Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Het Mockingbird Family Model komt naar Nederland!

Het Mockingbird Family Model komt naar Nederland!

jadey samen met ouders.jpgmaandag 01 februari 2021 11:00

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en KennisBureau ter Meulen hebben in 2020 verkend of het Amerikaanse pleegzorgmodel ‘Mockingbird Family Model’ van toegevoegde waarde is voor pleegzorg in Nederland. Ook is bekeken wat er nodig is om dit model in Nederland toe te passen, of er voldoende draagvlak is binnen de pleegzorgsector en wat de kosten zijn. De conclusie is positief: het model kan voorzien in de behoefte om pleeggezinnen beter te ondersteunen en kan bijdragen aan het realiseren van stabielere pleegzorgplaatsingen. Daarom komt het Mockingbird Family Model naar Nederland!

Wat is het Mockingbird Family Model?

Het Mockingbird Family Model is een pleegzorgmodel waarin pleeggezinnen samen een netwerk vormen. Spil van het netwerk zijn de Hubhome-ouders, een (voormalig) pleeggezin dat een netwerk vormt met 6 tot 10 andere pleeggezinnen. Het netwerk ondersteunt elkaar en onderneemt leuke activiteiten, organiseert trainingen en themabijeenkomsten. De Hubhome-ouders zijn 24 uur per dag beschikbaar voor ondersteuning aan de pleeggezinnen. Het Hubhome heeft twee extra slaapkamers voor kinderen uit de pleeggezinnen. Wanneer er een crisis ontstaat, hoeft een pleegkind niet naar een vreemd gezin, maar kan het opgevangen worden in het Hubhome. Het pleeggezin kan dan even opladen. Ook de omgang met de biologische familie kan hier plaatsvinden. Pleegkinderen vinden in het Mockingbird-netwerk een gevoel van verbinding: ook als ze de pleegzorg verlaten, hebben zij voor altijd een netwerk waar ze op terug kunnen vallen en dat hen richting zelfstandigheid begeleidt.

hubhome_model.png

Sterke pleeggezinnen met méér ondersteuning

Een liefdevol, stabiel gezin is de allerbelangrijkste voorwaarde om gelukkig op te groeien. Pleegouders hebben grote behoefte aan meer ondersteuning, waaronder praktische steun, scholing, contact met andere pleegouders en de mogelijkheid om af en toe even bij te tanken. De afgelopen jaren zocht de pleegzorgsector naar manieren om pleeggezinnen meer ondersteuning te bieden. Het Mockingbird Family model kan de doorslag betekenen in deze zoektocht, vanwege de volgende kenmerken:

  1. Het is een duurzame methode, die voorziet in de behoeften van alle gezinsleden.
  2. Het is toepasbaar in de Nederlandse pleegzorg en er is genoeg ruimte om Nederlandse accenten te leggen (zoals bijvoorbeeld de relaties met biologische families).
  3. Het model is wetenschappelijk onderbouwd en sluit aan bij bekende knelpunten en behoeften van Nederlandse pleeggezinnen.

De eerste reacties binnen de sector zijn ook veelbelovend: bij een groot deel van de gemeentelijke jeugdregio’s en pleegzorgorganisaties is draagvlak voor en enthousiasme over het model. In zowel Engeland (2016 en 2020) als Amerika (2016) zijn de evaluaties positief. Het model heeft een positief effect gehad op het behoud van pleegouders en daarmee op de stabiliteit van pleegzorgplaatsingen.

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2021 zal er een stichting voor Mockingbird Nederland worden opgericht en geïmplementeerd binnen de sector pleegzorg. Ook worden voorbereidingen getroffen voor het driejarig programma Mockingbird, dat start in het tweede kwartaal van 2021. De ambitie is om in drie jaar enkele tientallen Mockingbird-netwerken te bouwen. Dit is slechts een start: na afronding van het driejarig programma is het doel om nog meer Mockingbird-netwerken op te bouwen.

Het programma wordt met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Oranjefonds uitgevoerd. Hier komt in februari 2021 mogelijk nog een derde fonds bij. Wil je meer informatie over het programma? Neem dan contact op met Jorien via jkruijswijkjansen@denvp.nl.

« Terug

Sluiten