2020 afgerond. In de afgelopen twee jaar zijn verschillende manieren bedacht en ingezet om breakdowns te voorkomen en pleegouders te behouden. De organisaties werden hierbij ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en de NVP. De opbrengsten van het actieonderzoek worden verzameld in een digitaal magazine dat in maart verschijnt. Daarnaast starten we een leernetwerk pleegzorg om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Digitaal magazine over opbrengsten

Om alle pleegzorgorganisaties, pleeggezinnen en andere geïnteresseerden te informeren en samen te leren van de opbrengsten van het actieonderzoek, maken we een digitaal magazine.Hierin delen de actieonderzoekers, pleegzorgprofessionals en pleeggezinnen de ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens het actieonderzoek. Bijvoorbeeld over de open houding van meedenkpleegouders of de extra inzet voor pubers in pleeggezinnen. Het magazine verschijnt in maart.

Leernetwerk pleegzorg

Tijdens het actieonderzoek bleek de uitwisseling tussen professionals erg waardevol. Daarom wordt een start gemaakt met een leernetwerk om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Dit maakt leren binnen organisaties én landelijk mogelijk. Het leernetwerk is voor professionals van alle pleegzorgorganisaties en er komen leerkringen voor andere doelgroepen, zoals pleegouders en beleidsmedewerkers van gemeenten. Het NJi, Jeugdzorg Nederland en de NVP verkennen in de komende tijd hoe we het leernetwerk vorm kunnen geven.

Meer informatie over het Actieonderzoek continuïteit vind je hier:

Meer informatie

« Terug

Sluiten