Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Toolbox voor gemeenten: 'Voor ieder kind een thuis'

Toolbox voor gemeenten: 'Voor ieder kind een thuis'

afbeelding praatplaat jig.pngwoensdag 18 november 2020 08:00

De toolbox 'Voor ieder kind een thuis' helpt gemeenten bij hun opdracht om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien. Dat kunnen gemeenten doen door gezinnen te ondersteunen zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen, of door te zorgen voor een plek in een pleeggezin of gezinshuis als dat niet mogelijk is. De toolbox is gemaakt door de VNG, Jeugdzorg Nederland, het NJi en de NVP en is gisteren gepresenteerd op het Symposium Pleegzorg en Gezinshuis.

In Nederland wonen nog steeds veel kinderen in een instelling. Veel van deze kinderen zouden het liefst zo normaal mogelijk willen opgroeien in een gezinssituatie met een vaste opvoeder in plaats van telkens wisselende begeleiding. Dat kan in een pleeggezin of gezinshuis. Ook kan informele steun uit het netwerk van het gezin of van een steungezin ervoor zorgen dat kinderen thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol: zij zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Om hen te helpen deze rol goed in te vullen, is de toolbox ‘Voor ieder kind een thuis’ ontwikkeld. 

Toolbox voor gemeenten

De toolbox geeft informatie over jeugdhulp in gezinsvormen. Het helpt gemeenten bij het gesprek over deze vormen van jeugdhulp en om de gesprekken om te zetten in concrete acties, samen met andere relevante partijen. De toolbox is gebaseerd op de handreiking 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen'. Daarnaast zit in de toolbox een praatplaat die de inhoudelijke basis vormt voor het gesprek tussen de verschillende betrokken partijen. De handleiding met praktijkvoorbeelden en de voorbeeldpresentatie helpen bij het voorbereiden en voeren van het gesprek. Op de themapagina 'Zo thuis mogelijk opgroeien' is actuele informatie te vinden zoals cijfers, richtlijnen en onderzoeken.

Ruimte voor Jeugdhulp in Gezinsvormen

De toolbox is onderdeel van het programma Ruimte voor Jeugdhulp in Gezinsvormen, waarin we gemeenten ondersteunen om jeugdhulp in gezinsvormen, zoals pleeggezinnen en gezinshuizen, een goede plek in hun beleid te geven. Het programma is een samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jeugdzorg Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en de NVP.

Meer informatie

De toolbox is te bekijken en te downloaden op de site van het NJi:

Toolbox 'Voor ieder kind een thuis'

 

« Terug

Sluiten