Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Perspectief pleeggezinnen moet leidend zijn bij wijziging organisatie pleegzorg

Perspectief pleeggezinnen moet leidend zijn bij wijziging organisatie pleegzorg

woensdag 17 juni 2020 13:50

Op 23 juni vergadert de Tweede Kamer in een Algemeen overleg over Jeugdzorg. Belangrijkste onderwerp op de agenda: de wijziging van het jeugdzorgstelsel die ervoor zorgt dat allerlei specialistische vormen van jeugdhulp, zoals pleegzorg, niet meer door gemeenten individueel maar regionaal worden georganiseerd.

Het op regionaal niveau organiseren moet ertoe leiden dat kwaliteit en continuïteit van de zorg voor kinderen met complexe problemen beter geborgd is. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar moeten voor specifieke jeugdzorgtaken op regionaal niveau gaan samenwerken. Deze maatregelen werden eerder al aangekondigd en zijn verder uitgewerkt in een brief van 20 maart.

Gebruik het perspectief van pleeggezinnen

Bij deze wijziging is wat ons betreft het belangrijkste aspect dat het perspectief van pleeggezinnen een belangrijke rol moet spelen bij het organiseren van pleegzorg. Door de organisatiestructuur van pleegzorg ben je als pleeggezin op dit moment op veel plekken nauwelijks betrokken bij het maken van afspraken over de uitvoering van pleegzorg, terwijl je voor ondersteuning en om goed te functioneren als pleeggezin wel deels afhankelijk bent van de afspraken tussen gemeenten en aanbieders.

Daarom zou in een nieuwe organisatiestructuur het gesprek over pleegzorg moeten plaatsvinden in de driehoek van pleeggezinnen (ouders én kinderen), gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Dat maakt het mogelijk om het echt te hebben over de behoeften van pleeggezinnen en de wijze waarop daaraan tegemoetgekomen kan worden. Op die manier kan een nieuwe organisatiestructuur van jeugdhulp bijdragen aan betere pleegzorg.

Deel je ideeën en suggesties

In de voorbereiding op het overleg schrijven we een brief aan de Kamerleden die deelnemen aan het overleg. De agenda voor het overleg is hier te vinden. Heb je suggesties of ideeën die we met de Kamerleden moeten delen voor het overleg? Laat het dan weten aan Peter via pvanderloo@denvp.nl. Je kunt het algemeen overleg op 23 juni online volgen via de site van de Tweede Kamer. Uiteraard houden wij je ook op de hoogte van de uitkomsten.

« Terug

Sluiten